AFFÄRER GÖRS MELLAN MÄNNISKOR

ESIC, East Sweden Infra Cluster, är ett professionaliserat nätverk och regional kraftsamling i näringslivet för att förverkliga Ostlänken och andra stadsomvandlingsprojekt. ESIC ger affärschanser, främjar tillväxt och är en plattform för information och marknadsföring.

Läs mer om ESIC-medlemskap

Följ oss på sociala medier

Evenemang

22
Oct, 2019

Aktuellt läge i projekt Ostlänken

09:30-11:00 Kammarforum, Dalsgatan 13, Norrköping
Fredrik Brokvist från Trafikverket uppdaterar om det senaste gällande arbetet med Ostlänken. Han berör till exempel frågor som status för respektive delsträcka, dialoger med kommuner och det fortsatta arbetet med projektet.

Nyheter

Twitter #ostlanken