Östsvenska Handelskammaren

Träffa oss i Almedalen

Vi är på plats under årets politikervecka i Almedalen och har den 28 juni en egen arena tillsammans med handelskamrarna i Sydsverige.

Se hela onsdagens program här:

Seminarium

Världen ställer om men Sverige tappar fart. Elektrifieringen är avgörande för klimatmålen, men utbyggnaden av svenskt elnät har blivit en flaskhals som förhalar näringslivets omställning. Mer fossilfri el vilket kräver mer produktion och överföringskapacitet – var finns de hållbara planerna?
 
När EU och USA växlar upp, har de politiska ambitionerna i Sverige sänkts. Utbyggnadstakten av svenskt elnät hänger inte med. Kunder i elprisområde 3 och 4 har betalat in 35 miljarder bara i extra flaskhalsintäkter till 2021. Ändå är elnätet SE4 Europas allra sämsta och SE3 det fjärde sämsta enligt europeiska nätmyndighetens ENTSO-e Winter Outlook 22/23. Företag som vill expandera klimatsmart får inte tillgång till nätet och tillståndsprocesser för nyproduktion och elledningar tar tiotals år. Hur ska Sverige åter ta ledartröjan i den gröna omställningen? Hur ska olika nationella och lokala intressen vägas mot varandra i processen för ny produktion och kapacitet? Hur kommer svensk tillväxt och konkurrenskraft stå sig på sikt om utvecklingen fortsätter i samma riktning?

Medverkande:
Carl Wangel, Governmental Relations, SSAB
Per-Anders Gustafsson, vd, Göteborg Energi

Seminarium

Trots osäker konjunktur och omvärld är tillgången till rätt kompetens den största utmaningen för näringslivet. Vi behöver jobba med bredd och spets. Företagen har sitt ansvar. Svensk politik har sitt och behöver skapa rätt förutsättningar för fler att bli redo för det som näringslivet efterfrågar.
 
Ett samtal om hur näringslivet kan ta ansvar för sin kompetensförsörjning. Panelen bjuder på exempel på företag som jobbar med sin kompetensförsörjning. Men vi riktar även blicken mot politiken. Vad behöver näringslivet från det offentliga för att det inte bara ska handla om enstaka initiativ eller projekt. Hur skapar vi systematik i arbetet med kompetensförsörjning?

Seminarium

Skogsindustrin är en av Sveriges äldsta industrier. Samtidigt spelar den en nyckelroll i morgondagens gröna omställning. Unik i sitt dubbla värdeskapande binder skogen koldioxid och ger upphov till klimatsmarta produkter som kan ersätta exempelvis plastmaterial.
 
Hur tar vi bäst tillvara skogens potential och värden framåt? Hur ser planerna för svenskt skogsbruk ut? Och vad krävs av politiken för att både bevara och använda denna unika, förnybara råvara för en hållbar framtid, grön framtid?

Samtal

Vad sa statsministern – och vad sa han inte? Var låg tyngdpunkterna och vilka förväntningar kan vi ha på regeringens politik framåt baserat på talet?
 
Tre politiska redaktörer kommenterar direkt efteråt moderatledaren Ulf Kristerssons tal från Almedalsscenen. Ett granskande och analyserande samtal mellan tre politiskt bevandrade skribenter som representerar media från olika landsdelar och med olika politiska inriktningar. Från respektive horisont ger de en utvärdering baserad på erfarenhet, kunskap och förhoppningar av statsministerns Almedalstal.
 
Medverkande:
Widar Andersson, Politisk redaktör, Folkbladet
Malin Lernfelt, Chefredaktör, Liberala Nyhetsbyrån

Seminarium

I Europa investeras stora summor i ny modern järnväg. Sverige går i motsatt riktning och avbryter sådana satsningar och prioriterar istället underhåll och storstadsnära pendling. Hur undviker vi att Götaland blir en flaskhals för gods- och persontransporter mellan norra Sverige och kontinenten?
 
Ett samtal om hur Sveriges konkurrenskraft påverkas av att inte haka på övriga Europas tågsatsningar.

Seminarium

Sveriges nyindustrialisering innebär en accelererad tillväxt i flera av landets kommuner. Normer för hur vi stadsutvecklar är i förändring och samhällsutvecklingen väcker samtidigt behov av nya transportlösningar. Hur kan våra tillväxtregioner utvecklas hållbart?
 
En nytänkande planeringspraxis kan möjliggöra en hållbar samhällsutveckling och en attraktiv region var människor vill bo, besöka, arbeta och etablera sig. Hållbarhetsutmaningarna ser olika ut i regionens delar beroende på geografiskt läge, täthet och transportbehov. Västsverige och dess arbetsmarknadsregioner växer samtidigt som våra städer förändras och livet med allt nära eftersträvas. Näringslivet är drivande för ett mer klimathållbart samhälle. En politik som stöttar vår omställning efterfrågas. Det stärker svensk konkurrenskraft och långsiktigt ekonomiska hållbarhet. Nya insikter om människors behov och beteenden samt klimatmöjligheterna i stadsutvecklingen, kan skapa politisk träffsäkerhet till våra hållbarhetsmål.
 
Medverkande:
Maria Stenström, Ansvarig beteende och mobilitetsfrågor, 2030-sekretariatet
Alexander Ståhle, Vd, Spacescape
Jan Jörnmark, Docent i ekonomisk historia
Elise Grosse, Hållbarhetschef, Sweco Architects
Helene Hellmark Knutsson, Landshövding, Västerbottens län
Ola Serneke, Vd, Serneke Invest

Seminarium

Forskning visar att en bolagsstyrelse präglad av jämställdhet och mångfald fattar bättre beslut och är mer kreativ samt innovativ än en homogen motsvarighet. Samtidigt går utvecklingen mot jämställda styrelser långsamt. För att stärka svenska företag krävs därför samlade krafttag och förändring.
 
Vi fyra handelskamrar arbetar för moderna och konkurrenskraftiga företag, och vi ser att ökad jämställdhet i styrelser är en viktig del i det arbetet. Därför driver vi projekten Styrelselistan och 100-listan, initiativ som gör det lätt för företag att hitta kvinnliga ledamöter baserat på deras kompetens.
Medverkande:
Fredrik Hillelson, Grundare och VD, Novare Human Capital
Tove Lindahl Greve, Grundare och VD, Ansvaret
Maria Källsson, Rådgivare och VD, Safir Communication
Joel Eklund, Styrelseordförande och investerare, TePe
Christina Heikel, Moderator, Västsvenska Handelskammaren

Besök vår Almedalssajt för att ta reda på allt du behöver veta!

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Kontakt

Maria Björk Hummelgren

Vice vd och näringspolitisk chef

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

16 augusti, 2024

Nätverksfrukost

På frukosten nätverkar du med andra företagare och får också veta mer om Handelskammarens utbud...

19 augusti, 2024

Lunch med Kammaren

20 augusti, 2024

Företagsanpassade utbildningar

Datum och innehåll helt utifrån era önskemål! Tillsammans med handplockade experter ur Handelskammarens stora nätverk...