Östsvenska Handelskammaren

De höga elpriserna och kapacitetsutmaningar i energisystemet: Norrköping

Vi har lärt oss att el, värme och energiöverföring inte är något vi kan ta för givet. Hur ser läget ut i Norrköping idag och framåt? Hur tänker kommunen inför förfrågningar om utbyggnad och kommande företagsetableringar?

Många har redan drabbats hårt av de höjda priserna och kompensationen till företag har dröjt. Varför kostar elen så mycket och vad är prisprognoserna framåt? Hur planerar regeringen och kommunen gällande framtidens behov, produktion och kapacitet?

Välkommen till ett kunskapshöjande lunchseminarium. Vi bjuder på enklare lunch.

Agenda:
Varför rusade elpriserna och hur ser framtiden ut?
John Stranne, marknadsanalytiker/portföljförvaltare, Energy Markets, Corporate Energy Solutions, Eon Sverige

Elstödet för företag och hur planerar regeringen för svensk energiförsörjning?
Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot, Östergötland

Kapacitetsläget i Norrköping, hur planerar kommunen och hur möter vi det ökade elbehovet?
Gunnar Cederberg, avdelningschef Strategi och Exploatering, Norrköpings kommun
Jonas Lind, kund- och försäljningschef, Navirum Energi
Ulrika Sälg, gruppchef Lokalnät Distribution, Eon Energidistribution


Moderator: Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Kontakt

maria300

Maria Björk Hummelgren

Vice vd och näringspolitisk chef

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

24 april, 2024

Välkommen till Handelskammarens årsmöte 2024

Varmt välkommen till Östsvenska Handelskammarens årsmöte. Vi inleder med sedvanlig stämma och fortsätter med föredrag...

Handelskammarens arsmote 2024

25 april, 2024

Inspirationsfrukost: Klockias exportresa

Inspireras av Klockias exportresa och lyssna till grundaren Jens Ahlander som berättar om hur de...

Gotland export

26 april, 2024

Frukostmöte med regionpolischefen

Välkommen till en träff med Malena Grann, chef för polisregion Öst, på tema kriminell ekonomi...

Malena Grann

3 maj, 2024

En byggbransch i lågkonjunktur – vad ska man tänka på?

Delphis advokater Oscar Brandin, Katarina Ibold och Johan Lundgren har mångårig erfarenhet av att hantera...

Oscar Katarina Johan 1