Östsvenska Handelskammaren

Upphandling bygg – Minskat klimatavtryck genom styrning och inköp

Varje år handlar det offentliga upp för 800 miljarder. Hur kan dessa, och andra inköp användas i hållbarhetens tjänst? Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag att stärka och utveckla den offentliga upphandlingen så att den främjar klimatomställningen och cirkulär ekonomi. Välkommen till ett seminarium om byggnation, upphandling och styrning för en ökad hållbarhet.

Nu är det hög tid för både näringsliv och det offentliga att koordinera och orientera sig! Östsvenska Handelskammaren och Cleantech Östergötland fortsätter sitt samarbete med kunskapshöjande seminarier, under 2022 om upphandling som ett verktyg för att bidra till klimatomställningen inom temaområdena bygg och transport. Under första seminariet i maj kommer det att handla om bygg. Anmäl dig redan i dag!

Tidpunkt och former:
24 maj, fysiskt på LINK Business Center i Linköping. Möjlighet att lyssna digitalt.
08.00 – 08.30  Frukostmingel
08.30 – 11.00   Program

Innehåll:
Introduktion
Östsvenska Handelskammaren, Charlotta Elliot
Cleantech Östergötland, Johan Rydberg

Upphandlingsmyndigheten
Om pågående arbete och projekt för förbättrade processer och stöd inom bygg. Kort om utredningsuppdraget. Jens Johansson, hållbarhetsspecialist. (digitalt)

HBV (Husbyggnadsvaror, allmännyttans inköpsfunktion)
Miljöspendananlys, ett system för att mäta CO2 utsläpp ner på produktnivå. Hör hur detta kan nyttjas i samverkan mellan beställare, producent och utförare, för att fatta de inköpsbeslut som gör störst skillnad för klimatet och att följa upp att det verkligen bli så.
Olle Wiman, controller (digitalt)

Linköpings universitet
Livscykelperspektiv och cirkulär ekonomi inom upphandling bygg.
Mattias Lindahl, professor ekodesign.

Paus & bensträckare

Norrköpings kommun
Om två stundande markanvisningstävlingar i Björkalund och Inre hamnen, med krav på lågt klimatavtryck. Bedömningskriterier och verktyg för klimatanpassning av byggd miljö – innovativa lösningar för bostäder.  
Joakim Lindblom, mark och exploateringsingenjör.

Linköpings kommun
Om sin antagna Trähuspolicy, bakgrund och upplägg.
Mikael Sonesson, miljöplanerare.

NCC
Konkret exempel på krav i offentlig upphandling, om möjliga sätt att sänka CO2 utsläpp som valbara tillägg. I detta fall handlar det om klimatanpassad betong.
Camilla Einarsson, affärschef, NCC Building Östergötland.

Tillfälle för diskussion mellan talarna på plats och tid för frågor.

Summering och kort om kommande seminarier

Mingel för de som kan och vill dröja sig kvar.

Arrangörer:
Johan Rydberg, Cleantech Östergötland
Charlotta Elliot, Östsvenska Handelskammaren /ESIC

Seminariet sker samverkan med SDG-gruppen, som även kommer arrangera en träff med tema livsmedel.
(Region Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland, Linköpings Universitet, Funktionsrätt Östergötland, Åtvidabergs kommun, Tillväxtverket)

Välkommen med din anmälan!
PS! Seminariedel 2 med tema Transport kommer äga rum i september och del 3 om livsmedel i december.

Kontakt

Charlotta Elliot

Projektledare ESIC

Simon Helmér

Vd

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

16 augusti, 2024

Nätverksfrukost

På frukosten nätverkar du med andra företagare och får också veta mer om Handelskammarens utbud...

19 augusti, 2024

Lunch med Kammaren

20 augusti, 2024

Företagsanpassade utbildningar

Datum och innehåll helt utifrån era önskemål! Tillsammans med handplockade experter ur Handelskammarens stora nätverk...