Östsvenska Handelskammaren

Cyberhygien – Därför är Cybersäkerhet en styrelsefråga!

Nya lagkrav förtydligar att informations- och cybersäkerhet är en verksamhetsledningsfråga och betonar styrelsens ansvar. Med det spända säkerhetspolitiska läget som bakgrund ser vi också att ekonomisk brottslighet flyttar med våra tillgångar till den digitala sfären.

Cyberincidenter inträffar varje dag och det är bara en tidsfråga innan du drabbas – oavsett bransch och företagsstorlek – och då handlar allt om hur förberedd du är på att hantera situationen. Ofta är det lättare att komma åt välpreppade storföretag genom att angripa deras leverantörer. Som med vilken kris som helst så är den förberedde mer resilient och det är i många avseenden en ledningsfråga där medarbetare står i fokus.

Du får med dig tips och exempel som du direkt kan använda.

Linköping Science Park – Joanna Sjölander, Klusterledare, Cyberly
Cyberly främjar kunskapsutbyte och innovation mellan företag, akademi och beslutsfattare inom cybersäkerhet i Östergötlandsregionen och Sverige. Joanna har erfarenhet från internationell affärsutveckling och marknadsföring inom IT- och försvarsindustrin och en masterexamen i International Business Management från Linköpings universitet. Innan hon kom till LiSP arbetade hon som oberoende konsult inom strategisk kommunikation, informationssäkerhet och krishantering, samt bidrog till policyarbete inom försvars- och civilskyddssektorn. Joanna är också officer i Hemvärnet och instruktör i Försvarsmakten samt Myndigheten för Psykologiskt Försvar.

UCS – Henrik Krohn, VD på UCS Cyber Security
UCS Cyber Security är en del av UCS-koncernen och erbjuder kundanpassade lösningar inom IT- och informationssäkerhet för att skydda alla organisationer, stora som små. Vi arbetar aktivt med att minimera riskerna för att drabbas av dataintrång och cyberangrepp. Om det trots allt skulle ske eller har skett hjälper vi till att minimera skadan och återställa systemen och få i gång verksamheten igen. Henrik är VD och seniorkonsult inom IT- och informationssäkerhet med bred erfarenhet från ledningspositioner inom IT-, telekom, säkerhets- och försvarsindustri och är aktiv reservofficer.

Länsförsäkringar Östgöta – John Valgren, Informationssäkerhetsstrateg
Länsförsäkringar Östgöta ägs av sina kunder, lokalt i länet. Vi drivs av att göra våra kunders vardag enklare och tryggare, med bekväma banktjänster, nära rådgivning, trygga bostadsaffärer och heltäckande försäkringsskydd.
John har lång erfarenhet från It-chefsrollen, It-säkerhetsfrågor och arbetar idag både lokalt – och för länsförsäkringar som helhet – med det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Är djupt engagerad i implementeringsarbetet av den kommande EU-förordningen DORA som syftar till att reglera informationssäkerheten i den finansiella sektorn.

Cyberly är ett kompetenskluster och nätverk av företag i Östergötland med syfte att bidra till ett säkert, hållbart och effektivt samhälle genom att stärka allas vår digitala resiliens. Vi finansieras av EU och Region Östergötland. Läs mer om Cyberly på https://linkopingsciencepark.se/cyberly/

Vi bjuder på enkel wraps och kaffe, eventuell allergi noteras i rutan övrigt.

Nätverka och ta del av en stimulerande debatt om Cybersäkerhet och dess inverkan på styrelsens roll i dagens snabbt föränderliga tekniklandskap.

Varmt välkomna önskar Styrelseakademien Östsverige, Östsvenska Handelskammaren, UCS Cyber Security, Linköping Science Park och Länsförsäkringar Östgöta.

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Kontakt

EO1A4270

Annika Bornström

Verksamhetschef event och möten

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

20 maj, 2024

Styrelseutbildning Gotland (Internat Grå gåsen)

Vill du kombinera utbildning med en exklusiv upplevelse i naturskön miljö? Nu erbjuds ett unikt...

Styrelseutbildning Gotland

Fåtal platser

21 maj, 2024

Nätverksträff med Bright East: Sommarmingel ombord på M/S Kind

Årets sommarmingel med Bright East sker ombord på passagerarbåten M/S Kind där vi sätter kurs...

Sommarmingel MS Kind webb 1920x1080px 1

21 maj, 2024

Varför äger och driver så få kvinnor företag?

70 procent av svenska privata företag ägs av män. Varför äger och driver inte fler...

Varfor driver sa fa kvinnor foretag 1

21 maj, 2024

Så förändras globala värdekedjor av geopolitik, säkerhetspolitik och den gröna omställningen

En förändrad omvärld får nu tydlig påverkan på företags värdekedjor. Svenska företag verksamma internationellt behöver...

concept geopolitics worldwide economy chess figures placed map banner31