ESIC-träff kring tidplanen för Ostlänken

Jun 4, 2019

Detta event är för våra medlemmar i ESIC business. 
Trafikverket har snart gjort en uppdatering av sin tidplan för Ostlänken och ser över entreprenadstrategin.
Därför bjuder vi in till en ESIC-träff så att du som medlem får ta del av revideringarna.