Östsvenska Handelskammaren

Massor av möjligheter med schaktmassor

Hur kan vi se massorna som en resurs med dagens krav och hantering? Cleantech Östergötland och Östsvenska Handelskammaren ordnar en kunskapshöjande seminarieserie i tre delar. I del två möter du företag inom bygg, anläggning, retail, jord- och skogsbruk, infrastruktur och konsultverksamhet som berättar om hur de redan idag skapar cirkulära affärer med bas i masshantering.

 

Seminarieserien tar avstamp i dagens lagkrav och de möjligheter som de kan ge för en mer cirkulär hantering av schaktmassor. Här finns flera aktörer i olika delar av värdekedjan, som alla bidrar till samhällsbyggnation med miljöhänsyn och affärsmässighet i fokus.

Medverkande:
Sara Jansson och Joakim Claesson, Trafikverket – Masshantering ur Trafikverkets perspektiv
Johanna Öhman,  Sweco – Massbalans, nyckeln till en hållbar masshantering
Daniel Nilistad, Skanska – Projekt Yxbacken ur ett cirkulärt perspektiv
Anders Bergquist och Christoffer Andersson, Econova – Att cirkulera schaktmassor och andra organiska restflöden så att resurser återanvänds mer effektivt och hållbart 
Stefan Jonsson, Skogslotten – Från grusgrop till ridanläggning, återvinning med samhällsnytta

massahantering 1

Arrangörer:
Johan Rydberg och Sara Malmgren, Cleantech Östergötland
Charlotta Elliot, Östsvenska Handelskammaren /ESIC

 

Gemensamt för alla talare i seminariet är att de besvarar frågeställningen; vilka utvecklingsmöjligheter (utifrån sin roll på kartan) man ser finns inom det här området – med målet att möta vårt nationella övergripande mål – ”Omställningen till en cirkulär ekonomi ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen, samt de globala målen i Agenda 2030”.
Välkommen med din anmälan!
PS! Seminariedel 3 kommer äga rum den 8 december.

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

29 maj, 2024

Välkommen på förmingel till Å-minglet!

Vi på Östsvenska Handelskammaren vill bjuda in dig som redan har en biljett till Å-minglet...

EO1A3879

29 maj, 2024

Å-minglet 2024

Den 29 maj är det dags för Å-minglet att ta plats på LINK Business Centers...

Toppbild Aminglet 2024 Valkommen till

30 maj, 2024

Trade Talks – Frankrike

Trade Talks by Swedish Chambers är en serie av webinars inom internationell handel. Vid detta...

Frankrike

31 maj, 2024

Lunch med kammaren

Nu utökar vi Lunch med Kammaren och skapar mer plats.

217A3471