Östsvenska Handelskammaren

Massor av möjligheter med schaktmassor

Dyrt, platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Vi ser i regionen en byggboom, industriell utveckling, etableringsbehov och Sveriges största infrastrukturprojekt på ingång – Ostlänken.

Hur kan vi se massorna som en resurs med dagens krav och hantering?

Detta webinar är startpunkten i en serie om tre seminarietillfällen under 2021, då Cleantech Östergötland och Östsvenska Handelskammaren, på olika vis vill bidra i samtalet om hur vi kan öka nyttjandegraden i användningen av schaktmassor som uppstår i vårt län. Seminarieserien tar avstamp i dagens lagkrav och de möjligheter som de kan ge för en mer cirkulär hantering av schaktmassor.

Program 18/6:

  • Var står vi idag globalt och nationellt i frågan kring hantering av massor? – med hjälp av Kristina Lundberg (Tekn Dr) från Ecoloop, gör vi en inflygning i hur ekosystemet idag är uppbyggt och spanar på potentialer som identifierats genom mångårigt arbete i området.
  • Naturvårdsverkets uppdrag och roll i omställningen till cirkulär ekonomi – Johanna Farelius, bitr. avdelningschef, Samordnare Samhällsekonomi vid Naturvårdsverket beskriver Naturvårdsverkets uppdrag och roll i omställningen till cirkulär ekonomi (utgångspunkt i Handlingsplanen för Cirkulär ekonomi), samt hur man planerar att ta sig an regeringsuppdraget ”hantering av schaktmassor för anläggningsändamål”.
  • Hör Länsstyrelsen och Norrköpings kommun beskriva sina respektive uppdrag i att medverka till att skapa cirkularitet, med utgångspunkt i schaktmassor, igår, idag, imorgon. Elin IseskogEnhetschef, Enheten för energi och klimat vid Länsstyrelsen Östergötland och Charlotte CederbomSamordnare geofrågor vid Norrköpings kommun
  • Carl Zide, expertgruppen för cirkulär anläggningsindustris ordförande – Hur vi kan skapa ett cirkulärt och giftfritt materialflöde inom anläggningsindustrin genom att ta bort onödiga hinder och skapa tydliga spelregler. Vissa saker måste vi göra på nationell nivå men mycket kan vi också göra i en region eftersom anläggningsindustrin är en lokal marknad.

Planerade tillfällen i höst är den 30 september och den 8 december.

Webinariet är kostnadsfritt och vi ser fram emot din anmälan senast onsdagen den 16/6.

Har du frågor om seminarieserien, mejla Sara Malmgren  på Cleantech Östergötland eller Charlotta Elliot på Östsvenska Handelskammaren.

Kommer du inte ihåg om du är medlem i ESIC?

Kontakt

Charlotta Elliot

Projektledare ESIC

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

5 juli, 2021

Dagens Almedalsspaning – regional spetskompetens för ökad konkurrenskraft

Hur går diskussionerna i Almedalen kring de regionala styrkeområdena? Och hur kan regional spetskompetens driva...

5 juli, 2021

Digitala tvillingar – kan de ge oss individuell vård på riktigt?

Genom avancerade datormodeller går det att skapa digitala tvillingar av patienter. Hur kan det utveckla...

5 juli, 2021

Superdatorn – tar den Sverige till världstoppen inom AI?

AI, maskininlärning och life science är forskningsområden där enormt stora datamängder måste lagras, transporteras och...

5 juli, 2021

Från grå skorstenar till grön innovatör – det våras för industrin

Branschexperter, politiker och opinionsbildare är överens: vi står mitt i en ny industriell revolution.