Östsvenska Handelskammaren

Diplomutbildning: Risk- och krishantering

Styrelsens arbete inför – under – efter en kris har alltid varit viktig men betydelsen har accentuerats under den rådande Covid-19 pandemin. I samarbete med Styrelseakademien Östsverige erbjuder vi en digital diplomutbildning i Risk- och krishantering.

Målsättning med utbildningen är att deltagarna ska kunna omsätta nyvunna lärdomar redan vid nästa ledningsgrupps- eller styrelsemöte.

Upplägget bygger på en mix av föreläsningar, verktyg, case och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. För att få optimal nytta av utbildningen får du kurslitteratur/ läsanvisningar i förväg och förutsätts ha tillgodogjorts sig dessa innan första kurstillfället.
Allt administreras genom en digital utbildningsportal. Det är även där du ansluter till varje utbildningsdag.

Utbildningen är uppdelad på 2 tillfällen.

3 feb kl 8.00-12.00
10 feb kl 8.00-12.00

Övergripande moment i utbildningen:
DAG 1:
Före en kris
– Aktiv riskhantering
– Rapportering inkl. Early warning
– Omvärldsbevakning
– Krisplanering

DAG 2:
Under kris
– Första hjälpens ABC översatt till krishantering
– Aktivera och organisera för kris
– Splitvision – simultankapacitet
– Hantera obestånd

Efterleva – inte bara överleva
– Analys och lärdomar
– Omtag riskhantering
– Beredskap
– Belöna alla som bidragit till överlevnad
– Ställ om till ny verklighet

Lärare:
Satish Sen och Roland Dansell

satish

Satish Sen har de senaste tio åren utvecklat, undervisat och föreläst i styrelseutbildningar på högre nivå rörande strategiarbetet, styrelserekryteringar samt ordföranderollen. Satish hjälper även ägare och styrelse med frågor kring bolagsstyrning såsom ägardirektiv, ägarkonflikter, styrelseutvärderingar och rekrytering.

roland

Roland Dansell är certifierad affärsrådgivare med inriktning mot ägar- och styrelsefrågor. Han har under de senaste 10 åren har haft över 4 000 deltagare på sina seminarier och utbildar i frågor som styrelsearbete, ägarstyrning och framgångsrikt ägarskifte. Tillsammans har Satish och Roland skrivit ett antal böcker i ämnet styrelsearbete.

Deltagaravgift:
Medlemspris 6 900 kronor exkl moms
Ordinarie pris 8 500 kronor exkl moms

Anmälan är bindande. Inga särskilda förkunskaper krävs.

sa ostsverige

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

24 april, 2024

Välkommen till Handelskammarens årsmöte 2024

Varmt välkommen till Östsvenska Handelskammarens årsmöte. Vi inleder med sedvanlig stämma och fortsätter med föredrag...

Handelskammarens arsmote 2024

25 april, 2024

Inspirationsfrukost: Klockias exportresa

Inspireras av Klockias exportresa och lyssna till grundaren Jens Ahlander som berättar om hur de...

Gotland export

26 april, 2024

Frukostmöte med regionpolischefen

Välkommen till en träff med Malena Grann, chef för polisregion Öst, på tema kriminell ekonomi...

Malena Grann

3 maj, 2024

En byggbransch i lågkonjunktur – vad ska man tänka på?

Delphis advokater Oscar Brandin, Katarina Ibold och Johan Lundgren har mångårig erfarenhet av att hantera...

Oscar Katarina Johan 1