Östsvenska Handelskammaren

De hjälper till när ni har det svårt på jobbet

 

När ett företags personal utsätts för mer stress än vanligt på grund av neddragningar, omorganisationer eller kriser, då kan S:t Lukas erbjuda personalen samtalsstöd. Ofta behöver chefen också handledning.

Bakgrunden till samarbetsproblem på arbetsplatser kan variera men kan bero på svårigheter att se situationen ur den andres perspektiv och svårigheter att se hur ens eget agerande påverkar kollegorna. På Sankt Lukas arbetar legitimerade psykoterapeuter som tar sig an personalproblem på arbetsplatser. Det kan handla om enskilda samtal eller att man behöver samtala i grupp för att få stöttning i att reda ut problemen.

– Vi som jobbar här har lång erfarenhet och goda kunskaper om grupprocesser. Egentligen är det naturligt och behövligt med konfliker i en grupp när man ska hitta sina platser. Men när människor far illa eller dialogen går i stå så behöver man söka hjälp,  säger Kristin Halldorsdottir legitimerad psykoterapeut.

 

Det kan vara chefen som behöver handledning. Dels om de själva mår dåligt på jobbet men också stöttning för att de ska kunna ta hand om sin egen personal på bästa sätt.

– En tidig insats kräver i regel mindre insatser. Det förutsätter att det finns en kunskap hos chefen och att hen har en medvetenhet och är lyhörd för medarbetarnas och organisationens behov, säger Kristin Halldorsdottir.

I en förändringsfas på en arbetsplats uppstår ofta problem med att alla anställda inte ”kommer med på tåget”.

Det blir ibland svårigheter när informationen är otydlig eller att det går så snabbt att alla inte hinner ta till sig det nya som sker på jobbet, säger Ewa Andersson.

När personal upplever existentiella kriser eller upplever att de inte räcker till, kan det vara svårt för chefer att på egen hand hantera det inom organisationen. Då kan man ta hjälp av legitimerade psykoterapeuter med erfarenhet av personalstöd och organisationsutveckling.

– Förutom samtal kan vi erbjuda mindfullness i grupp. Det kan ses som en förebyggande åtgärd – man fångar upp deltagarnas behov och hittar nya metoder att hantera stess. Bland annat med hjälp av effektiva avslappningsövningar och att man diskuterar sina tankar kring prestation, säger Silvia Ketterer som brukar leda grupper i mindfullness.

 

Samtal kan ske enskilt eller i grupp, alla organisationer har olika behov.

– Ofta när det gäller stress och utmattningssyndrom handlar det om ansvarsfulla människor som vill mycket och har stora ambitioner. När man inte lever upp till de egna förväntningarna känner man sig dålig och det medför sedan andra bekymmer. En del tar till alkohol-, tränings-, relations- eller annat missbruk, andra kan drabbas av stress och utmattning säger Renée Grundström.

Bland de privatpersoner som söker samtal hos S:t Lukas har man märkt av en stor ökning i hur många män som söker psykoterapi. Det som förr ansågs skamligt gör inte det idag, som tur är. Man har ett stort utbud av insatser som familjeterapi, individuell psykoterapi, parterapi och krissamtal.

En del av besökarna är personer med psykiska ohälsa medan många mer behöver stöttning under en viss tuff period i livet.

– Vi kan erbjuda något annat än sjukvården. Personerna kommer hit till en varm och trygg miljö och kan ta upp det de själva vill tala om, säger Anne Viitanen Berglund.

I höst kommer man också att ha kostnadsfria samtalsgrupper för anhöriga till psykiskt sjuka och till äldre personer som känner sig ensamma.

– Vi har en stor fördel i att vi är flera psykoterapeuter hos oss, säger Kristin och tittar på sina kollegor. Dels har vi möjligheter att snabbt kunna möta olika behov, utifrån våra olika terapeutiska kompetensområden. Dels så kan vi erbjuda företag olika kontaktytor. Det vill säga kommer det flera personer från samma företag för samtalsstöd eller handledning så kan de träffa olika terapeuter eller handledare, vilket är ett sätt att värna om integritet och konfidens. För många känns det tryggt.

 

S:t Lukas deltar i höst i detta event på handelskammaren :

https://ostsvenskahandelskammaren.se/event/coffee-by-tema-hallbart-ledarskap/

Välkomna att anmäla er!

 

Om S:t Lukas:

Finns på 30 orter i Sverige

I grunden finns en helhetssyn på människan som fysisk, psykisk, social och existentiell varelse.

Verksamheten startade på 1930-talet, S:t Lukas är sedan länge religiöst och politiskt oberoende organisation

Relaterade #Nyheter

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

Nyheter

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Sara Hillbom: så ser attraktiva företag ut i framtiden

Nyheter

Onsdagen den 26 oktober arrangerades Besöksnäringsdagen i Linköping - ett initiativ av Visit Linköping & Co och en av Handelskammarens...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

27 januari, 2023

Nätverksfrukost

På frukosten nätverkar du med andra företagare och får också veta mer om Handelskammarens utbud...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...