Östsvenska Handelskammaren

Ett isolerat Ryssland i vår närhet – så påverkas EU och företag

Rysslands anfall av Ukraina har stöpt om förutsättningarna för Europa och europeiska företag. Detta syns tydligt i de frågor som numera är högst upp på den politiska agendan. Och även hos företagen som fått se över sina värdekedjor, där man nu alltmer behöver väga in geopolitik i sina affärsbeslut.

Men vad kommer det innebära för EU och dess företag att ha ett isolerat Ryssland i vår direkta geografiska närhet framöver? Hur kommer detta forma politik och företagens villkor?

Vi har bjudit in Oscar Jonsson, forskare vid försvarshögskolan, till att belysa dessa frågor. Han kommer även att diskutera i vilka riktningar Ryssland kan tänkas utvecklas framöver beroende på krigets utveckling. Vilka nya allianser bygger Ryssland? Oscar kommer också att ge sin syn på hur detta kan påverka EU. Hur länge orkar EU hålla samman enigheten? Finns det en risk att ett långvarigt krig kan försvaga EU på sikt?

Oscar avslutar med att sammanfatta effekterna av det försämrade säkerhetsläget i Europa för svenska företag och hur det rent praktiskt kommer att påverka dem.

Seminariet arrangeras i samarbete med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Länk till seminariet skickas en dag innan eller samma dag. 

Oscar Jonsson är forskare vid Försvarshögskolan och svensk doktor i krigsvetenskap. På senare tid syns han regelbundet i media där han förklarar den ryska militärstrategin. Hans forskning är fokuserad på Ryssland, ny teknik, krigföring, cyberoperationer, politisk påverkan och AI.

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Kontakt

Emma Meijer

Projektledare Internationell Handel

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

16 augusti, 2024

Nätverksfrukost

På frukosten nätverkar du med andra företagare och får också veta mer om Handelskammarens utbud...

19 augusti, 2024

Lunch med Kammaren

20 augusti, 2024

Företagsanpassade utbildningar

Datum och innehåll helt utifrån era önskemål! Tillsammans med handplockade experter ur Handelskammarens stora nätverk...