AFFÄRER GÖRS MELLAN MÄNNISKOR

ESIC, East Sweden Infra Cluster, är ett professionaliserat nätverk och regional kraftsamling i näringslivet för att förverkliga Ostlänken och andra stadsomvandlingsprojekt. ESIC ger affärschanser, främjar tillväxt och är en plattform för information och marknadsföring.

Läs mer om ESIC-medlemskap

Följ oss på sociala medier

Evenemang

15
Oct, 2019

Hållbar upphandling

08.00 - 11.00 Kammarforum, Dalsgatan 13, Norrköping
Vilka utmaningar och möjligheter innebär upphandlingar för näringslivet i regionen? Hur kan man hantera kompetensbrist och krav i upphandling och hur följs upphandlingskraven egentligen upp?

Nyheter

Twitter #ostlanken