Östsvenska Handelskammaren

Så förändras globala värdekedjor av geopolitik, säkerhetspolitik och den gröna omställningen

En förändrad omvärld får nu tydlig påverkan på företags värdekedjor. Svenska företag verksamma internationellt behöver göra nya och mer långsiktiga analyser för att förstå hur omvärldsläget kan kräva förändrade strategier för sina värdekedjor.

Under denna föreläsning belyser Pontus Sellberg, senior analytiker på Danske Bank, en rad omvärldsfaktorer och vilka praktiska konsekvenser det kan få på företags värdekedjor.

 • Ökade geopolitiska spänningar mellan Kina – USA – EU
  Den pågående teknologiska maktkampen mellan USA och Kina blir allt tydligare. Detta märks bl.a. med att amerikanska företag inom vissa sektorer väljer att lämna Kina. Även relationen mellan EU och Kina har försämrats. EU:s ökade fokus på ekonomisk säkerhet syftar mycket till att minska sitt beroende av Kina. Samtidigt har fler börjat tala om de sk BRICS-länderna som en ny geopolitisk spelare. Vilken roll kan denna brokiga skara av länder med helt andra värderingar komma att spela framöver? Hur påverkar den geopolitiska spelplanen företags värdekedjor?
 • Ökat fokus på säkerhetspolitik
  Närheten till Ryssland och kriget i Ukraina har ökat fokus på säkerhetspolitiska frågor. För företag märks detta tydligt när sanktioner och exportkontrollåtgärder ökar. Kriget i Mellanöstern är ytterligare en faktor som är svår att se alla konsekvenser av men som redan fått praktisk påverkan på godsflöden. Även hur situationen mellan Kina och Taiwan kan komma att utvecklas kommande år är en riskfaktor framöver.
 • Den gröna omställningen och industripolitik
  Den gröna omställningen präglar nu mycket av den industripolitik som kommer från EU och även USA. Här har EU, USA och Kina alla insett att kritiska råvaror kommer att spela en viktig roll. Tillgången till sällsynta jordartsmetaller utgör det nya guldet i den gröna omställningen och redan nu ser man hur stormakterna agerar för att säkra tillgången. Beroendet av Kina är dock stort. Samtidigt ökar subventionerna för att säkra tillverkning av ny och viktig teknik i omställningen. Detta skapar tillsammans med en omfattande ny EU-lagstiftning på hållbarhetsområdet en helt ny spelplan för företag. EU-lagstiftning som även påverkar tillverkare i tredje land.
 • Amerikanska presidentvalet och EU-valet
  Utgången på det amerikanska valet kommer att få stor betydelse för amerikanska relationerna med omvärlden och även på vilket fokus amerikansk politik får framöver. Samtidigt väntar ett EU-val. Nuvarande EU-kommission har varit produktiv med att lägga fram lagstiftningsförslag för att driva den gröna omställningen och hantera den nya säkerhetspolitiska situationen i Europa.

Föreläsaren Pontus Sellberg är senior analytiker på Danske Bank. Han följer hur EU och företagens värdekedjor påverkas när geopolitiken förändras.

Välkommen med din anmälan! Eventet arrangeras i samarbete med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Pris för medlemmar 595 kr exkl moms och 895 kr exkl moms för icke-medlemmar.

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Kontakt

emma80

Emma Meijer

Projektledare Internationell Handel

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

20 maj, 2024

Styrelseutbildning Gotland (Internat Grå gåsen)

Vill du kombinera utbildning med en exklusiv upplevelse i naturskön miljö? Nu erbjuds ett unikt...

Styrelseutbildning Gotland

Fåtal platser

21 maj, 2024

Nätverksträff med Bright East: Sommarmingel ombord på M/S Kind

Årets sommarmingel med Bright East sker ombord på passagerarbåten M/S Kind där vi sätter kurs...

Sommarmingel MS Kind webb 1920x1080px 1

21 maj, 2024

Varför äger och driver så få kvinnor företag?

70 procent av svenska privata företag ägs av män. Varför äger och driver inte fler...

Varfor driver sa fa kvinnor foretag 1

21 maj, 2024

Så förändras globala värdekedjor av geopolitik, säkerhetspolitik och den gröna omställningen

En förändrad omvärld får nu tydlig påverkan på företags värdekedjor. Svenska företag verksamma internationellt behöver...

concept geopolitics worldwide economy chess figures placed map banner31