Östsvenska Handelskammaren

Hem » Event

Klimatsmart offentlig upphandling av transporter – LoU är problemet, myt eller verklighet?

Sveriges kommuner, regioner och myndigheter, är viktiga transportköpare, såväl direkt som indirekt. Alla har höga klimatambitioner, men när visionerna möter verklighetens budgetar, tidsramar och funktionsansvar, är det inte alltid klimatet kommer ut som vinnare.

Med Klimatsmart offentlig upphandling av transporter finns en unik möjlighet för näringsliv och offentliga aktörer att fördjupa sig i, och utveckla den offentliga upphandlingen, så att den främjar klimatomställningen. Transportbranschen står inför stora utmaningar med risk för höga kostnader och kapacitetsbrist. Vi behöver en välfungerande marknad, hög kompetens och utvecklade arbetssätt och roller. Efter en inflygning på det temat kommer vi att växla mellan några föredrag och mer öppna diskussioner.

Den 23/9 adresserar Cleantech Östergötland, Logistikia, tillsammans med Östsvenska Handelskammaren, målsättningar och resultat i LoU för transportsektorn.

Tid och form:
23 september kl 9-12, fysiskt på plats i Kammarforum i Norrköping

På agendan står bland annat:

Utmaningar och möjligheter med LoU i en föränderlig transportvärld

Hur ser upphandlingsprocessen typiskt ut för olika offentliga aktörer

Kan vi kravställa och jobba med effektivitet i upphandlingar

Trafikverkets klimatkalkyl som underlag i upphandling

Hur kan man jobba med uppföljning av effektivitet och bränsleanvändning

Vi avslutar dagen med en diskussion om hur vi gemensamt kan skapa en effektivare dialog om transportupphandlingar med målet att få bra RFI-diskussioner, fler starka anbud, utvecklande uppföljning och hög effektivitet – En utvecklad transportmarknad där köpare och säljare hjälps åt att nå klimatmålen och möta transportbranschens utmaningar!

Medverkande:

Representanter från hållbarhetsenheter och inköpsstöd i flera Östgötakommuner

Mathias Sylvan, jurist Lidingö stads upphandlingsavdelning, konsult och utbildare i LoU. Tidigare bl.a förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner

Tove Winiger – Chef för Hållbarhet och kommunikation, Foria

Peter Gerhardsson, VD och Grundare Deviaq

Henrik Fridholm, Marknadschef Energifabriken

Johan Wahrby, Miljösamordnare Ostlänken

Maria Losman, Expert hållbara upphandlingar, Ecoplan In Medio

Felix Ek, Sakkunnig Fordon och drivmedel, Biodriv Öst

Seminariet modereras av Per Lindahl, Logistikia i samverkan med Ylva Ek Energikontoret Region Östergötland, Maria Losman Ecoplan In Medio och Petter Huddén Intuizio

Arrangörer:
Cleantech Östergötland/Logistikia
Östsvenska Handelskammaren /ESIC

Seminariet sker samverkan med SDG-gruppen, som även kommer arrangera en träff med tema livsmedel.
(Region Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland, Linköpings Universitet, Funktionsrätt Östergötland, Åtvidabergs kommun, Tillväxtverket)

PS! Seminariedel 3 om livsmedel kommer äga rum i december.

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

31 januari, 2023

Last Tuesday – Säljkanaler: skapa, utveckla och behålla

Varmt välkommen till Last Tuesday! Ett nätverksevent med föreläsning sista tisdagen i varje månad.

2 februari, 2023

Bli en attraktiv arbetsgivare och behåll de bästa medarbetarna

Maktbalansen har förskjutits och nu är det i allt högre grad arbetstagarna som väljer arbetsgivare...

8 februari, 2023

Strategisk tullhantering

Välkommen till en heldagsutbildning där du lär dig grunderna för en snabb och kostnadseffektiv tullhantering...

8 februari, 2023

Styrelseutbildning Linköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...