Östsvenska Handelskammaren

Efter lyckade mötesserien: De antar stafettpinnen i arbetet med schaktmassor

Arbetet med cirkulär hantering av schaktmassor i Östergötland är satt i rullning. Detta mycket tack vare Östsvenska Handelskammarens och Cleantech Östergötlands seminarieserie ”Massor av möjligheter med schaktmassor”, som utgjort en plattform där offentliga och privata aktörer kunnat mötas. Efter den tredje och sista delen i serien har Länsstyrelsen Östergötland och Norrköpings kommun antagit stafettpinnen i det fortsatta arbetet med de möjligheter det innebär att öka cirkulariteten i masshanteringen. Här är en sammanfattning av mötet och diskussionerna bland ett 60-tal deltagare från näringslivet.

Schaktmassor ses ofta som dyrt och platskrävande. Men massorna kan vara en värdefull resurs. Bakgrunden till seminarieserien har med det uppdrag som Naturvårdsverket fått av regeringen att utreda hanteringen av schaktmassor för att göra det resurseffektivare och göra det möjligt att ställa om till en cirkulär ekonomi. 

Ett av seminarieseriens syften var att öka kunskapen, men även att någon aktör tar vid och driver arbetet och frågan framåt. Länsstyrelsen Östergötland har i dag ett regionalt perspektiv och ansvar och ser det som en möjlighet att förvalta och utveckla dialogen som skapats efter Cleantech Östergötland och Östsvenska Handelskammarens initiativ. På myndigheten har man nu mobiliserat resurser och tillsatt en intern masshanteringsgrupp, i syfte att bygga intern och extern kompetens samt hitta regionala lösningar på hur vi kan cirkulera mer massors än vad som görs idag. 

– Den här frågan ska vara levande i länet genom regional samordning. Länsstyrelsen kan vara en part som ser till att det faktiskt sker, säger Maja Kling Ek, energi-, klimat-, och hållbarhetsstrateg på Länsstyrelsen Östergötland.

Under 2022 har Länsstyrelsen Östergötland en ambition att anordna fyra nätverksträffar. Under det tredje seminariet gavs deltagarna möjlighet att diskutera frågan, om vilka behov ett regionalt nätverk för masshanteringsfrågor ska uppfylla samt ge förslag på de viktigaste utmaningarna som nätverket ska hantera under det kommande året.

Efter gruppsamtalen presenterades några av svaren som framkom i dialogen mellan deltagarna. Nedan återges ett antal frågor, utifrån ett näringslivsperspektiv, som förväntas få liv i den fortsatta dialogen:

 • Sprid kunskap till andra kommuner och kom med riktlinjer.
 • Man behöver underlätta för branschen att göra rätt. Kan man göra det med exempelvis checklistor? 
 • Frågan om sämre massor som exempelvis lera är ett bekymmer. Ta gärna upp det redan i detaljplan. 
 • Tillståndshanteringen tar ofta lång tid och det behövs mer kunskap. Vi vill ju åt samma håll. 
 • Jobba gemensamt i stället för från ”andra sidan skrivbordet”
 • Viktigt att hitta former hur samsyn kan ara varaktig och inte begränsa till enskilda projekt. 
 • Utmaning att hitta rätt former för samverkan då det är en komplex fråga. Svårt att hitta varandra och vem som är ansvarig för vad. 
 • Viktigt med samverkan och samsyn med bransch. Gemensamma tolkningar och inte prata förbi varandra.
 • Skulle behöva stöd med omvärldsbevakning, så att man vet hur man ska hantera lagar och regler. Uppmaning att få en översikt över kommande projekt där det finns eller behövs schaktmassor. 
 • Ta fram vägledningar till mindre kommuner då det kanske inte finns samma kompetens där.

Norrköpings kommun rekryterar koordinator och inleder dialog med Linköpings kommun

Charlotte Cederbom, samordnare geofrågor och projektledare för hållbar masshantering vid Norrköpings kommun, berättade sedan i sin presentation om kommunens strategi för hanteringen av massor. Charlotte delgav att kommunen kommer att accelerera arbetet för att hanteringen av massor ska nå minimal klimatpåverkan, främja en cirkulär ekonomi och ha en organisation som underlättar effektiv samordning mellan interna och externa aktörer. 

För att nå dit kommer kommunen ha fyra delmål som ska klaras av de närmaste fyra åren. Det första delmålet handlar om att rekrytera en koordinator och etablera en samordningsfunktion.

Kommunen vill få bättre koll på avtal med markägare, se till att alla inblandade har rätt kompetens och definiera vilket ansvar och vilken roll de olika enheterna på kommunen har. Charlotte Cederbom berättade också att man genom en geokalkyl ska kunna se hur mycket massor olika områden kan generera.

– Med start i dag inleder vi en dialog med näringslivet. Vi kommer även att prata med Linköpings kommun och lyfta frågor som vi identifierar i dag.

Charlotte Cederbom bad sedan om deltagarnas input och frågade hur näringslivet bäst kan bidra i utvecklingen för hållbar masshantering. Återigen fick deltagarna diskutera i mindre grupper. 

Några av reflektionerna efter gruppsamtalen:

 • Anordna förutsättningslösa möten mellan myndigheter och näringsliv.
 • Tillstånd och lagstiftning kan tolkas olika i olika organisationer.
 • Alla vill ha hållbar masshantering, men näringslivet kan bidra med att skapa andra lösningar så att massor inte bara flyttas från en punkt till en annan.
 • Det är viktigt att kommunerna är synkade så att det är samma spelregler oavsett kommun. 
 • Bra och ambitiöst förslag och positivt att kommunerna tar större ansvar.
 • Vill se forum för samverkan och träffar för att lyfta frågor.
 • Finns en risk att konkurrensen mellan entreprenörer kommer att öka.
 • Önskar bättre samordning när det gäller tillsyn.
 • Mer hjälp att tolka regelverket.
 • Starta utvecklingsprojekt för att hantera massor lokalt.
Från vänster: Sara Malmgren (Cleantech Östergötland), Charlotte Cederbom (Norrköpings kommun), Maja Kling Ek (Länsstyrelsen i Östergötland), Johan Rydberg (Cleantech Östergötland), Charlotta Elliot (projektledare ESIC vid Östsvenska Handelskammaren).

Efter den tredje delen i seminarieserien går det att konstatera att frågan om cirkulär hantering av schaktmassor är i rullning både på lokal, regional och nationell nivå. Hela seminariet (exkl. gruppdiskussionerna) finns inspelat och går att se här: 

Vill du ta del av seminarieserien? Samtliga delar finns inspelade: 

Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=5yL-syxxWuE

Del 2https://ostsvenskahandelskammaren.se/samverkan-ska-ta-masshanteringen-in-i-framtiden/

Relaterade #Nyheter

Fullsatt Spaning på Kammaren

Nyheter

Fredagsfirande medlemmar fyllde Kammarforum i Norrköping när producenten och programledaren Henrik Johnsson, regionchefen för Svenskt Näringsliv Södermanland Sofia Sjöström samt...

Omställningen tar för lång tid

Nyheter

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Fullsatt Spaning på Kammaren

Nyheter

Fredagsfirande medlemmar fyllde Kammarforum i Norrköping när producenten och programledaren Henrik Johnsson, regionchefen för Svenskt Näringsliv Södermanland Sofia Sjöström samt...

26 maj, 2023

Spaning på Kammaren

Välkommen till trevliga Spaning på Kammaren i Norrköping. Denna gång sätter vi fokus på framtiden...

Nyhet

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

Nyhet

Fullsatt Spaning på Kammaren

Nyheter

Fredagsfirande medlemmar fyllde Kammarforum i Norrköping när producenten och programledaren Henrik Johnsson, regionchefen för Svenskt Näringsliv Södermanland Sofia Sjöström samt...

Nyhet

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

Nyhet

Omställningen tar för lång tid

Krönikor

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.