Östsvenska Handelskammaren

De hjälper till när ni har det svårt på jobbet

 

När ett företags personal utsätts för mer stress än vanligt på grund av neddragningar, omorganisationer eller kriser, då kan S:t Lukas erbjuda personalen samtalsstöd. Ofta behöver chefen också handledning.

Bakgrunden till samarbetsproblem på arbetsplatser kan variera men kan bero på svårigheter att se situationen ur den andres perspektiv och svårigheter att se hur ens eget agerande påverkar kollegorna. På Sankt Lukas arbetar legitimerade psykoterapeuter som tar sig an personalproblem på arbetsplatser. Det kan handla om enskilda samtal eller att man behöver samtala i grupp för att få stöttning i att reda ut problemen.

– Vi som jobbar här har lång erfarenhet och goda kunskaper om grupprocesser. Egentligen är det naturligt och behövligt med konfliker i en grupp när man ska hitta sina platser. Men när människor far illa eller dialogen går i stå så behöver man söka hjälp,  säger Kristin Halldorsdottir legitimerad psykoterapeut.

 

Det kan vara chefen som behöver handledning. Dels om de själva mår dåligt på jobbet men också stöttning för att de ska kunna ta hand om sin egen personal på bästa sätt.

– En tidig insats kräver i regel mindre insatser. Det förutsätter att det finns en kunskap hos chefen och att hen har en medvetenhet och är lyhörd för medarbetarnas och organisationens behov, säger Kristin Halldorsdottir.

I en förändringsfas på en arbetsplats uppstår ofta problem med att alla anställda inte ”kommer med på tåget”.

Det blir ibland svårigheter när informationen är otydlig eller att det går så snabbt att alla inte hinner ta till sig det nya som sker på jobbet, säger Ewa Andersson.

När personal upplever existentiella kriser eller upplever att de inte räcker till, kan det vara svårt för chefer att på egen hand hantera det inom organisationen. Då kan man ta hjälp av legitimerade psykoterapeuter med erfarenhet av personalstöd och organisationsutveckling.

– Förutom samtal kan vi erbjuda mindfullness i grupp. Det kan ses som en förebyggande åtgärd – man fångar upp deltagarnas behov och hittar nya metoder att hantera stess. Bland annat med hjälp av effektiva avslappningsövningar och att man diskuterar sina tankar kring prestation, säger Silvia Ketterer som brukar leda grupper i mindfullness.

 

Samtal kan ske enskilt eller i grupp, alla organisationer har olika behov.

– Ofta när det gäller stress och utmattningssyndrom handlar det om ansvarsfulla människor som vill mycket och har stora ambitioner. När man inte lever upp till de egna förväntningarna känner man sig dålig och det medför sedan andra bekymmer. En del tar till alkohol-, tränings-, relations- eller annat missbruk, andra kan drabbas av stress och utmattning säger Renée Grundström.

Bland de privatpersoner som söker samtal hos S:t Lukas har man märkt av en stor ökning i hur många män som söker psykoterapi. Det som förr ansågs skamligt gör inte det idag, som tur är. Man har ett stort utbud av insatser som familjeterapi, individuell psykoterapi, parterapi och krissamtal.

En del av besökarna är personer med psykiska ohälsa medan många mer behöver stöttning under en viss tuff period i livet.

– Vi kan erbjuda något annat än sjukvården. Personerna kommer hit till en varm och trygg miljö och kan ta upp det de själva vill tala om, säger Anne Viitanen Berglund.

I höst kommer man också att ha kostnadsfria samtalsgrupper för anhöriga till psykiskt sjuka och till äldre personer som känner sig ensamma.

– Vi har en stor fördel i att vi är flera psykoterapeuter hos oss, säger Kristin och tittar på sina kollegor. Dels har vi möjligheter att snabbt kunna möta olika behov, utifrån våra olika terapeutiska kompetensområden. Dels så kan vi erbjuda företag olika kontaktytor. Det vill säga kommer det flera personer från samma företag för samtalsstöd eller handledning så kan de träffa olika terapeuter eller handledare, vilket är ett sätt att värna om integritet och konfidens. För många känns det tryggt.

 

S:t Lukas deltar i höst i detta event på handelskammaren :

https://ostsvenskahandelskammaren.se/event/coffee-by-tema-hallbart-ledarskap/

Välkomna att anmäla er!

 

Om S:t Lukas:

Finns på 30 orter i Sverige

I grunden finns en helhetssyn på människan som fysisk, psykisk, social och existentiell varelse.

Verksamheten startade på 1930-talet, S:t Lukas är sedan länge religiöst och politiskt oberoende organisation

Relaterade #Nyheter

Omställningen tar för lång tid

Nyheter

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...

Trade Compliance - vad är det och varför är det viktigt?

Nyheter

Trade Compliance. Ett begrepp som är mer aktuellt än någonsin avseende den globala handeln. Men vad betyder det? Och framförallt,...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

26 maj, 2023

Spaning på Kammaren

Välkommen till trevliga Spaning på Kammaren i Norrköping. Nätverkande med fokus på framtiden tillsammans med...

3 april, 2023

Hur många hattar har du? 

Vill du få i gång styrelsearbetet i ditt företag alternativt vill få ut mer av...

Nyhet

Omställningen tar för lång tid

Krönikor

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Nyhet

Omställningen tar för lång tid

Krönikor

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Nyhet

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...

Nyhet

Trade Compliance – vad är det och varför är det viktigt?

Internationell handel

Trade Compliance. Ett begrepp som är mer aktuellt än någonsin avseende den globala handeln. Men vad betyder det? Och framförallt,...