Regionens stora bolag arbetar för ökad jämställdhet

sep 15, 2016

För drygt ett år sedan genomförde Östsvenska Handelskammaren, ALMI, Norrköpings näringslivskontor, NuLink, Region Östergötland samt Tillväxtverket en undersökning om hur det ser ut med kompetens och jämställdhet i styrelserna i regionen. Nu har en uppföljning genomförts. Resultaten av enkäten visar att det fortfarande är en snedfördelning i styrelserummen där endast 27% är kvinnor.

Vi vill skapa ett mer inkluderande arbetsliv – nytt mångfaldsnätverk invigt

sep 15, 2016

Igår lanserades mångfaldsnätverket Diversity Charter Östergötland. Landshövding Elisabeth Nilsson och regionråd Anita Jernberger invigde och klippte det gul/blåa bandet.

Norrköping knyts närmare Stockholm

sep 15, 2016

Den 13 september arrangerade Östsvenska Handelskammaren och Norrköpings kommun frukostseminariet ”Norrköping – en stark aktör i Stockholms tillväxtregion”.

Administrativa gränser får inte hindra tillväxten!

sep 12, 2016

Under onsdagen besökte Civilminister Ardalan Shekarabi Norrköping och Handelskammaren för att diskutera förslaget till regionindelning, tillsammans med lokala partikollegorna Lars Stjernkvist, kommunalråd i Norrköping och Urban Granström, kommunalråd i Nyköping.

Gör en Håkan Hellström – tala 90-talisternas språk!

sep 2, 2016

I Almedalen var Sveriges framtida konkurrenskraft ett hett ämne i det offentliga samtalet, och arbetsmarknadens utformning och funktion har i det sin givna plats. Vi är i ett skede där gamla strukturer försöker samsas med nya beteendemönster. Få av nittiotalisterna, vår kommande stora arbetskraft, stannar länge på samma jobb – de vill känna mening i arbetet och rör därför villigt på sig när de upplever grönare gräs hos t.ex. konkurrenten.

Forum för Integration & Social sammanhållning

jul 7, 2016

I Nyköping har kommunstyrelsen och Länsstyrelsen i Södermanland fattat beslut om att under två dagar i augusti 2016 arrangera och stå som värdar för ett nationellt ”Forum för Integration och Social sammanhållning”.

Starstruck i Almedalen

jul 7, 2016

Tillbaka på kontoret efter tre fullspäckade dagar på Gotland känner jag mig nästan vimmelkantig. Novis och förstagångsbesökare som jag varit har jag förstås resväskan full med intryck och tankar.

Profilering på ny nivå

jul 6, 2016

Eskilstuna är en uppstickare bland event – och kongresstäder-, fler och fler företag ser möjligheterna att förlägga event hit och det är till en stor del Profeels förtjänst.

47 miljoner investerat i 14 bolag i Östergötland på 2,5 år

jul 5, 2016

På 2,5 år har 47 miljoner investerats i regionens bolag – tack vare East Sweden Tillväxtkapital.

Svenska Spel – viktig arbetsgivare för Gotland

jul 5, 2016

Det hela började med att några personer 1896 sökte finansiering till Stockholmsmässan och föreslog då ett lotteri. En ansökan beviljades av regeringen och det blev startskottet för dagens Svenska Spel. Nu står Svenska Spel inför nya utmaningar.