Senaste nytt från Ostlänken-kommunerna

jun 15, 2016

Här kan du läsa den senaste informationen från respektive Ostlänk-kommun.

Sofia Wallberg ny projektledare för ESIC

apr 27, 2016

Sofia Wallberg är ny projektledare för infrastrukturklustret East Sweden Infra Cluster. Sofia är statsvetare och har studerat vid Lunds och Wiens universitet och har praktiserat vid Sveriges ambassad i Haag och vid Business Sweden i Berlin. Varmt välkommen Sofia!

Utbildningsserien: Juridiken bakom Ostlänken

apr 25, 2016

East Sweden Infra Cluster startar upp en utbildningsserie för er medlemmar i klustret för att vässa era kunskaper och göra bättre affärer med företagen i klustret.

Vid tre tillfällen under våren har vi nöjet att i samarbete med Advokatfirman Delphi erbjuda olika juridiska perspektiv på Ostlänken– offentlig upphandling, avtal och samarbete företag emellan samt hantering av den digitala verkligheten.

Inbjudan: Hållbarhet & Miljö i Ostlänkenprojektet

apr 14, 2016

Välkomna till klustermöte med East Sweden Infra Cluster i samarbete med Cleantech Östergötland.

Kommentar kring senaste tidens diskussioner om Ostlänken

mar 7, 2016

Det diskuteras nu mycket kring det nationella projektet för höghastighetsjärnväg i Sverige. Östsvenska Handelskammaren vill framhålla vikten av att nya spår riggade för framtidens tågtrafik kommer till stånd så att Sverige får ett fungerade, effektivt och tillförlitligt transportsystem. Framför allt är det tre områden som är särskilt avgörande för regionens utveckling framöver.

Inbjudan: Framtidens järnväg

mar 2, 2016

Bygget av Ostlänken ska starta 2017 och är det första steget mot en ny generation järnväg i Sverige. Såväl byggnationen som den färdiga höghastighetsbanan kommer att leda till tillväxt och många arbetstillfällen i Östergötland och Sörmland. Spaden är dock inte i jorden ännu.