Östsvenska Handelskammaren

Konjunkturrapport: Hur mår det regionala näringslivet?

I tider av inflation, höjda räntor och omkostnader påverkar företagens verksamheter liksom samhällsekonomin i stort. Hur ser företagen på utsikterna för 2024? Hur ser de på den regionala utvecklingen och vad behövs framåt?

Presentation av Handelskammarens halvårsvisa konjunkturrapport, baserad på enkätsvar från nära 250 medlemsföretag i Östergötland, Sörmland och Gotland. Hur bedömer företagen efterfrågan på sina produkter och tjänster under kommande månader? Hur ser det ut på personalsidan? Dessutom har vi undersökt hur tillgången och priset på el påverkat företagen.

Rapporten presenteras av Östsvenska Handelskammarens vd Simon Helmér och näringspolitiska chef Maria Björk Hummelgren. Därefter får vi en övergripande analys av konjunkturläget av Oskar Stark, Head of FC Linköping/Norrköping, Danske Bank, samt en aktuell lägesbild av arbetsmarknaden av Fia Blixt, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen.

Vid anmälan skickas en länk till webbinariet.

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Kontakt

Simon Helmér

Vd

Maria Björk Hummelgren

Vice vd och näringspolitisk chef

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

16 augusti, 2024

Nätverksfrukost

På frukosten nätverkar du med andra företagare och får också veta mer om Handelskammarens utbud...

19 augusti, 2024

Lunch med Kammaren

20 augusti, 2024

Företagsanpassade utbildningar

Datum och innehåll helt utifrån era önskemål! Tillsammans med handplockade experter ur Handelskammarens stora nätverk...