Östsvenska Handelskammaren

Efter lyckade mötesserien: De antar stafettpinnen i arbetet med schaktmassor

Arbetet med cirkulär hantering av schaktmassor i Östergötland är satt i rullning. Detta mycket tack vare Östsvenska Handelskammarens och Cleantech Östergötlands seminarieserie ”Massor av möjligheter med schaktmassor”, som utgjort en plattform där offentliga och privata aktörer kunnat mötas. Efter den tredje och sista delen i serien har Länsstyrelsen Östergötland och Norrköpings kommun antagit stafettpinnen i det fortsatta arbetet med de möjligheter det innebär att öka cirkulariteten i masshanteringen. Här är en sammanfattning av mötet och diskussionerna bland ett 60-tal deltagare från näringslivet.

Schaktmassor ses ofta som dyrt och platskrävande. Men massorna kan vara en värdefull resurs. Bakgrunden till seminarieserien har med det uppdrag som Naturvårdsverket fått av regeringen att utreda hanteringen av schaktmassor för att göra det resurseffektivare och göra det möjligt att ställa om till en cirkulär ekonomi. 

Ett av seminarieseriens syften var att öka kunskapen, men även att någon aktör tar vid och driver arbetet och frågan framåt. Länsstyrelsen Östergötland har i dag ett regionalt perspektiv och ansvar och ser det som en möjlighet att förvalta och utveckla dialogen som skapats efter Cleantech Östergötland och Östsvenska Handelskammarens initiativ. På myndigheten har man nu mobiliserat resurser och tillsatt en intern masshanteringsgrupp, i syfte att bygga intern och extern kompetens samt hitta regionala lösningar på hur vi kan cirkulera mer massors än vad som görs idag. 

– Den här frågan ska vara levande i länet genom regional samordning. Länsstyrelsen kan vara en part som ser till att det faktiskt sker, säger Maja Kling Ek, energi-, klimat-, och hållbarhetsstrateg på Länsstyrelsen Östergötland.

Under 2022 har Länsstyrelsen Östergötland en ambition att anordna fyra nätverksträffar. Under det tredje seminariet gavs deltagarna möjlighet att diskutera frågan, om vilka behov ett regionalt nätverk för masshanteringsfrågor ska uppfylla samt ge förslag på de viktigaste utmaningarna som nätverket ska hantera under det kommande året.

Efter gruppsamtalen presenterades några av svaren som framkom i dialogen mellan deltagarna. Nedan återges ett antal frågor, utifrån ett näringslivsperspektiv, som förväntas få liv i den fortsatta dialogen:

 • Sprid kunskap till andra kommuner och kom med riktlinjer.
 • Man behöver underlätta för branschen att göra rätt. Kan man göra det med exempelvis checklistor? 
 • Frågan om sämre massor som exempelvis lera är ett bekymmer. Ta gärna upp det redan i detaljplan. 
 • Tillståndshanteringen tar ofta lång tid och det behövs mer kunskap. Vi vill ju åt samma håll. 
 • Jobba gemensamt i stället för från ”andra sidan skrivbordet”
 • Viktigt att hitta former hur samsyn kan ara varaktig och inte begränsa till enskilda projekt. 
 • Utmaning att hitta rätt former för samverkan då det är en komplex fråga. Svårt att hitta varandra och vem som är ansvarig för vad. 
 • Viktigt med samverkan och samsyn med bransch. Gemensamma tolkningar och inte prata förbi varandra.
 • Skulle behöva stöd med omvärldsbevakning, så att man vet hur man ska hantera lagar och regler. Uppmaning att få en översikt över kommande projekt där det finns eller behövs schaktmassor. 
 • Ta fram vägledningar till mindre kommuner då det kanske inte finns samma kompetens där.

Norrköpings kommun rekryterar koordinator och inleder dialog med Linköpings kommun

Charlotte Cederbom, samordnare geofrågor och projektledare för hållbar masshantering vid Norrköpings kommun, berättade sedan i sin presentation om kommunens strategi för hanteringen av massor. Charlotte delgav att kommunen kommer att accelerera arbetet för att hanteringen av massor ska nå minimal klimatpåverkan, främja en cirkulär ekonomi och ha en organisation som underlättar effektiv samordning mellan interna och externa aktörer. 

För att nå dit kommer kommunen ha fyra delmål som ska klaras av de närmaste fyra åren. Det första delmålet handlar om att rekrytera en koordinator och etablera en samordningsfunktion.

Kommunen vill få bättre koll på avtal med markägare, se till att alla inblandade har rätt kompetens och definiera vilket ansvar och vilken roll de olika enheterna på kommunen har. Charlotte Cederbom berättade också att man genom en geokalkyl ska kunna se hur mycket massor olika områden kan generera.

– Med start i dag inleder vi en dialog med näringslivet. Vi kommer även att prata med Linköpings kommun och lyfta frågor som vi identifierar i dag.

Charlotte Cederbom bad sedan om deltagarnas input och frågade hur näringslivet bäst kan bidra i utvecklingen för hållbar masshantering. Återigen fick deltagarna diskutera i mindre grupper. 

Några av reflektionerna efter gruppsamtalen:

 • Anordna förutsättningslösa möten mellan myndigheter och näringsliv.
 • Tillstånd och lagstiftning kan tolkas olika i olika organisationer.
 • Alla vill ha hållbar masshantering, men näringslivet kan bidra med att skapa andra lösningar så att massor inte bara flyttas från en punkt till en annan.
 • Det är viktigt att kommunerna är synkade så att det är samma spelregler oavsett kommun. 
 • Bra och ambitiöst förslag och positivt att kommunerna tar större ansvar.
 • Vill se forum för samverkan och träffar för att lyfta frågor.
 • Finns en risk att konkurrensen mellan entreprenörer kommer att öka.
 • Önskar bättre samordning när det gäller tillsyn.
 • Mer hjälp att tolka regelverket.
 • Starta utvecklingsprojekt för att hantera massor lokalt.
masshantering1
Från vänster: Sara Malmgren (Cleantech Östergötland), Charlotte Cederbom (Norrköpings kommun), Maja Kling Ek (Länsstyrelsen i Östergötland), Johan Rydberg (Cleantech Östergötland), Charlotta Elliot (projektledare ESIC vid Östsvenska Handelskammaren).

Efter den tredje delen i seminarieserien går det att konstatera att frågan om cirkulär hantering av schaktmassor är i rullning både på lokal, regional och nationell nivå. Hela seminariet (exkl. gruppdiskussionerna) finns inspelat och går att se här: 

Vill du ta del av seminarieserien? Samtliga delar finns inspelade: 

Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=5yL-syxxWuE

Del 2https://ostsvenskahandelskammaren.se/samverkan-ska-ta-masshanteringen-in-i-framtiden/

Relaterade #Nyheter

Handelskammarens budskap till ministern - på 3 minuter!

Nyheter

Östsvenska Handelskammaren fick möjlighet att direkt till ansvarig minister Andreas Carlson (KD) yttra oss över Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplanering 2026...

Hon blir vice vd på Handelskammaren

Nyheter

Maria Björk Hummelgren är från och med nu både näringspolitisk chef och vice vd. Förändringen innebär att Maria och vd...

Experterna: Så får du ut det mesta av Almedalen

Nyheter

Politik, demokrati och nätverkande. Hur får man ut det mesta av Almedalsveckan på Gotland? Det berättade några rutinerade profiler under...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet
peru

Peru öppnar upp för ATA-carnet: En möjlighet för global handel

Internationell handel

Från och med den 30 april 2024 blir Peru det senaste tillskottet bland de länder som accepterar ATA-carnet. Detta gör...

21 maj, 2024

Varför äger och driver så få kvinnor företag?

70 procent av svenska privata företag ägs av män. Varför äger och driver inte fler...

Varfor driver sa fa kvinnor foretag 1
Nyhet
andreascarlson

Handelskammarens budskap till ministern – på 3 minuter!

Näringspolitik

Östsvenska Handelskammaren fick möjlighet att direkt till ansvarig minister Andreas Carlson (KD) yttra oss över Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplanering 2026...

Nyhet
peru

Peru öppnar upp för ATA-carnet: En möjlighet för global handel

Internationell handel

Från och med den 30 april 2024 blir Peru det senaste tillskottet bland de länder som accepterar ATA-carnet. Detta gör...

Nyhet
andreascarlson

Handelskammarens budskap till ministern – på 3 minuter!

Näringspolitik

Östsvenska Handelskammaren fick möjlighet att direkt till ansvarig minister Andreas Carlson (KD) yttra oss över Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplanering 2026...

Nyhet
snabbtag

Yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026—2037, diarienummer LI2023/03919