Östsvenska Handelskammaren

Hem » Event

Diplomutbildning: Risk- och krishantering

Styrelsens arbete inför – under – efter en kris har alltid varit viktig men betydelsen har accentuerats under den rådande Covid-19 pandemin. I samarbete med Styrelseakademien Östsverige erbjuder vi en digital diplomutbildning i Risk- och krishantering.

Målsättning med utbildningen är att deltagarna ska kunna omsätta nyvunna lärdomar redan vid nästa ledningsgrupps- eller styrelsemöte.

Upplägget bygger på en mix av föreläsningar, verktyg, case och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. För att få optimal nytta av utbildningen får du kurslitteratur/ läsanvisningar i förväg och förutsätts ha tillgodogjorts sig dessa innan första kurstillfället.
Allt administreras genom en digital utbildningsportal. Det är även där du ansluter till varje utbildningsdag.

Utbildningen är uppdelad på 2 tillfällen.

3 feb kl 8.00-12.00
10 feb kl 8.00-12.00

Övergripande moment i utbildningen:
DAG 1:
Före en kris
– Aktiv riskhantering
– Rapportering inkl. Early warning
– Omvärldsbevakning
– Krisplanering

DAG 2:
Under kris
– Första hjälpens ABC översatt till krishantering
– Aktivera och organisera för kris
– Splitvision – simultankapacitet
– Hantera obestånd

Efterleva – inte bara överleva
– Analys och lärdomar
– Omtag riskhantering
– Beredskap
– Belöna alla som bidragit till överlevnad
– Ställ om till ny verklighet

Lärare:
Satish Sen och Roland Dansell

Satish Sen har de senaste tio åren utvecklat, undervisat och föreläst i styrelseutbildningar på högre nivå rörande strategiarbetet, styrelserekryteringar samt ordföranderollen. Satish hjälper även ägare och styrelse med frågor kring bolagsstyrning såsom ägardirektiv, ägarkonflikter, styrelseutvärderingar och rekrytering.

Roland Dansell är certifierad affärsrådgivare med inriktning mot ägar- och styrelsefrågor. Han har under de senaste 10 åren har haft över 4 000 deltagare på sina seminarier och utbildar i frågor som styrelsearbete, ägarstyrning och framgångsrikt ägarskifte. Tillsammans har Satish och Roland skrivit ett antal böcker i ämnet styrelsearbete.

Deltagaravgift:
Medlemspris 6 900 kronor exkl moms
Ordinarie pris 8 500 kronor exkl moms

Anmälan är bindande. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

26 september, 2023

Last Tuesday – AI – MÖJLIGHET ELLER HOT? 

Utvecklingen av AI går snabbare än någonsin och allt fler företag inser att det gäller...

26 september, 2023

Spara pengar med olika tullförfaranden

Välkommen till en halvdagsutbildning där du lär dig om möjligheterna att spara pengar genom att...

29 september, 2023

Coffee by – Framtidens ledarskap

Få en inblick i framtidens ledarskap tillsammans med Paragera. De går igenom några nyckelfaktorer till...

30 september, 2023

Företagsanpassade utbildningar

Datum och innehåll helt utifrån era önskemål! Tillsammans med handplockade experter ur Handelskammarens stora nätverk...