Östsvenska Handelskammaren

Hem » Event

Massor av möjligheter med schaktmassor

Hur kan vi se massorna som en resurs med dagens krav och hantering? Cleantech Östergötland och Östsvenska Handelskammaren ordnar en kunskapshöjande seminarieserie i tre delar. I del två möter du företag inom bygg, anläggning, retail, jord- och skogsbruk, infrastruktur och konsultverksamhet som berättar om hur de redan idag skapar cirkulära affärer med bas i masshantering.

 

Seminarieserien tar avstamp i dagens lagkrav och de möjligheter som de kan ge för en mer cirkulär hantering av schaktmassor. Här finns flera aktörer i olika delar av värdekedjan, som alla bidrar till samhällsbyggnation med miljöhänsyn och affärsmässighet i fokus.

Medverkande:
Sara Jansson och Joakim Claesson, Trafikverket – Masshantering ur Trafikverkets perspektiv
Johanna Öhman,  Sweco – Massbalans, nyckeln till en hållbar masshantering
Daniel Nilistad, Skanska – Projekt Yxbacken ur ett cirkulärt perspektiv
Anders Bergquist och Christoffer Andersson, Econova – Att cirkulera schaktmassor och andra organiska restflöden så att resurser återanvänds mer effektivt och hållbart 
Stefan Jonsson, Skogslotten – Från grusgrop till ridanläggning, återvinning med samhällsnytta

Arrangörer:
Johan Rydberg och Sara Malmgren, Cleantech Östergötland
Charlotta Elliot, Östsvenska Handelskammaren /ESIC

 

Gemensamt för alla talare i seminariet är att de besvarar frågeställningen; vilka utvecklingsmöjligheter (utifrån sin roll på kartan) man ser finns inom det här området – med målet att möta vårt nationella övergripande mål – ”Omställningen till en cirkulär ekonomi ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen, samt de globala målen i Agenda 2030”.
Välkommen med din anmälan!
PS! Seminariedel 3 kommer äga rum den 8 december.

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

Väntelista

1 december, 2023

Spaning special: Vision för vår region – vart är vi på väg?

I tider av kris blir tro på framtiden allt viktigare. Vilka är vår regions styrkor...

7 december, 2023

BoardMatch – Matchning mellan bolag och styrelsekompetens

BoardMatch är ett matchningsevent där bolag genom ägare eller valberedningar får chansen att möta styrelseledamöter...

14 december, 2023

Hur ser AI-året 2024 ut?

Den 14 december bjuder Östsvenska Handelskammaren tillsammans med Linköping Science Park och AI Sweden in...

Väntelista

14 december, 2023

Hur ser AI-året 2024 ut?

Den 14 december bjuder Östsvenska Handelskammaren tillsammans med Linköping Science Park och AI Sweden in...