Östsvenska Handelskammaren

Hem » Event

Bli en attraktiv arbetsgivare och behåll de bästa medarbetarna

Maktbalansen har förskjutits och nu är det i allt högre grad arbetstagarna som väljer arbetsgivare och inte tvärtom. I tider av osäkerhet ökar också behovet av trygghet.
Arbetsgivare som erbjuder rätt förmån för rätt generation får behålla duktiga medarbetare längre.

Maktbalansen har förskjutits och nu är det i allt högre grad arbetstagarna som väljer arbetsgivare och inte tvärtom. I tider av osäkerhet ökar också behovet av trygghet.
Arbetsgivare som erbjuder rätt förmån för rätt generation får behålla duktiga medarbetare längre.  

Josefine Lundkvist och Erik Svensson är företagsrådgivare på Skandia och har mångårig erfarenhet av att diskutera pension- och försäkringslösningar för företag. 

De kommer att redogöra för vad som generaliserar de olika generationerna och vilka förmåner som de drivs av.

Du kan välja att delta antingen på Drink by Linköping den 2 feb eller Coffee by i Norrköping den 3 feb.

Drink by i Linköping med drop in mellan 17.00 -17.30
Föredrag 17.30-18.15
Mingel med tilltugg 18.15-19.00

Coffee by i Norrköping
Frukost 07.30-08.00
Föredrag 08.00-09.00

Coffee by är ett koncept där Handelskammarens medlemmar får möjlighet att hålla i ett eget event och sprida kunskap inom sitt område.

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Kontakt

EO1A4270

Annika Bornström

Verksamhetschef event och möten

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

Väntelista

27 februari, 2024

Träff med riksbankschef Erik Thedéen på Handelskammaren 

Svensk ekonomi har under året som gått präglats av en hög inflation, utmanande energi- och...

Erik Thedéen, Sveriges riksbankschef

Väntelista

29 februari, 2024

Lunchträff med Försvarsmakten – kommunikation och rekrytering i kristider

När kriget pågår i Europa och svenska folket uppmanas vara förberedda på detsamma, hur jobbar...

forsvarsmakten kf

1 mars, 2024

Coffee by – Förändringsledning

Anna Graf och Eva Meunier, två av Frontits erfarna förändringsledare, delar med sig av sina...

MicrosoftTeams image 10

1 mars, 2024

Nätverksfrukost

Vi har skapat en mötesplats där företag från olika branscher och av olika storlek sammanstrålar....

EO1A6868 Forbattrat BR 1