Östsvenska Handelskammaren

4 råd för att förebygga och upptäcka alkohol- och drogmissbruk på jobbet

Alkohol- och drogrelaterade sjukdomar kostar samhället årligen kring 100 miljarder. Det borde vara skäl nog för att arbeta förebyggande mot alkohol- och drogmissbruk. Men det viktigaste skälet är människan, att ha kompetensen och modet att rädda ett liv. Petrus Björklund är familje- och behandlingspedagog och har jobbat med att hjälpa människor i kris i 15 år på såväl institution och i öppenvård. Idag driver han Beroendekompetens och Petrus menar att ”lösningen på ett problem ligger i beskrivningen av det önskade läget” och här följer hans råd hur ni kan arbeta förebyggande på er arbetsplats.

1. Ha en tydlig alkohol- och drogpolicy samt handlingsplan
Ha en tydlig alkohol- och drogpolicy. Och en handlingsplan. Börja där. Har ni inte redan en, arbeta fram en. Policyn ska berätta vad ni som företag kräver av er anställda och vilka riktlinjer som gäller rörande alkohol och droger, men även för att medarbetare ska kunna veta vad som gäller. Kommunikationen är A och O och detta är viktigt för såväl större som mindre företag. Policyn ska också behandla frågor som; ”vem har ansvar för att ta itu med alkoholproblem på arbetsplatsen – HR. närmsta chef eller vd?”, ”Vika rutiner ska gälla vid misstanke om missbruk?”, ”Hur ska nyanställda informeras om vad som gäller?”.

Policyn ska fungera såväl förebyggande samt innehålla en handlingsplan vid eventuella fall. De ska även framgå vad konsekvenserna är att bryta mot denna policy. Känns det sen svårt att agera så finns företag likt Beroendekompetens som kan hjälpa till.

2. Ha modet att diskutera i ert företag
Fundera på vilken organisation ni vill vara. Det troliga svaret på den frågan är en frisk, välmående och lönsam organisation. Idag uppskattas det att alkohol- och drogrelaterade sjukdomar kostar cirka 100 miljarder årligen. Den vanliga tanken är ”oj vad mycket, tur att detta inte rör mitt företag”, men troligen gör det just det. På ett företag med 20 anställda är det i snitt två personer som ligger i riskzonen för ett missbruk. Och detta skadar såklart företaget ekonomiskt, men framförallt skadar det personen. Vill ni ha det så på företaget? Troligen inte. Då är det rimliga att göra något åt det. Våga ha det på er agenda. Och ha de på agendan i allt som görs, våga ta ställning. Var överens om vad ni vill, kommunicera ut er policy, föregå med gott exempel och ha modet att diskutera och framförallt agera när det behövs.

Som ledare måste du ibland vara modig. Ha civilkurage att kunna agera. Att inte agera eller mörka, kan om de vill sig illa, kosta ett liv.  En del av modet ligger i att faktiskt veta, både vad gäller att förebygga, men också om de skulle bli skarpt läge.

De är också bra att vara föredöme när det kommer till att konsumtion av alkohol. Vid fester eller liknande kan det vara ett bra tillfälle att visa var man står, de kan vara att avstå från alkohol, dricka mindre eller att inte betala för medarbetarnas alkohol.

3. Lyssna på de som kan
Till dig som HR, chef, ledare eller ägare. Utbilda dig i området. Ta dig tid att sätta dig in i frågorna och lyssna på de kunniga i området. Genom att vara påläst och kunna så mycket som möjligt om ämnet eller via externt samarbete kommer du kunna vara maximalt förberedd för att lösa problemet när det uppstår men även spara pengar på vägen.

Det vanliga är att det finns en stor skam i detta och det troliga är att personen som drabbats inte kommer erkänna det själv. Det är i iallafall sällsynt.. Men om det sker, om någon kommer fram och säger ”jag/den håller på att krascha”, måste du vara förberedd och kunna agera kompetent som chef eller ledare – att ha modet att hjälpa den som är i kris.

4. Slumpmässiga drogtester
Slumpmässiga drogtester innebär att man då och då kan genomföra stickprov på arbetsplatsen. Oannonserade, slumpmässiga, drogtester fungerar effektivt i förebyggande syfte. Men man behöver också förstå att de är ett komplement till utbildning och information kring företagets synsätt och drogpolicy. Slumpmässiga drogtester håller genom intermittenta tester policyn levande och bidrar till att hjälpa att identifiera medarbetare som har hamnat i ett alkohol/drog bekymmer. Det innebär att vem som helst, när som helst kan bli kollad.


Tidigare råd finns här.

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

27 oktober, 2023

Coffee by – Förändringsledning

Anna Graf och Eva Meunier, två av Frontits erfarna förändringsledare, delar med sig av sina...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Handelskammaren – en regional röst i Sverige och Europa

Krönikor

Handelskammaren som varumärke och näringspolitisk kraft är stark, tillsammans representerar Sveriges elva kamrar över tiotusen bolag och hundra tusentals medarbetare...