Östsvenska Handelskammaren

Hem » Event

Massor av möjligheter med schaktmassor

Hur kan vi se massorna som en resurs med dagens krav och hantering? Cleantech Östergötland och Östsvenska Handelskammaren ordnar en kunskapshöjande seminarieserie i tre delar. I del två möter du företag inom bygg, anläggning, retail, jord- och skogsbruk, infrastruktur och konsultverksamhet som berättar om hur de redan idag skapar cirkulära affärer med bas i masshantering.

 

Seminarieserien tar avstamp i dagens lagkrav och de möjligheter som de kan ge för en mer cirkulär hantering av schaktmassor. Här finns flera aktörer i olika delar av värdekedjan, som alla bidrar till samhällsbyggnation med miljöhänsyn och affärsmässighet i fokus.

Medverkande:
Sara Jansson och Joakim Claesson, Trafikverket – Masshantering ur Trafikverkets perspektiv
Johanna Öhman,  Sweco – Massbalans, nyckeln till en hållbar masshantering
Daniel Nilistad, Skanska – Projekt Yxbacken ur ett cirkulärt perspektiv
Anders Bergquist och Christoffer Andersson, Econova – Att cirkulera schaktmassor och andra organiska restflöden så att resurser återanvänds mer effektivt och hållbart 
Stefan Jonsson, Skogslotten – Från grusgrop till ridanläggning, återvinning med samhällsnytta

Arrangörer:
Johan Rydberg och Sara Malmgren, Cleantech Östergötland
Charlotta Elliot, Östsvenska Handelskammaren /ESIC

 

Gemensamt för alla talare i seminariet är att de besvarar frågeställningen; vilka utvecklingsmöjligheter (utifrån sin roll på kartan) man ser finns inom det här området – med målet att möta vårt nationella övergripande mål – ”Omställningen till en cirkulär ekonomi ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen, samt de globala målen i Agenda 2030”.
Välkommen med din anmälan!
PS! Seminariedel 3 kommer äga rum den 8 december.

Kommer du inte ihåg om du är medlem i ESIC?

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

22 september, 2021

Nätverksträff inom Shipping nätverket

Nätverksträff för medlemmar i Shipping nätverket kring ett högaktuellt ämne.

22 september, 2021

Utbildning – LinkedIn

Med denna utbildning kommer du att gå från att vara en passiv scrollare till en...

23 september, 2021

Hur kan jag stärka mitt ledarskap?

Är du ny- eller småföretagare i Sörmland inom besöksnäring, handeln eller den kulturella sektorn? Vill...

28 september, 2021

Vi tar tempen på Frankrike som marknad och affärsklimatet

Frankrike är den sjunde största ekonomin i världen och har historiskt varit en viktig handelspartner...