För tredje året i rad arrangerar vi seminarier och rundabordssamtal på en arena tillsammans med Västsvenska, Sydsvenska samt Handelskammaren i Jönköpings län: Arenan för södra Sveriges näringsliv. På agendan den 26 juni står bland annat finansiering av mer järnväg, finanspolitik för ökat bostadsbyggande, samverkan mellan akademi och näringsliv och företagens roll för svensk säkerhet. Flera regionala företrädare för såväl medlemsbolag som offentlig verksamhet medverkar. Har du inte möjlighet att vara på plats? Vi livesänder samtliga seminarier samt gör dem tillgängliga på hemsidan efteråt. All information finns på vår sajt.

Kanske beror det på den långa vintern för i år har engagemanget för veckan låtit vänta lite på sig. Men liksom sommaren plötsligt exploderade över oss, har även intresset för Almedalen detonerat. Aldrig har vi varit med om så många förfrågningar och anmälningar om att medverka i våra seminarier som i år. Och nu börjar även Handelskammarens hemsida för nätverkande i Almedalen fyllas på. Har du inte skrivit upp dig än? Gör det genast för att öka möjligheterna för kontakter och inbjudningar på plats.

På grund av det ekonomiska läget har många offentliga aktörer dragit ner på sin medverkan, framför allt beträffande egna arrangemang. Men att beslutsfattare och tjänstepersoner är på plats för rundabordssamtal och paneldiskussioner – och inte minst spontana möten – är minst lika viktigt. Det är så kontakter tas och samarbeten skapas.

Trenden visar att vi går mot fler mindre, inofficiella sammankomster. Vissa menar att det är negativt, för det minskar möjligheten för allmänheten att ta del av det som sägs och därmed påverkas den demokratiska aspekten av Almedalen. Samtidigt, under årets vecka (tisdag – fredag) finns hittills nära 2 000 öppna, kostnadsfria arrangemang om allt från vårdköer och vindkraft till USA:s relationer med Kina. Så besökare lär inte lida brist på kunskapshöjande event.

Alla de livliga samtalen på scener och trädgårdar runt om i Visby tillsammans med partiledartalen i parken, myllret på Visbys gator och de förtroliga mötena på kaféer och parkbänkar skapar magin i Almedalen. Låt oss hoppas på ett säkert och tryggt arrangemang som ökar vår kompetens och stärker vår demokratiska handlingskraft att påverka vår region, Sverige och världen till det bättre. Det behövs.

Maria B Hummelgren, vice vd och näringspolitisk chef

Seminarierna sänds direkt i Almedalen Play och på Youtube. Klicka på det seminarie du vill se i listan nedan för komma till önskad sändning:

Mer väg och järnväg behövs nu – men hur?

Så kan näringslivet leda yrkesutbildningarnas expansion

Vilken finanspolitik behöver svenskt bostadsbyggande?

Samverkan akademi och näringsliv – nyckeln till tillväxt

Så kan näringslivet bidra till Sveriges nationella säkerhet

Så bygger vi framtidens energisystem

Årets Almedalsvecka arrangeras tisdag 25 juni – fredag 28 juni. Fyra intensiva dagar då människor i privat och offentlig sektor från hela Sverige samlas i Visby för utbyte av kunskap, kontakter och opinionsbildning.

Men hur får man ut det mesta av Almedalen? Vilka är de viktigaste Do:s and Don’t:s? För dig som missade seminariet hos Handelskammaren får du här nedan perspektiv och erfarenheter från näringslivet, politiken och arrangören.

Och är du som medlem hos Handelskammaren nyfiken på vad som händer i Almedalen eller vill komma i kontakt med andra medlemmar på plats? Kolla in program och matnyttig info på vår Almedals-sajt här!

Vart är Almedalen på väg? – Mia Stuhre

Tips och måsten för näringslivet – Lina Skandevall

Politiken och hur når man makthavarna? – Johan Löfstrand

What’s in it for me? – Walter Sköldstam

Så lyckas du med din egen arena i Almedalen – Erik Nellmark

Hur tar vi bäst tillvara skogens potential och värden framåt? Hur ser planerna för svenskt skogsbruk ut? Och vad krävs av politiken för att både bevara och använda denna unika, förnybara råvara för en hållbar framtid, grön framtid? Det var några frågor som diskuterades från scenen i seminariet som modererades av Östsvenska Handelskammarens näringspolitiska chef Maria Björk Hummelgren.

Sören Persson, vd Holmen Skog, inledde seminariet med att berätta om skogen ur både historiskt och framtida perspektiv. NCC:s Viktor Johansson och Staffan Schartner från Omniplan fortsatte med att berätta om vad skogen och trävaror betyder för deras respektive verksamheter. Därefter lyftes frågor om poltikens roll följt av diskussion.

– En vältalig och kunskapstung panel som representerade hela värdekedjan i skogsfrågorna – från ägare, råvaruproducent, skogsvård, arkitekt, bygg till politik och samhällsdebatt. Kanske inte det mest konventionella ämnet i Almedalen, men tältet var fullsatt och frågorna många, sa Maria Björk Hummelgren direkt efter seminariet.

Medverkande i diskossionen:
Sören Petersson, vd, Holmen Skog
Viktor Johansson, affärschef, NCC Building Östergötland
Staffan Schartner, arkitekt, partner, Omniplan
Emma Wiesner (C), Europaparlamentariker
Matilda Molander, ledarskribent, Dagens Industri
Maria Björk Hummelgren, moderator, Östsvenska Handelskammaren
Simon Helmér, moderator, Östsvenska Handelskammaren

Här kan du se hela seminariet i efterhand:

Tre chefredaktörer kommenterar direkt efteråt moderatledaren Ulf Kristerssons tal från Almedalsscenen (se talet på SVT Play). Ett granskande och analyserande samtal mellan tre politiskt bevandrade skribenter som representerar media från olika landsdelar och med olika politiska inriktningar. Från respektive horisont ger de en utvärdering baserad på erfarenhet, kunskap och förhoppningar av statsministerns Almedalstal.

– Ett kort tal som vittnade om regeringens planer framåt. Satsningar på välfärden, en mer aktiv socialtjänst och hårdare tag mot brott utlovades av statsministern. Något brinnande valtal var det inte fråga om, tyckte panelen, utan ett statsmannamässigt fokus på att hålla ihop sin regering och landet, konkluderade Maria Björk Hummelgren som modererade samtalet. 

Medverkande:

Widar Andersson, politisk chefredaktör, Folkbladet
Martin Tunström, politisk chefredaktör, Barometern
Malin Lernfelt, chefredaktör, Liberala Nyhetsbyrån
Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef Östsvenska Handelskammaren

Här nedan kan du se hela seminariet!

Så kom dagen jag och många andra väntat på, den när Trafikverket berättade om resultatet av regeringsuppdraget för Ostlänken. Här finns en del att oroa sig för, när projektet fortskrider. Kostnadsjakten har givit besparingsmöjligheter på 2,7 miljarder – men de kommer ätas upp av omtag som ser ut att förskjuta den formella processen med ett till två år. Det berör i huvudsak nya stationslösningar och färre spår för Linköping och Norrköping och kortare och förenklad bibaneutformning i Nyköping, samtliga justeringar som lär få negativ inverkan på tidplanen. Därutöver ska Trafikverket optimera tunnelutformningar och göra en översyn av ambitionsnivåerna, eftersom Ostlänken inte längre ingår i ett ihoplänkat system av nya stambanor.

Vår oro ligger i att förseningar betyder fördyringar och utebliven samhällsnytta. Om de formella processerna tar längre tid, är det inte osannolikt att även trafikstarten dröjer. Och att man inte bygger Ostlänken framtidssäkrat för ett större system är olyckligt. I norra Sverige och norra Europa investeras stora belopp på ny infrastruktur, mycket i form av järnväg. Fehmarn bältförbindelsen står klar redan 2029 och Götaland ser ut att fortsätta vara en flaskhals.

Nu beger jag mig till Almedalen, där infrastruktur är en av de viktiga frågor som kommer beröras (se seminariet live här). Jag ser mycket fram mot det, inte minst det rundabordssamtal kring Ostlänkens förutsättningar, som jag står värd för. Dit har Östsvenska Handelskammaren bjudit in vår regions riksdagsledamöter med plats i Trafikutskottet, Trafikverket samt några tjänstemän och politiker från regionerna och kommuner utmed Ostlänkenstråket. Åtta välrenommerade och initierade personer har tackat ja till samtalet. Samverkan och dialog känns angeläget att fortsätta med!

Charlotta Elliot, projektledare ESIC och talesperson infrastruktur

Läs mer: Charlotta Elliot om beskedet i SVT och SR P4

Seminarierna sändes direkt i Almedalen Play och på Youtube. Klicka på det seminarie du vill se i listan nedan för komma till önskad sändning:

Grön omställning i södra Sverige

Jakten på kompetens

Den hållbara framtiden finns i skogen

Vad sa statsministern?

Sätt Sverige på rätt spår med ny järnväg 

Se klimatmöjligheterna i stadsutvecklingen

Styrelsen – maktarena eller värdeskapare?

Förra året kortades veckan och i år är den dessutom tidigarelagd till vecka 26 (27 juni – 1 juli), justeringar som troligen kommer gynna såväl politikerveckan som Gotland i stort.

Den oftast soliga miljön och lediga klädkoden kan förvilla, det är ingen semester att engagera sig i Almedalen. Planeringen innan är minutiös och väl på plats är dagarna och kvällarna intensiva – åtminstone om man går in för att få ut det mesta de har att erbjuda. Och varför skulle man inte det? Ingen annanstans och ingen annan tid finns så fina möjligheter till kunskap, kontakter eller kompetens som i Almedalen. Ställ dig mitt på Donners plats och under en timme kommer du kunna se och höra fler ministrar, myndighetschefer, förbundsordförande, företagsledare och välkända journalister än på hela året.

Närheten är fantastisk. Samtidigt är den ifrågasatt, inte minst efter förra årets förfärande terrordåd på just Donners plats – i hjärtat av Visby. Ing-Marie Wieselgren, nationell samordnare i psykiatri, drabbades just för att hon trodde på och var en del av det Almedalen handlar om: öppenhet och dialog. Mordet har lett till en ökad diskussion om säkerhet kring veckan, också eftersom Sverige är ordförandeland i EU och har extra ögon och krav på sig just i år. Beredskapen är central för att människor och arrangörer ska känna sig trygga nog att bidra till denna demokratiska mötesplats.

Några av de hittills 1 400 anmälda programpunkterna står vi på Östsvenska Handelskammaren bakom. Tillsammans med våra kolleger på Sydsvenska-, Västsvenska- samt Handelskammaren i Jönköpings län anordnar vi en arena för södra Sveriges näringsliv. Vi inleder redan på tisdagskvällen med ett nätverksmingel med 100-listan och jämställda bolagsstyrelser i centrum. Detta följs upp med en fullspäckad onsdag med seminarier, rundabordssamtal och paneldebatter hela dagen för att avslutas med ett rejält näringslivsmingel där företagsrepresentanter, beslutsfattare och politiker träffas.

Almedalen är Sveriges största nationella plattform för opinion och därmed att lyfta frågor som är viktiga för Handelskammarens medlemmar. Energiförsörjning, kompetensattraktion, infrastruktur och näringspolitik är givna ämnen i vårt program. Fyra kamrar tillsammans ökar röststyrkan att tränga genom det härliga bruset som är Almedalen.

P.S. Ska du till Almedalen? Glöm inte att tala om det, på vår sajt finns en kontaktsida till fler härliga människor som finns på plats och är öppna för nya kontakter och utbyten. Vi kommer även att direktsända alla våra seminarier online.

Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef