Östsvenska Handelskammaren

Hem » Event

Äntligen Almedalen!

Återigen öppnar portarna för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. En nystart för demokratins egen festival. Östsvenska Handelskammaren är på plats på en egen arena tillsammans med andra handelskamrar.

Under måndagen den 4 juli gör vi på Östsvenska Handelskammaren för första gången gemensam sak tillsammans med tre av våra systerhandelskamrar och arrangerar en arena för näringslivets viktigaste frågor.

Läs mer på vår sida om Almedalen

Program 3 juli, Kopparviksgatan 11


16:30-18:00
Handelskammarmingel med 100-listan

Plats: Gotlands media, Kopparviksgatan 11

Kicka igång Almedalsveckan med oss! Varmt välkomman på mingel med fokus framtidens styrelsearbete! Ökad kompetens och jämställdhet i styrelserummen är framtiden. Vi bjuder på mingel med inspirerande talare, bubbel och snacks precis intill havet. Vi avslutar i lagom tid för att kunna promenera till veckans första partiledartal.

Begränsat antal platser, varmt välkommen!

/Jonna Hedlund, projektledare 100-listan och styrelsefrågor, Östsvenska Handelskammaren

Arrangör: Östsvenska Handelskammaren, Västsvenska Handelskammaren, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Jönköpings Handelskammare

Program 4 juli, Strandgatan 15C

08:00
Ska Sverige hänga med på tåget eller lämnas på perrongen?
Allt fler företag och organisationer uppmanar sina medarbetare att välja tåg vid resor mellan huvudstaden och Götaland. För att möta den ökade efterfrågan på järnvägstransporter för personer och gods krävs nya stambanor. Är våra politiker med på tåget, eller väljer de att lämna Sverige på perrongen?

Arrangör: Västsvenska Handelskammaren, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Östsvenska Handelskammaren, Jönköpings Handelskammare


09:00
Välkommen till Almedalen – Hur når näringslivet sina mål med sitt deltagande?

Hur får man som representant för sitt företag eller näringslivet i stort ut det mesta av sitt besök under Almedalsveckan? Var ska man gå, vilka mingel och vilka seminarier får man inte missa?

En kickoff på Almedalsveckan du inte vill gå miste om: Träffa vd för Östsvenska Handelskammaren, Västsvenska Handelskammaren respektive Sydsvenska Industri- och Handelskammaren som delar med sig av erfarenheter från tidigare Almedalsveckor samt en inblick i årets program. Dessutom tittar Almedalsgeneral Mia Stuhre, projektledare på Region Gotland förbi och ger sina råd och hetaste tips för årets upplaga av Almedalsveckan.
Medverkande:
• Stephan Müchler, vd, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
• Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren
• Simon Helmér, vd, Östsvenska Handelskammaren
• Mia Stuhre, projektledare Almedalsveckan, Region Gotland
• Helena Zar Vallin, vd Handelskammaren Jönköpings län
• Maria Björk Hummelgren, Näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren

Arrangör: Östsvenska Handelskammaren


10:00
Fordonselektrifiering från Luleå till Lund – därför ska vi satsa på Västsverige

Det västsvenska fordonselektrifieringsklustret är till nytta för hela landet, från Luleå i norr till Lund i söder. Men vad krävs för att det ska fortsätta bidra till sysselsättning, tillväxt och välfärd?

Arrangör: Västsvenska Handelskammaren

12.00
Lunchseminarium: Hur får hela Sverige billig och säker el?

De olika elpriserna i Sverige splittrar landet, och skapar olika förutsättningar för företagsklimatet och hushållens köpkraft. Under ett lunchseminarium förklaras och diskuteras de viktigaste förslagen för att få lägre och mer enhetliga priser.

Arrangör: Sydsvenska Handelskammaren, Västsvenska Handelskammaren, Östsvenska Handelskammaren


13:30
Den mellanstora stadens attraktivitet

Unga vill helst bo i mellanstora städer. Men hur attraktiva är kommunerna som ligger utaför storstädernas kransområden? En jämförelse av 29 kommuner i Västsverige, Skåne och Mnälardalen.

Arrangör: Västsvenska Handelskammaren


14:30
Fossilfria värdekedjor – affärsmöjligheter och utmaningar

Sverige och världen ställer om från fossila bränslen till fossilfria alternativ. Omställningen skapar såväl möjligheter som problem. Erfarenheter från näringslivssatsningar i landet visar att det blir allt viktigare att fokusera på hela värdekedjan för att hantera problem och skapa affärsmöjligheter.

Arrangör: Sydsvenska Handelskammaren

15:30
Ett skepp kommer lastat – vilken roll spelar hamnarna och sjöfarten i den regionala utvecklingen?

Sveriges tillväxtstråk ligger nära vatten och hamnarna har en särställning i svensk infrastruktur och transportsystem. Men vilken roll spelar de för den regionala utvecklingen? Och hur kan industri och hamnar samarbeta för att öka hållbar tillväxt?

Sverige är ett kustnära land med ett speciellt förhållande till havet. Tillväxtstråken och de största städerna ligger strategiskt placerade nära vatten. Hamnarna spelar en särskild roll för vår infrastruktur och handel med Europa och övriga världen. Dessutom är sjöfarten central i omställningen till effektiva och hållbara transportsystem. Vilken roll kommer sjöfarten spela för svensk handel och transport framåt? Mer än bara av- och pålastning: vilken betydelse har hamnarna för den regionala utvecklingen? Hur kan industri och hamnar samarbeta för ökad hållbar tillväxt? Och vilken kust kommer egentligen att vara Sveriges framsida inom ett decennium – den östra eller den västra? Välkommen till ett kunskapshöjande samtal där företrädare för hamn och sjöfart spanar in framtiden, som kommer lastad – till sjöss.

Medverkande:
Douglas Heilborn, vd, Oxelösunds Hamn
Ola Hjärtström, vice vd, Norrköpings Hamn
Anders Boman, Chief Operating Officer, Rederi AB Gotland
Lars Lundin, vd, Holmen Paper
Jesper Kansbod, Head of Governmental Relations, SSAB
Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren

Arrangör: Östsvenska Handelskammaren

16:30
Är gymnasiala lärlingar och regional struktur svaret på yrkesutbildningsdilemmat?
Kompetensförsörjning är många företags största hinder för ökad tillväxt, inte minst kompetenser som kräver yrkesutbildning. Andelen elever som går yrkesprogram har minskat kraftigt. Trenden håller i sig vilket påverkar tillväxt och möjlighet till grön omställning. Mycket har gjorts – vad fungerar?

Arrangör: Sydsvenska Handelskammaren

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Kontakt

Simon Helmér

Vd

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef

Rickard Widgren

Kommunikationschef

Jonna Hedlund

Projektledare 100-listan och styrelsefrågor

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

29 september, 2023

Coffee by – Framtidens ledarskap

Få en inblick i framtidens ledarskap tillsammans med Paragera. De går igenom några nyckelfaktorer till...

30 september, 2023

Företagsanpassade utbildningar

Datum och innehåll helt utifrån era önskemål! Tillsammans med handplockade experter ur Handelskammarens stora nätverk...

Fullbokat

2 oktober, 2023

Styrelseutbildning Linköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

2 oktober, 2023

Att få huvudet att sitta på kroppen 

En föreläsning om vikten av att prioritera och observera din mentala hälsa. Hur landar du...

Relaterade #Almedalen

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Almedalen

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Den hållbara framtiden finns i skogen

Almedalen

Skogsindustrin är en av Sveriges äldsta industrier. Samtidigt spelar den en nyckelroll i morgondagens gröna omställning. Unik i sitt dubbla...

Analys: Så var statsministerns tal i Almedalen

Almedalen

Vad sa statsministern – och vad sa han inte? Var låg tyngdpunkterna och vilka förväntningar kan vi ha på regeringens...