AFFÄRER GÖRS MELLAN MÄNNISKOR

ESIC, East Sweden Infra Cluster, är ett professionaliserat nätverk och regional kraftsamling i näringslivet för att förverkliga Ostlänken och andra stadsomvandlingsprojekt. ESIC ger affärschanser, främjar tillväxt och är en plattform för information och marknadsföring.

Läs mer om ESIC-medlemskap

Följ oss på sociala medier

Evenemang

4
Jun, 2019

ESIC-träff kring tidplanen för Ostlänken

09.30 - 11.00 Kammarforum, Dalsgatan 13, Norrköping
Detta event är för våra medlemmar i ESIC business.  Trafikverket har snart gjort en uppdatering av sin tidplan för Ostlänken och ser över entreprenadstrategin. Därför bjuder vi in till en ESIC-träff så att du som medlem får ta del av revideringarna. 

Nyheter

Twitter #ostlanken