Östsvenska Handelskammaren

Westermo – Top quality, made in Sweden

Westermos fabrik ligger i Stora Sundby mellan Eskilstuna och Arboga. Här, långt från närmaste industriområde, satsar elektroniktillverkaren på robust svensk kvalité. – Det är svensk kvalité som höjer kundvärdet, säger Lars-Ola Lundkvist, Westermos vd.

Han vet vad han talar om, 85 procent av tillverkningen går på direktexport, ytterligare tio procent går vidare på export i andra svenska leverantörers system. Kunderna finns i kraftindustrin, gruvindustrin, järnväg, sjöfart, offshore, processindustrin och inte minst vatten och avlopp.

– Ju tyngre och besvärligare miljö desto bättre för Westermos produkter. Eftersom konventionella lösningar inte är tillräckligt robusta vänder sig kunder till oss när de behöver lösningar för system som helt enkelt inte får sluta fungera. Ett vattenkraftverk, järnvägsspår eller en gruva kan ha driftsproblem av många olika anledningar, men datanätverket får inte vara ett av dem, säger Lars-Ola.

Westermo satsar nu stort på utveckling av sina produkter och för att öka farten ytterligare har ägarna Beijer Electronics AB investerat 175 miljoner kronor för 2015–2017, utöver den ordinarie kostnads- och investeringstakten. I den treårsplanen satsas 20 miljoner i nya maskiner i anläggningen i Stora Sundby, samt på marknadsföring och nyanställningar. Totalt planeras 50 nya arbetstillfällen.

– Jag ser gärna att det blir fler kvinnliga sökande, tyvärr är det endast ett fåtal som lockas in i branschen. 

För ett par månader sedan fick Westermo en order värd 36 miljoner kronor, vilket är en av de största i företagets 40-åriga historia. Ordern gäller järnvägswitchar och routers för Washington DCs flotta av tunnelbanevagnar och leverans börjar andra halvåret 2016.

– Jag ser det som ett kvitto på att vår spetskompetens i kombination med en ambitiös företagskultur som samtidigt är ödmjuk och varm med mycket laganda är otroligt viktigt för affären, säger Lars-Ola.

Lars-Ola Lundkvist 03Lars-Ola Lundkvist

[osh-header title=”Fakta Westermo”]
Westermo utvecklar och tillverkar datakommunikationsprodukter för verksamhetskritiska system i fysiskt påfrestande miljöer. Produkterna används i både infrastrukturapplikationer som transport, vattenförsörjning och energiproduktion samt i processindustrier som gruv- och råvaruframställning.

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

10 oktober, 2023

Nätverksträff med HR-nätverket

Välkommen till Handelskammarens nätverk för dig som har en ledande befattning inom HR. Endast en...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...