Östsvenska Handelskammaren

Hem » Event

Hållbarhet i ett styrelseperspektiv

Kraven på företag och organisationer att ta större samhällsansvar ökar snabbt, drivet av förväntningar från olika intressentgrupper och förändringar i omvärlden. Att skapa långsiktigt värde för både företag och samhälle är idag nödvändigt för fortsatt lönsamhet och riskminimering. Detta ställer nya krav på insikter och förståelse i styrelsearbetet kring analys, strategi, risker och möjligheter. Styrelser behöver integrera hållbarhet djupt in i bolagets strategi och affärsmodell. Kunskap samt verktyg kring hållbarhetsutmaningar och möjligheter måste in i styrelserummet.

Tillsammans med Styrelseakademien Östsverige erbjuder vi utbildningen Hållbarhet i ett styrelseperspektiv. Utbildningen vänder sig till styrelseledamöter som vill komplettera och utveckla sin kompetens om hur man adresserar hållbarhetsfrågor i styrelsearbetet.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna övergripande kunskap om hållbarhetsfrågorna och hur de påverkar de strategiska förutsättningarna för företag och organisationer. Kursen ska ge trygghet, inspiration och exempel på hur man kan strukturera och arbeta med hållbarhetsfrågorna, inom styrelsens övergripande ansvar och uppgift.

Utbildningen genomförs som tre undervisningstillfällen i helgrupp á 3 timmar under en tre veckors-period. Mellan tillfällena ges möjlighet till inläsning och underlag för fördjupning samt inlämningsuppgifter. Allt administreras i en digital utbildningsplattform. Utbildningen bygger delvis på forskningsprojektet HISS – Hållbart Innovativt Strategiskt Styrelsearbete.

18 jan kl 9.00-12.00
25 jan kl 9.00-12.00
1 feb kl 9.00-12.00

Övergripande moment i utbildningen

Dag 1:
Kursinledning – hållbarhet, megatrender, nyckelmodeller och begrepp.
Vad är styrelsens ansvar och roll med koppling till hållbarhet? Värdeskapande styrelsearbete. 
Exempel på hemuppgift: Uppdaterad bolagskod – vart spelar hållbarhet in?

Dag 2:
Hur bidrar hållbarhet till värdeskapande? 6 drivkrafter för lönsamhet. Finansiell effekter, risker och möjligheter. Exempel, verktyg och modeller för att bedriva framgångsrikt hållbarhetsarbete. 

Dag 3:
Hur bygger man ett starkt styrelsearbete? Vad krävs av styrelsen för att vara långsiktigt värdeskapande – insikter och erfarenheter från forskning kring hållbart, innovativt, strategiskt styrelsearbete. Exempel, verktyg och modeller för att implementera hållbarhetsperspektivet i styrelsen.

Lärare:
Peter Henriksson och Markus Ekelund, 2050

Plats:
LINK Business Center, Gamla Tanneforsvägen 92, Linköping. Möjlighet finns också att delta digitalt.

Deltagaravgift:
11 500 kronor (exkl moms). Medlemspris 9 900 kronor (exkl moms)

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

30 mars, 2023

Multikrismiljö med strimmor av hopp

Varmt välkommen på frukost och möt SEB:s seniorekonom Robert Bergqvist som ger sin syn på...

30 mars, 2023

Aron Anderson – Ain’t no mountain high enough

Den 30 mars är det dags för årets första träff med Bright East. Till detta...

31 mars, 2023

Nätverksfrukost

Hjärtligt välkommen på frukost i Östsvenska Handelskammarens lokaler i LINK Business Center!

3 april, 2023

Hur många hattar har du? 

Vill du få i gång styrelsearbetet i ditt företag alternativt vill få ut mer av...