Östsvenska Handelskammaren

Hållbarhet i ett styrelseperspektiv

Kraven på företag och organisationer att ta större samhällsansvar ökar snabbt, drivet av förväntningar från olika intressentgrupper och förändringar i omvärlden. Att skapa långsiktigt värde för både företag och samhälle är idag nödvändigt för fortsatt lönsamhet och riskminimering. Detta ställer nya krav på insikter och förståelse i styrelsearbetet kring analys, strategi, risker och möjligheter. Styrelser behöver integrera hållbarhet djupt in i bolagets strategi och affärsmodell. Kunskap samt verktyg kring hållbarhetsutmaningar och möjligheter måste in i styrelserummet.

Tillsammans med Styrelseakademien Östsverige erbjuder vi utbildningen Hållbarhet i ett styrelseperspektiv. Utbildningen vänder sig till styrelseledamöter som vill komplettera och utveckla sin kompetens om hur man adresserar hållbarhetsfrågor i styrelsearbetet.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna övergripande kunskap om hållbarhetsfrågorna och hur de påverkar de strategiska förutsättningarna för företag och organisationer. Kursen ska ge trygghet, inspiration och exempel på hur man kan strukturera och arbeta med hållbarhetsfrågorna, inom styrelsens övergripande ansvar och uppgift.

Utbildningen genomförs som tre undervisningstillfällen i helgrupp á 3 timmar under en tre veckors-period. Mellan tillfällena ges möjlighet till inläsning och underlag för fördjupning samt inlämningsuppgifter. Allt administreras i en digital utbildningsplattform. Utbildningen bygger delvis på forskningsprojektet HISS – Hållbart Innovativt Strategiskt Styrelsearbete.

18 jan kl 9.00-12.00
25 jan kl 9.00-12.00
1 feb kl 9.00-12.00

Övergripande moment i utbildningen

Dag 1:
Kursinledning – hållbarhet, megatrender, nyckelmodeller och begrepp.
Vad är styrelsens ansvar och roll med koppling till hållbarhet? Värdeskapande styrelsearbete. 
Exempel på hemuppgift: Uppdaterad bolagskod – vart spelar hållbarhet in?

Dag 2:
Hur bidrar hållbarhet till värdeskapande? 6 drivkrafter för lönsamhet. Finansiell effekter, risker och möjligheter. Exempel, verktyg och modeller för att bedriva framgångsrikt hållbarhetsarbete. 

Dag 3:
Hur bygger man ett starkt styrelsearbete? Vad krävs av styrelsen för att vara långsiktigt värdeskapande – insikter och erfarenheter från forskning kring hållbart, innovativt, strategiskt styrelsearbete. Exempel, verktyg och modeller för att implementera hållbarhetsperspektivet i styrelsen.

Lärare:
Peter Henriksson och Markus Ekelund, 2050

Plats:
LINK Business Center, Gamla Tanneforsvägen 92, Linköping. Möjlighet finns också att delta digitalt.

Deltagaravgift:
11 500 kronor (exkl moms). Medlemspris 9 900 kronor (exkl moms)

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

16 augusti, 2024

Nätverksfrukost

På frukosten nätverkar du med andra företagare och får också veta mer om Handelskammarens utbud...

19 augusti, 2024

Lunch med Kammaren

20 augusti, 2024

Företagsanpassade utbildningar

Datum och innehåll helt utifrån era önskemål! Tillsammans med handplockade experter ur Handelskammarens stora nätverk...