Hållbar upphandling

Oct 15, 2019

Vilka utmaningar och möjligheter innebär upphandlingar för näringslivet i regionen?
Hur kan man hantera kompetensbrist och krav i upphandling och hur följs upphandlingskraven egentligen upp?

ESIC-lunch Norrköping

Oct 25, 2019

Välkommen till ett bokstavligt talat nyttigt lunchmöte med nyheter kring ESIC, Ostlänken och kommande stadsutvecklingsprojekt med bäring på Ostlänken.

ESIC-lunch Nyköping

Nov 19, 2019

Välkommen till ett bokstavligt talat nyttigt lunchmöte med nyheter kring ESIC, Ostlänken och kommande stadsutvecklingsprojekt med bäring på Ostlänken.

ESIC-lunch Linköping

Nov 21, 2019

Välkommen till ett bokstavligt talat nyttigt lunchmöte med nyheter kring ESIC, Ostlänken och kommande stadsutvecklingsprojekt med bäring på Ostlänken. Lunchen är ett samarrangemang mellan ESIC och Linköpings kommun.