Östsvenska Handelskammaren

Tulldagen i Malmö

Tulldagen är ett heldags arrangemang för dig som arbetar med tull, internationell handel och transportfrågor. Tulldagen anordnas varje höst i Stockholm, Göteborg och Malmö och ger deltagarna möjlighet att få information om tullförändringar på både kort och lång sikt. Förra året deltog 300 personer och ett 20-tal utställare på Tulldagen i Malmö, för att lära sig mer men även för att träffa kollegor som också arbetar med tullfrågor.

Datum för årets tulldagar
– Malmö | 17 oktober på Clarion Hotel & Congress Malmö Live
– Göteborg | 26 oktober på Svenska Mässan
– Stockholm | 16 november på Stockholmsmässan
– Online | 23 november

Vill du få tillgång till alla seminarier i digital form? Tilläggspris för access till inspelade seminarier från den digitala tulldagen: 1 500 kr
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Sista anmälningsdag är den 10 oktober.


Program

Dagarna inleds med en gemensam förmiddag innan valbara fördjupningsseminarier drar igång.

08.30 – Registrering

09.00 – Välkommen till Tulldagen 2023!
Moderator under Tulldagen: Per Tryding, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Aktuellt från Tullverket
Johan Norrman, Överdirektör, Tullverket

Trender och aktuellt inom internationell handel – panelsamtal
Per Altenberg, handelsstrateg Kommerskollegium
Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden
Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen

10.00 – Paus

10.20 – Vad är fokus inom tullområdet? 
Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket.

10.50 – Paus

11.10 Seminarieblock A
Läs mer om de valbara seminarierna nedan

12.00 – Lunch

13.00 – Seminarieblock B
Läs mer om de valbara seminarierna nedan

13.40 – Paus

14.10 – Seminarieblock C
Läs mer om de valbara seminarierna nedan

14.50 – Paus

15.10 – Hur ser framtidens världshandel ut? Trender och spaningar
Anna Stellinger ger en spaning på aktuella händelser och trender som påverkar världshandeln.
Anna Stellinger, Chef för Internationella och EU-frågor, Svenskt Näringsliv

16.00 – Avslutning och summering av dagen


11.10 Seminarieblock A

 • CBAM – Klimattullar på import till EU
  Nu införs CBAM ”Carbon Border Adjustment Mechanism” (även kallat Klimattullar) på import till EU. I praktiken innebär det att företag som importerar varor till EU ska betala lika mycket för varornas koldioxidutsläpp som om de hade varit producerade inom unionen. Inledningsvis ska bara ett begränsat antal varor omfattas men på sikt kan fler bli aktuella. Från och med oktober 2023 införs redovisningskrav för företag som berörs. Få en praktisk uppdatering kring hur CBAM ska fungera. Omar Khalil, Setterwalls Advokatbyrå

 • Nya frihandelsavtal på gång, PEM-reglerna och kumulation
  Just nu pågår flera intressanta förhandlingar om nya frihandelsavtal och några kan förväntas träda i kraft inom kort. Här får du en uppdatering kring EU:s förhandlingar om nya avtal men även förklaringar kring en del begrepp som man stöter på i frihandelssammanhang och som kan upplevas krångliga. Exempelvis, hur fungerar kumulation av ursprung? Vad är PEM-reglerna och vad innebär egentligen de nya övergångsreglerna för PEM?
  Christopher Wingård, Kommerskollegium

 • Digitoll – Digital tullhantering
  Norska Tullverket, Tolletaten, har under 2023 digitaliserat sina processer för att hantera ökade volymer och säkerställa harmonisering med EU:s regelverk. Samtidigt vill man erbjuda en så effektiv och sömlös gränspassage av varor som möjligt. Vad innebär Digitoll och vad måste du ha koll på som företag, nu och framöver?
  Representant från Tolletaten

13.00 Seminarieblock B

 • Deklaration för tillfällig lagring – vad står näst på tur?
  Nu kommer deklaration för tillfällig lagring att bli digital för vissa aktörer. Tullverket förklarar planerade förändringar och vem som kommer att beröras av ny uppgiftslämning. Du får också information om i vilka fall deklarationen för tillfällig lagring ska lämnas på andra sätt.
  Representant från Tullverket

 • Nytt exportsystem 2024
  Den nya exportprocessen skiljer sig från dagens procedur. Nya målgrupper tillkommer beroende på vilken roll de har i utförselprocessen. De involverade aktörerna behöver därför förbereda sig på olika sätt. Hör Tullverket gå igenom den nya processen och uppgiftslämningen i olika deklarationer och anmälningar.
  Representant från Tullverket

 • Nyheter, erfarenheter och reflektioner – samtal kring AEO
  AEO står för ”Authorised Economic Operator” och är ett EU-gemensamt tillstånd. Syftet är att skapa en ökad säkerhet i världen samt en effektiv och enhetlig tullhantering i EU. Vilka nyheter är på gång och vilka erfarenheter har vi av AEO-konceptet
  Stefan Björkencrona, Tullverket samtalar med Katarina Olofsson, IKEA Purchasing Services (Sweden) AB
  Moderator: Bo Jarestig, Gerlach Sweden AB


 • Workshop i klassificering – Mekanik
  Delta i en workshop och lär dig grundläggande klassificering med fokus på mekanik. I mindre grupp får du prova på att klassificera olika typer av varor under guidning av Tullverkets utbildare. Vi utgår från exempel från tulltaxans avdelning 15 och 16 motsvarar kapitel 72-85 (bl.a. metaller, varor av metall samt maskiner och annan teknisk utrustning).
  Obs! Begränsat antal platser.

14.10 Seminarieblock C

 • Förenklad deklaration import – ett alternativ för dig?
  Under 2024 kommer förenklad deklaration import att införas. Den nya
  förenklade deklarationen innehåller fler uppgifter än dagens, exempelvis krav på varukod på tioställig nivå. Tullverket presenterar
  den nya uppgiftslämningen för att du ska kunna avgöra om förenklad deklaration är ett alternativ för din verksamhet.
  Representant från Tullverket

 • Få koll på handelsrisker och efterlevnad
  I en alltmer komplex värld med ökade krav på säkerhet och efterlevnad av regelverk är det en nödvändighet och skyldighet att företag följer dessa. Financial Times skriver att en allt striktare tillämpning av regelverkskrav hör till de största affärsriskerna 2023. Lär dig mer om de områden och regelverk som rör handelsefterlevnad och internationell handel såsom: Riskanalys, Klassificering, Ursprungsregler, Exportkontroll och Sanktioner.
  Peter Hellman, Västsvenska Handelskammaren
  Charlotta Brodin, Mannheimer Swartling Advokatbyrå


 • Klimatpolitik ur ett transportperspektiv Mårten Bergman, Transportföretagen, arbetar med näringspolitiska frågor och kommer ge en uppdaterad överblick av europeisk och svensk klimatpolitik. Fokus på regeringens klimatpolitiska handlingsplan och hur inriktningen kan komma att påverka transportbranschen.
  Föreläsare: Mårten Bergman, Transportekonom, Transportföretagen

 • Workshop i klassificering – Livsmedel
  Delta i en workshop och lär dig grundläggande klassificering med fokus på livsmedel. I mindre grupp får du prova på att klassificera olika typer av varor under guidning av Tullverkets utbildare. Vi utgår från exempel från tulltaxans avdelning 1-4 motsvarar kapitel 1-24 (bl.a. färska livsmedel och livsmedelsblandningar).
  Obs! Begränsat antal platser.

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Kontakt

Emma Meijer

Projektledare Internationell Handel

Anneli Forsman

Projektledare Handelsdokument och Ekonomiassistent

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

16 augusti, 2024

Nätverksfrukost

På frukosten nätverkar du med andra företagare och får också veta mer om Handelskammarens utbud...

19 augusti, 2024

Lunch med Kammaren

20 augusti, 2024

Företagsanpassade utbildningar

Datum och innehåll helt utifrån era önskemål! Tillsammans med handplockade experter ur Handelskammarens stora nätverk...