Östsvenska Handelskammaren

Hem » Event

Ett isolerat Ryssland i vår närhet – så påverkas EU och företag

Rysslands anfall av Ukraina har stöpt om förutsättningarna för Europa och europeiska företag. Detta syns tydligt i de frågor som numera är högst upp på den politiska agendan. Och även hos företagen som fått se över sina värdekedjor, där man nu alltmer behöver väga in geopolitik i sina affärsbeslut.

Men vad kommer det innebära för EU och dess företag att ha ett isolerat Ryssland i vår direkta geografiska närhet framöver? Hur kommer detta forma politik och företagens villkor?

Vi har bjudit in Oscar Jonsson, forskare vid försvarshögskolan, till att belysa dessa frågor. Han kommer även att diskutera i vilka riktningar Ryssland kan tänkas utvecklas framöver beroende på krigets utveckling. Vilka nya allianser bygger Ryssland? Oscar kommer också att ge sin syn på hur detta kan påverka EU. Hur länge orkar EU hålla samman enigheten? Finns det en risk att ett långvarigt krig kan försvaga EU på sikt?

Oscar avslutar med att sammanfatta effekterna av det försämrade säkerhetsläget i Europa för svenska företag och hur det rent praktiskt kommer att påverka dem.

Seminariet arrangeras i samarbete med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Länk till seminariet skickas en dag innan eller samma dag. 

Oscar Jonsson är forskare vid Försvarshögskolan och svensk doktor i krigsvetenskap. På senare tid syns han regelbundet i media där han förklarar den ryska militärstrategin. Hans forskning är fokuserad på Ryssland, ny teknik, krigföring, cyberoperationer, politisk påverkan och AI.

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Kontakt

emma80

Emma Meijer

Projektledare Internationell Handel

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

Väntelista

27 februari, 2024

Träff med riksbankschef Erik Thedéen på Handelskammaren 

Svensk ekonomi har under året som gått präglats av en hög inflation, utmanande energi- och...

Erik Thedéen, Sveriges riksbankschef

Väntelista

29 februari, 2024

Lunchträff med Försvarsmakten – kommunikation och rekrytering i kristider

När kriget pågår i Europa och svenska folket uppmanas vara förberedda på detsamma, hur jobbar...

forsvarsmakten kf

1 mars, 2024

Coffee by – Förändringsledning

Anna Graf och Eva Meunier, två av Frontits erfarna förändringsledare, delar med sig av sina...

MicrosoftTeams image 10

1 mars, 2024

Nätverksfrukost

Vi har skapat en mötesplats där företag från olika branscher och av olika storlek sammanstrålar....

EO1A6868 Forbattrat BR 1