Östsvenska Handelskammaren

De hjälper till när ni har det svårt på jobbet

 

När ett företags personal utsätts för mer stress än vanligt på grund av neddragningar, omorganisationer eller kriser, då kan S:t Lukas erbjuda personalen samtalsstöd. Ofta behöver chefen också handledning.

Bakgrunden till samarbetsproblem på arbetsplatser kan variera men kan bero på svårigheter att se situationen ur den andres perspektiv och svårigheter att se hur ens eget agerande påverkar kollegorna. På Sankt Lukas arbetar legitimerade psykoterapeuter som tar sig an personalproblem på arbetsplatser. Det kan handla om enskilda samtal eller att man behöver samtala i grupp för att få stöttning i att reda ut problemen.

– Vi som jobbar här har lång erfarenhet och goda kunskaper om grupprocesser. Egentligen är det naturligt och behövligt med konfliker i en grupp när man ska hitta sina platser. Men när människor far illa eller dialogen går i stå så behöver man söka hjälp,  säger Kristin Halldorsdottir legitimerad psykoterapeut.

 

Det kan vara chefen som behöver handledning. Dels om de själva mår dåligt på jobbet men också stöttning för att de ska kunna ta hand om sin egen personal på bästa sätt.

– En tidig insats kräver i regel mindre insatser. Det förutsätter att det finns en kunskap hos chefen och att hen har en medvetenhet och är lyhörd för medarbetarnas och organisationens behov, säger Kristin Halldorsdottir.

I en förändringsfas på en arbetsplats uppstår ofta problem med att alla anställda inte ”kommer med på tåget”.

Det blir ibland svårigheter när informationen är otydlig eller att det går så snabbt att alla inte hinner ta till sig det nya som sker på jobbet, säger Ewa Andersson.

När personal upplever existentiella kriser eller upplever att de inte räcker till, kan det vara svårt för chefer att på egen hand hantera det inom organisationen. Då kan man ta hjälp av legitimerade psykoterapeuter med erfarenhet av personalstöd och organisationsutveckling.

– Förutom samtal kan vi erbjuda mindfullness i grupp. Det kan ses som en förebyggande åtgärd – man fångar upp deltagarnas behov och hittar nya metoder att hantera stess. Bland annat med hjälp av effektiva avslappningsövningar och att man diskuterar sina tankar kring prestation, säger Silvia Ketterer som brukar leda grupper i mindfullness.

 

Samtal kan ske enskilt eller i grupp, alla organisationer har olika behov.

– Ofta när det gäller stress och utmattningssyndrom handlar det om ansvarsfulla människor som vill mycket och har stora ambitioner. När man inte lever upp till de egna förväntningarna känner man sig dålig och det medför sedan andra bekymmer. En del tar till alkohol-, tränings-, relations- eller annat missbruk, andra kan drabbas av stress och utmattning säger Renée Grundström.

Bland de privatpersoner som söker samtal hos S:t Lukas har man märkt av en stor ökning i hur många män som söker psykoterapi. Det som förr ansågs skamligt gör inte det idag, som tur är. Man har ett stort utbud av insatser som familjeterapi, individuell psykoterapi, parterapi och krissamtal.

En del av besökarna är personer med psykiska ohälsa medan många mer behöver stöttning under en viss tuff period i livet.

– Vi kan erbjuda något annat än sjukvården. Personerna kommer hit till en varm och trygg miljö och kan ta upp det de själva vill tala om, säger Anne Viitanen Berglund.

I höst kommer man också att ha kostnadsfria samtalsgrupper för anhöriga till psykiskt sjuka och till äldre personer som känner sig ensamma.

– Vi har en stor fördel i att vi är flera psykoterapeuter hos oss, säger Kristin och tittar på sina kollegor. Dels har vi möjligheter att snabbt kunna möta olika behov, utifrån våra olika terapeutiska kompetensområden. Dels så kan vi erbjuda företag olika kontaktytor. Det vill säga kommer det flera personer från samma företag för samtalsstöd eller handledning så kan de träffa olika terapeuter eller handledare, vilket är ett sätt att värna om integritet och konfidens. För många känns det tryggt.

 

S:t Lukas deltar i höst i detta event på handelskammaren :

https://ostsvenskahandelskammaren.se/event/coffee-by-tema-hallbart-ledarskap/

Välkomna att anmäla er!

 

Om S:t Lukas:

Finns på 30 orter i Sverige

I grunden finns en helhetssyn på människan som fysisk, psykisk, social och existentiell varelse.

Verksamheten startade på 1930-talet, S:t Lukas är sedan länge religiöst och politiskt oberoende organisation

Relaterade #Nyheter

Handelskammarens budskap till ministern - på 3 minuter!

Nyheter

Östsvenska Handelskammaren fick möjlighet att direkt till ansvarig minister Andreas Carlson (KD) yttra oss över Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplanering 2026...

Hon blir vice vd på Handelskammaren

Nyheter

Maria Björk Hummelgren är från och med nu både näringspolitisk chef och vice vd. Förändringen innebär att Maria och vd...

Experterna: Så får du ut det mesta av Almedalen

Nyheter

Politik, demokrati och nätverkande. Hur får man ut det mesta av Almedalsveckan på Gotland? Det berättade några rutinerade profiler under...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet
peru

Peru öppnar upp för ATA-carnet: En möjlighet för global handel

Internationell handel

Från och med den 30 april 2024 blir Peru det senaste tillskottet bland de länder som accepterar ATA-carnet. Detta gör...

21 maj, 2024

Varför äger och driver så få kvinnor företag?

70 procent av svenska privata företag ägs av män. Varför äger och driver inte fler...

Varfor driver sa fa kvinnor foretag 1
Nyhet
andreascarlson

Handelskammarens budskap till ministern – på 3 minuter!

Näringspolitik

Östsvenska Handelskammaren fick möjlighet att direkt till ansvarig minister Andreas Carlson (KD) yttra oss över Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplanering 2026...

Nyhet
peru

Peru öppnar upp för ATA-carnet: En möjlighet för global handel

Internationell handel

Från och med den 30 april 2024 blir Peru det senaste tillskottet bland de länder som accepterar ATA-carnet. Detta gör...

Nyhet
andreascarlson

Handelskammarens budskap till ministern – på 3 minuter!

Näringspolitik

Östsvenska Handelskammaren fick möjlighet att direkt till ansvarig minister Andreas Carlson (KD) yttra oss över Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplanering 2026...

Nyhet
snabbtag

Yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026—2037, diarienummer LI2023/03919