Östsvenska Handelskammaren

Hem » Event

Marknadsdialog om kommande upphandlingar och masshantering inom Ostlänkenprojektet

Arbetar du med överskottsmassor, har mottagaranläggningar, transport eller åkeri? Trafikverket vill träffa dig! Handelskammaren/ESIC, Cleantech Östergötlands och Logistikias medlemmar finns inom hela värdekedjan kring infrastruktur och logistik med tydlig ambition att bidra till klimatomställningen och samtidigt göra business. Vi tror på styrkan i samarbete och cirkulär ekonomi. Var kommer ditt företag in i Ostlänksprojektet? Ta reda på det här!

Trafikverket radar upp för att berätta om nya entreprenadindelningen och Ostlänken generellt, sträckorna kring Norrköping, Stavsjö-Loddby (Kolmårdenentreprenaden) samt Klinga-Bäckeby, masshantering- strategi och upphandling av mottagningsanläggningar och sina klimatmål- elektrifiering/HVO-drivna fordon.


Cleantech Östergötland och ESIC vill koppla an till hur upphandlingskrav kan driva klimatfrågan, hur Ostlänken hänger ihop med andra projekt i vår region och hur vi kan bidra till förberedelser för lokala och regionala underentreprenörer.

Agenda
09.00- 10.00
Intro till dagen. ESIC och Logistikia om regional samverkan, klimatsmarta transporter och upphandlingar
Ostlänkens entreprenadstrategi, tidplan och prognos för produktionsstart

Fortsatt arbete i centrala Norrköping samt status för den södra sträckan genom Norrköpings kommun, Klinga-Bäckeby

10.20-11.45

Status för den norra sträckan genom Norrköpings kommun Stavsjö-Loddby, Kolmårdsentreprenaden
Masshantering- strategi och tankar kring upphandling av mottagaranläggningar
Trafikverkets och Ostlänkens Klimatmål- projekt som färdigställs efter år 2030

11.45-12.00
Summering och avslut

Efter seminariet finns möjlighet att prata enskilt med de medverkande en kortare stund.
Välkommen med din anmälan senast måndag den 13 juni.

Kontakt

Charlotta Elliot

Projektledare ESIC

Annika Bornström

Verksamhetschef event och möten

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

28 mars, 2023

Last Tuesday: Effektiv kommunikation & Vad gör du när Facebook spärrar din sida?

Varmt välkommen till en nätverksfrukost där kommunikation är det övergripande temat men ur olika perspektiv....

29 mars, 2023

Nätverksträff med Shipping-nätverket

Välkommen till Handelskammarens nätverk för dig som arbetar med internationell handel!

29 mars, 2023

Trade Compliance: Sanktioner, exportkontroll och klassificering

Jobbar du med internationella affärer? Då kan halvdagskursen Trade Compliance vara en grundsten för ert...

30 mars, 2023

Multikrismiljö med strimmor av hopp

Varmt välkommen på frukost och möt SEB:s seniorekonom Robert Bergqvist som ger sin syn på...