Vi kommenterar Ostlänken-nyheter

jan 31, 2018

Idag har Trafikverket lämnat in kompletterande underlag för sin tillåtlighetsansökan för Ostlänken till regeringen. ESIC välkomnar att arbetet med hela projektet fortskrider. För våra initiativtagare och medlemmar är det centralt att ökad kapacitet och nya spår kommer på plats så snart som möjligt.

Kluster inom klustret

jan 23, 2018

Nätverket East Sweden Infra Cluster går in i en ny fas. Inom klustret med 450 medlemsföretag kommer en del väl representerade branscher att få egna mindre kluster.

Rover Alcisa mötte samarbetspartners

Dec 11, 2017

– Idag är vi här för att prata om Kardonbanan men det här blir också början på Ostlänken. Det är många som ser fram emot att sätta tänderna i det här projektet och många av er som sitter här, sa Rover Alcisas projektchef Rikard Espling.

Två historiska ögonblick

Nov 14, 2017

Det klassiska spadtaget blev istället en passande cermoni med rälsläggning under byggstarten av Kardonbanan på måndagen. Infrastrukturminister Tomas Eneroth, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping Lars Stjernkvist och trafikverkets generaldirektör Lena Erixon drog rälsbiten på plats. Med viss hjälp av en stark maskin.

Rover Alcisa har tilldelats mark och anläggningsentreprenaden Kardonbanan

sep 14, 2017

Den spanska entreprenören Rover Alcisa tar hem upphandlingen för Kardonbanan i Norrköping

Vi ger inte upp om höghastighetsjärnvägen!

aug 31, 2017

Idag, 31 augusti 2017, har Trafikverket överlämnat ett förslag till regeringen kring hur man anser att de 622 mdkr som avsatts för landets infrastruktur bäst ska användas. Detta förslag till nationell plan för perioden 2019-2028 ska nu ut på remiss till berörda instanser runtom i landet. Därefter kommer regeringen att fatta beslut om planen under våren 2018. Trafikverket betonar att förslaget följer de direktiv som regeringen gett inför arbetet, d.v.s. att alla åtgärder som föreslås ska finansieras inom den ekonomiska ramen.

FORUM NYKÖPING 2017 den 7-9 september

aug 21, 2017

Vill du också diskutera framtidsfrågor om integration, social sammanhållning och tillit för att värna och upprätthålla ett demokratiskt samhälle?

VALLASTADEN EXPO 2017 – BOKA DIN BILJETT IDAG!

aug 9, 2017

Missa inte chansen att bevaka Vallastaden Bo- och Samhällsexpo i Linköping den 2-24 september, 70 utställningar kommer att finnas på plats och ett 15-tal branschföreläsningar varje dag.

”OM DET ÄR NÅGON SOM SKA VARA LUGN SÅ ÄR DET NI” – BESKED FRÅN ANNA JOHANSSONS STATSSEKRETERARE OM OSTLÄNKEN

jul 6, 2017

Under Almedalsveckan träffade Handelskammarens medlemmar Mattias Landgren, statssekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson för att diskutera infrastrukturen i regionen.

OSTLÄNKEN VIKTIG – FÖR MÅNGA OCH AV MÅNGA ANLEDNINGAR

jul 6, 2017

Ostlänken börjar byggas i slutet av det här året i och med att man börjar bygga kardonbanan och flytta den nuvarande godsbangården i Norrköping – men vad kommer Ostlänken faktiskt betyda och hur kommer den att rita om framtidsbilden – det diskuterades under ett välbesökt seminarium i Almedalen.