Östsvenska Handelskammaren

Årsmöte 2021

Här finner du beslutsunderlag inför Östsvenska Handelskammarens årsmöte 15 april 2021.

Du finner även anmälningslänk till det digitala årsmötet.

Om du inte kan delta går det bra att poströsta. Ladda då ner röstsedel nedan.

Vi ses på skärmen 15 april!

Verksamhetsberättelse 2020

Anmälan till digitalt årsmöte

Röstsedel för poströstning

Kallelse till årsmötet

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020

Beslutsunderlag ny styrelse

Beslutsunderlag arvodering av arbetsutskottet

Beslutsunderlag årsavgifter

Stadgar