Östsvenska Handelskammaren

Hem » Event

Diplomutbildning: Risk- och krishantering

Styrelsens arbete inför – under – efter en kris har alltid varit viktig men betydelsen har accentuerats under den rådande Covid-19 pandemin. I samarbete med Styrelseakademien Östsverige erbjuder vi en digital diplomutbildning i Risk- och krishantering.

Målsättning med utbildningen är att deltagarna ska kunna omsätta nyvunna lärdomar redan vid nästa ledningsgrupps- eller styrelsemöte.

Upplägget bygger på en mix av föreläsningar, verktyg, case och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. För att få optimal nytta av utbildningen får du kurslitteratur/ läsanvisningar i förväg och förutsätts ha tillgodogjorts sig dessa innan första kurstillfället.
Allt administreras genom en digital utbildningsportal. Det är även där du ansluter till varje utbildningsdag.

Utbildningen är uppdelad på 2 tillfällen.

3 feb kl 8.00-12.00
10 feb kl 8.00-12.00

Övergripande moment i utbildningen:
DAG 1:
Före en kris
– Aktiv riskhantering
– Rapportering inkl. Early warning
– Omvärldsbevakning
– Krisplanering

DAG 2:
Under kris
– Första hjälpens ABC översatt till krishantering
– Aktivera och organisera för kris
– Splitvision – simultankapacitet
– Hantera obestånd

Efterleva – inte bara överleva
– Analys och lärdomar
– Omtag riskhantering
– Beredskap
– Belöna alla som bidragit till överlevnad
– Ställ om till ny verklighet

Lärare:
Satish Sen och Roland Dansell

Satish Sen har de senaste tio åren utvecklat, undervisat och föreläst i styrelseutbildningar på högre nivå rörande strategiarbetet, styrelserekryteringar samt ordföranderollen. Satish hjälper även ägare och styrelse med frågor kring bolagsstyrning såsom ägardirektiv, ägarkonflikter, styrelseutvärderingar och rekrytering.

Roland Dansell är certifierad affärsrådgivare med inriktning mot ägar- och styrelsefrågor. Han har under de senaste 10 åren har haft över 4 000 deltagare på sina seminarier och utbildar i frågor som styrelsearbete, ägarstyrning och framgångsrikt ägarskifte. Tillsammans har Satish och Roland skrivit ett antal böcker i ämnet styrelsearbete.

Deltagaravgift:
Medlemspris 6 900 kronor exkl moms
Ordinarie pris 8 500 kronor exkl moms

Anmälan är bindande. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

28 mars, 2023

Last Tuesday: Effektiv kommunikation & Vad gör du när Facebook spärrar din sida?

Varmt välkommen till en nätverksfrukost där kommunikation är det övergripande temat men ur olika perspektiv....

29 mars, 2023

Nätverksträff med Shipping-nätverket

Välkommen till Handelskammarens nätverk för dig som arbetar med internationell handel!

29 mars, 2023

Trade Compliance: Sanktioner, exportkontroll och klassificering

Jobbar du med internationella affärer? Då kan halvdagskursen Trade Compliance vara en grundsten för ert...

30 mars, 2023

Multikrismiljö med strimmor av hopp

Varmt välkommen på frukost och möt SEB:s seniorekonom Robert Bergqvist som ger sin syn på...