Östsvenska Handelskammaren

Så var Almedalen 2023

Vi var förstås på plats under politikerveckan i Almedalen 2023 och hade den 28 juni en egen arena tillsammans med handelskamrarna i Sydsverige. Här hittar du allt från vår arena och se alla seminarier i efterhand.

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen gjorde vi på Östsvenska Handelskammaren för andra året i rad gemensam sak tillsammans med tre av våra systerhandelskamrar i södra Sverige och arrangerade en arena för näringslivets viktigaste frågor.

Nyhet
omslagsbild

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Almedalen

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Nyhet
MicrosoftTeams image 79

Den hållbara framtiden finns i skogen

Almedalen

Skogsindustrin är en av Sveriges äldsta industrier. Samtidigt spelar den en nyckelroll i morgondagens gröna omställning. Unik i sitt dubbla...

Nyhet
ulf

Analys: Så var statsministerns tal i Almedalen

Almedalen

Vad sa statsministern – och vad sa han inte? Var låg tyngdpunkterna och vilka förväntningar kan vi ha på regeringens...

Nyhet
EO1A4699

BILDSPEL: 100-listan bjöd in till mingel i Almedalen

100-listan

Södra Sveriges handelskamrar drog i gång Almedalen med ett stort mingel med 100-listan. Närmare 150 personer fick lyssna till 100-listans...

Nyhet
EO1A1516

TV: Se Handelskammarens seminarier igen

Almedalen

Missade du något av våra seminarier i Almedalen? Bara lugn. Här kan du se alla i sin helhet.

Nyhet
almedalen maria

Så lyfter vi era viktigaste frågor i Almedalen

Almedalen

I år firar Almedalsveckan i Visby 55-årsjubileum, men det är de senaste 20 åren som den verkligen blommat ut som...

Nyhet
amledalen

Så når du genom bruset i Almedalen

Almedalen

Tårtkalas, partiledardrinkar och ”partispion”. Om det är någon som vet hur man når genom bruset i Almedalen så är det...

Nyhet
Affarsstaden 1

Världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor

Almedalen

Almedalsveckan i Visby är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Den 27 juni till 1 juli kommer Maria Björk Hummelgren,...

Vi som var på plats i Almedalen

Östsvenska Handelskammaren i Almedalen

Program

Tisdag 27 juni

Vi inleder Handelskammarens engagemang i Almedalen med ett mingel – med frågan om fler kvinnor i bolagens styrelser i centrum.

Inled Almedalsveckan med ett nätverksmingel i 100-listans tecken. Att det behövs fler kvinnor i bolagsstyrelserna, är en fråga Östsvenska Handelskammaren driver tillsammans med handelskamrarna i Sydsverige, Västsverige samt Jönköpings län. I den andan anordnar vi vårt mingel.

Talare: Lina Hedenström, vd, NTM, om mediebolagets arbete med jämställdhet och sitt engagemang i 100-listan.

Onsdag 28 juni - Handelskamrarnas arena

Seminarium

Världen ställer om men Sverige tappar fart. Elektrifieringen är avgörande för klimatmålen, men utbyggnaden av svenskt elnät har blivit en flaskhals som förhalar näringslivets omställning. Mer fossilfri el vilket kräver mer produktion och överföringskapacitet – var finns de hållbara planerna?
 
När EU och USA växlar upp, har de politiska ambitionerna i Sverige sänkts. Utbyggnadstakten av svenskt elnät hänger inte med. Kunder i elprisområde 3 och 4 har betalat in 35 miljarder bara i extra flaskhalsintäkter till 2021. Ändå är elnätet SE4 Europas allra sämsta och SE3 det fjärde sämsta enligt europeiska nätmyndighetens ENTSO-e Winter Outlook 22/23. Företag som vill expandera klimatsmart får inte tillgång till nätet och tillståndsprocesser för nyproduktion och elledningar tar tiotals år. Hur ska Sverige åter ta ledartröjan i den gröna omställningen? Hur ska olika nationella och lokala intressen vägas mot varandra i processen för ny produktion och kapacitet? Hur kommer svensk tillväxt och konkurrenskraft stå sig på sikt om utvecklingen fortsätter i samma riktning?

Medverkande:
Carl Wangel, Governmental Relations, SSAB
Per-Anders Gustafsson, vd, Göteborg Energi
Fredrik Olovsson (S), riksdagsledamot, näringsutskottet
Per Tryding, vice vd och policychef, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Annika Viklund, vd, Vattenfall Eldistribution
Gustav Ebenå, chef avdelningen för Systemanalys och statistik, Energimyndigheten
Johan Trouvé, moderator, Västsvenska Handelskammaren

Seminarium

Trots osäker konjunktur och omvärld är tillgången till rätt kompetens den största utmaningen för näringslivet. Vi behöver jobba med bredd och spets. Företagen har sitt ansvar. Svensk politik har sitt och behöver skapa rätt förutsättningar för fler att bli redo för det som näringslivet efterfrågar.
 
Ett samtal om hur näringslivet kan ta ansvar för sin kompetensförsörjning. Panelen bjuder på exempel på företag som jobbar med sin kompetensförsörjning. Men vi riktar även blicken mot politiken. Vad behöver näringslivet från det offentliga för att det inte bara ska handla om enstaka initiativ eller projekt. Hur skapar vi systematik i arbetet med kompetensförsörjning?
 
Medverkande:
Cecilia Hallengren Aronsson, Senior Vice President HR, Volvo Group Trucks Technology
Petter Bedoire, CTO, SAAB
Åsa Zetterberg, Förbundsdirektör, Tech Sverige
Martin Linder, Förbundsordförande, Unionen
Elin Hultman, Vice vd, Skill
Maria Fuxborg, Moderator, Västsvenska Handelskammaren

Seminarium

Skogsindustrin är en av Sveriges äldsta industrier. Samtidigt spelar den en nyckelroll i morgondagens gröna omställning. Unik i sitt dubbla värdeskapande binder skogen koldioxid och ger upphov till klimatsmarta produkter som kan ersätta exempelvis plastmaterial.
 
Hur tar vi bäst tillvara skogens potential och värden framåt? Hur ser planerna för svenskt skogsbruk ut? Och vad krävs av politiken för att både bevara och använda denna unika, förnybara råvara för en hållbar framtid, grön framtid?
 
Sören Petersson, vd, Holmen Skog
Viktor Johansson, Affärschef, NCC Building Östergötland
Staffan Schartner, arkitekt, partner, Omniplan
Emma Wiesner (C), Europaparlamentariker
Matilda Molander, ledarskribent, Dagens Industri
Maria Björk Hummelgren, moderator, Östsvenska Handelskammaren
Simon Helmér, moderator, Östsvenska Handelskammaren

Samtal

Vad sa statsministern – och vad sa han inte? Var låg tyngdpunkterna och vilka förväntningar kan vi ha på regeringens politik framåt baserat på talet?
 
Tre politiska redaktörer kommenterar direkt efteråt moderatledaren Ulf Kristerssons tal från Almedalsscenen. Ett granskande och analyserande samtal mellan tre politiskt bevandrade skribenter som representerar media från olika landsdelar och med olika politiska inriktningar. Från respektive horisont ger de en utvärdering baserad på erfarenhet, kunskap och förhoppningar av statsministerns Almedalstal.
 

Medverkande:

Widar Andersson, Politisk chefredaktör, Folkbladet
Martin Tunström, Politisk chefredaktör, Barometern
Malin Lernfelt, Chefredaktör, Liberala Nyhetsbyrån

Seminarium

I Europa investeras stora summor i ny modern järnväg. Sverige går i motsatt riktning och avbryter sådana satsningar och prioriterar istället underhåll och storstadsnära pendling. Hur undviker vi att Götaland blir en flaskhals för gods- och persontransporter mellan norra Sverige och kontinenten?
 
Ett samtal om hur Sveriges konkurrenskraft påverkas av att inte haka på övriga Europas tågsatsningar.
 

Medverkande:

Ulrika Heie, Ordförande trafikutskottet, (C)
Magnus Oscarsson, Trafikpolitisk talesperson, (KD)
Göran Cars, Professor samhällsbyggnad
Ellen Dahl, Moderator, Sydsvenska Handelskammaren

Seminarium

Sveriges nyindustrialisering innebär en accelererad tillväxt i flera av landets kommuner. Normer för hur vi stadsutvecklar är i förändring och samhällsutvecklingen väcker samtidigt behov av nya transportlösningar. Hur kan våra tillväxtregioner utvecklas hållbart?
 
En nytänkande planeringspraxis kan möjliggöra en hållbar samhällsutveckling och en attraktiv region var människor vill bo, besöka, arbeta och etablera sig. Hållbarhetsutmaningarna ser olika ut i regionens delar beroende på geografiskt läge, täthet och transportbehov. Västsverige och dess arbetsmarknadsregioner växer samtidigt som våra städer förändras och livet med allt nära eftersträvas. Näringslivet är drivande för ett mer klimathållbart samhälle. En politik som stöttar vår omställning efterfrågas. Det stärker svensk konkurrenskraft och långsiktigt ekonomiska hållbarhet. Nya insikter om människors behov och beteenden samt klimatmöjligheterna i stadsutvecklingen, kan skapa politisk träffsäkerhet till våra hållbarhetsmål.
 

Medverkande:

Maria Stenström, Ansvarig beteende och mobilitetsfrågor, 2030-sekretariatet
Alexander Ståhle, Vd, Spacescape
Elise Grosse, Hållbarhetschef, Sweco Architects
Helene Hellmark Knutsson, Landshövding, Västerbottens län
Ola Serneke, Vd, Serneke Invest
Christina Heikel, Moderator, Västsvenska Handelskammaren

Seminarium

Forskning visar att en bolagsstyrelse präglad av jämställdhet och mångfald fattar bättre beslut och är mer kreativ samt innovativ än en homogen motsvarighet. Samtidigt går utvecklingen mot jämställda styrelser långsamt. För att stärka svenska företag krävs därför samlade krafttag och förändring.
 
Vi fyra handelskamrar arbetar för moderna och konkurrenskraftiga företag, och vi ser att ökad jämställdhet i styrelser är en viktig del i det arbetet. Därför driver vi projekten Styrelselistan och 100-listan, initiativ som gör det lätt för företag att hitta kvinnliga ledamöter baserat på deras kompetens.

Medverkande:

Fredrik Hillelson, Grundare och VD, Novare Human Capital
Tove Lindahl Greve, Grundare och VD, Ansvaret
Maria Källsson, Rådgivare och VD, Safir Communication
Joel Eklund, Styrelseordförande och investerare
Christina Heikel, Moderator, Västsvenska Handelskammaren
Tillsammans med våra handelskammarkolleger i Syd, Väst och Jönköping anordnar vi ett nätverksmingel i Almedalen. Kom och träffa oss, bolagsrepresentanter och beslutsfattare från hela södra Sverige.

Vi avslutar en fullspäckad dag med seminarier och rundabordssamtal om de sydsvenska företagens viktigaste frågor – med ett härligt mingel. Goda möjligheter till spännande möten med många intressanta personer utlovas.

Varmt välkommen!

OBS! Platserna är begränsade, personlig inbjudan krävs.

Medlemmar i vimlet

Medlemsföretag i Almedalen!

Det var flera medlemmar från vår östsvenska region som närvarade under Almedalen 2023. Här kan du se några som genom vår hemsida ville komma i kontakt med andra medlemsföretag.

Medlemmar på plats i Almedalen

Unik Resurs

Peter Undén
VD


I Almedalen ska jag:
Nätverka, utöka min kompetens.


Avatar Logistics

Johan Lantz
CEO


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, medverka i seminarier, utöka min kompetens.

ANNOT Advokatbyrå

Madeleine Rosell
Advokatsekreterare


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, utöka min kompetens, övrigt.

ANNOT Advokatbyrå

Walter Sköldstam
VD


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, medverka i seminarier, utöka min kompetens.

ANNOT Advokatbyrå

Susan Ols
Jurist


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten.


ANNOT Advokatbyrå

Per Atterfors
Advokat


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten.


Skill

Elin Hultman
Vice VD


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, utöka min kompetens, övrigt.

Everse AB

Leif Bronsén
Ägare


I Almedalen ska jag:
Nätverka, göra affärer, hitta samarbeten, utöka min kompetens.

Everse AB

Maja Westerlind
VD


I Almedalen ska jag:
Nätverka, göra affärer, hitta samarbeten, medverka i seminarier.

Nyföretagarcentrum Mellersta Östergötland

Anna Hjertstedt Leijon
Verksamhetsansvarig


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, medverka i seminarier, utöka min kompetens, övrigt.

NTM AB

Lina Hedenström
VD


I Almedalen ska jag:
Nätverka, utöka min kompetens.Åhlenius Strateger AB

Anette Åhlenius
Vd, strateg och konsult


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, utöka min kompetens.


Åhlenius Strateger

Maja Andersson
Konsult


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, utöka min kompetens.

Norrköpings kommun

Sofia Svensk
Näringslivsutvecklare


I Almedalen ska jag:
Nätverka, medverka i seminarier, utöka min kompetens, övrigt.

Skill Scandinavia AB

Pia Carlgren
Marknads- & kommunikationschef


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, utöka min kompetens.

Lärandegruppen

Mikael Karlsson
VD


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, medverka i seminarier, utöka min kompetens.

Econova

Jeanette Tretten
Vd


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, utöka min kompetens.Norrköping Airport AB

Jessica Ågren Ohlsson
Marknadschef


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, utöka min kompetens.ED Gruppen

Henrik Eklund
VD


I Almedalen ska jag:
Nätverka, göra affärer, hitta samarbeten, medverka i seminarier, utöka min kompetens.


Louis De Geer Konsert & Kongress

Annika Nyström
Försäljningschef


I Almedalen ska jag:
Nätverka, göra affärer, hitta samarbeten, medverka i seminarier, utöka min kompetens.

Louis De Geer Konsert & Kongress

Cecilia Graflind
Säljare


I Almedalen ska jag:
Nätverka, göra affärer, hitta samarbeten, medverka i seminarier, utöka min kompetens.

Louis De Geer Konsert & Kongress

Liselotte Andersson
VD


I Almedalen ska jag:
Nätverka, göra affärer, hitta samarbeten, medverka i seminarier, utöka min kompetens.

Telia Cygate

Simon Binder
Arbetsplats och säkerhetsarkitekt


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, medverka i seminarier, utöka min kompetens, övrigt.


Nidiri Ab

Diana Lyrholm Ringborg
Vd leg psykoterapeut


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, medverka i seminarier.Handelsbanken

Michael Sterne
Länschef


I Almedalen ska jag:
Nätverka, medverka i seminarier, utöka min kompetens.

ÅWL Arkitekter

Malin Hallor
Landskapsarkitekt


I Almedalen ska jag:
Nätverka, göra affärer, hitta samarbeten, medverka i seminarier, utöka min kompetens övrigt.

ÅWL Arkitekter

David Koolmeister
Arkitekt


I Almedalen ska jag:
Nätverka, göra affärer, hitta samarbeten, medverka i seminarier, utöka min kompetens övrigt.

ÅWL Arkitekter

Lukasz Krupinski
Affärsområdesansvarig Norrköping, kommersiellt, inredning


I Almedalen ska jag:
Nätverka, göra affärer, hitta samarbeten, medverka i seminarier, utöka min kompetens övrigt.

Nordea

Jonas Gustafsson
Kontorschef Östsverige


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, medverka i seminarier, utöka min kompetens, övrigt.

Nyköpings kommun

Ola Pettersson
Divisionschef Näringsliv, kultur och fritid


I Almedalen ska jag:
Nätverka, medverka i seminarier, utöka min kompetens.

Oxelösunds Hamn AB

Staffan Thelander
Vd


I Almedalen ska jag:
Nätverka.

East Sweden Convention Bureau

Joanna Åhman
Affärsutvecklare


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, medverka i seminarier.

East Sweden Convention Bureau

Jenny Ökvist Irwin
Affärsutvecklare


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, medverka i seminarier, utöka min kompetens.

Lundbergs Fastigheter

Emma Tördahl
Affärsutvecklare


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, medverka i seminarier, utöka min kompetens.

Nordea

Jessica Steén
Kontorschef


I Almedalen ska jag:
Nätverka, utöka min kompetens.

ED Bygg

Emil Jonsson
Inköp- & projektutvecklingsansvarig


I Almedalen ska jag:
Nätverka, göra affärer, hitta samarbeten, medverka i seminarier, utöka min kompetens.

Kontakt

maria300

Maria Björk Hummelgren

Vice vd och näringspolitisk chef

simon1

Simon Helmér

Vd