Östsvenska Handelskammaren

Hallå Johan Carlgren på BillerudKorsnäs, vad är dina erfarenheter efter Brexit så här långt?

Efter tuffa förhandlingar in i det sista slöts ett avtal mellan EU och Storbritannien på julafton 2020 som började gälla den 1 januari 2021. Vad är erfarenheterna så här långt ett par veckor efter Brexit undrar vi? Vi fick en pratstund med Johan Carlgren på BillerudKorsnäs som delar med sig av sina reflektioner av Brexit i praktiken.

Hur är den allmänna känslan nu när ett avtal finns på plats?

– Ur ett logistikperspektiv, där jag varit mest involverad, har vi inte fokuserat så mycket på om det blir ett avtal eller inte. Våra produkter är inte belagda med tullar, vi har även relativt enkla produkter men med höga och komplicerade flöden som vi behövt säkra i detalj. Vi visste att med allra största sannolikhet så blir det export- och importdeklarationer oavsett.

Dock tror jag att vi mer och mer kommer bli varse med detaljer i avtalet som ännu inte riktigt nått oss och som kanske inte heller ännu blivit helt transparent.

Vi är en aktör som levererar allt från en pall med gods till stora volymer med många lastbilar per dag och även större löslaster sk. ”break bulk” på båtar från våra bolag i Sverige och Finland. Detta kräver olika förberedelser för de drygt 10-tal olika typer av logistikkedjor vi har till England. Tack vare att vi redan var momsregistrerade i England så importerar vi till oss själva på DDP (Delivered Duty Paid, internationellt leveransvillkor) vilket underlättat massor, inte minst administrativt. Vi har även tillverkning i England med kunder i EU. Med det som bakgrund har vi fokuserat på att säkra logistikkedjorna oavsett avtal eller inte, i kombination med att våra indirekta tullagenter i England arbetar med olika förutsättningar.

Vad är dina erfarenheter så här långt?

– I det stora hela så har exporterna gått riktigt bra. Initialt en del förvirringar på importsidan till UK, men inget som stoppat leveranserna en längre tid. Vi upplever dock en kapacitets- och bemanningsbrist på importsidan.  Våra långa förberedelser har verkligen burit frukt tack vare en tight projektgrupp i kombination med långa och detaljerade processkartläggningar med våra logistikleverantörer, tullombud i Sverige, Finland, Holland samt indirekta tullombud i England.

Inte minst på IT-sidan har vi lyckats bra med att få till automatisk distribution av dokument till olika samarbetspartners i hela logistikkedjan utan handpåläggning. Detta har verkligen medfört kortare ledtider i hela kedjan. Att vi importerar till oss själva på DDP till Storbritannien har varit en stor framgång. Hela båtlaster har importerats på en eller ytterst få automatiskt skapade fakturor som minskat administrationskostnader och importdeklarationsavgifter.

Trots förberedelser är det något ni överraskats av?

– Tyvärr är det fortfarande väldigt oklara regler i Storbritannien, eller så har vi svårt att ta till oss dem. Det känns som om de anpassar regler och kommunicerar väldigt sent vilket tar energi och är frustrerande.

Varje logistikflöde är samtidigt på något sätt unikt och behöver säkras, så de detaljerade förberedelser vi gjort har medfört att oundvikliga avvikelser har varit lättare att snabbt kunna lösa.

Vi har valt att importera en del gods till England för att återigen exportera det till Irland och Nordirland. Det lokala deklarationssystemet TSS har gett oss en del huvudbry för leveranser till framförallt Nordirland, som fortfarande inte är transparent.

Några av våra kunder i EU som köper från England har inte varit tillräckligt förberedda på DAP (Delivered at Place, internationellt leveransvillkor). Hade vi vetat det från början, hade vi som leverantör informerat våra kunder bättre.

Vi har även fått erfara mycket längre ledtider för dellaster. Hela bilar fastnar inte under förutsättning av vi har kontroll på alla dokument. Vissa transportörer i England kunde initialt inte lova leveranstid förrän man har en full bil eller en proforma före lastning. Detta är något vi inte varit vana vid tidigare.

I flödet från UK till EU så har det visat sig än viktigare med korrekta underlag, inte minst korrekta försäkringsbrev.

Vad är dina råd till andra företag med exponering mot Storbritannien? Tre tips:

– Som många har sagt sedan en lång tid tillbaka, kontrollera och säkra dina logistikkedjor, ha en dialog med logistikleverantörerna.

– Stäm av leveransvillkoren (incoterms) och var överens med kunden om vad det verkligen innebär.

– Om man har många kunder i Storbritannien, kan momsregistrering och anlitande av en indirekt tullagent med ett avropslager i England minska administrationskostnader och öka konkurrenskraften.

Är du intresserad av mer information? Besök gärna vår matnyttiga och aktuella Brexit sajt.

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

27 oktober, 2023

Coffee by – Förändringsledning

Anna Graf och Eva Meunier, två av Frontits erfarna förändringsledare, delar med sig av sina...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Handelskammaren – en regional röst i Sverige och Europa

Krönikor

Handelskammaren som varumärke och näringspolitisk kraft är stark, tillsammans representerar Sveriges elva kamrar över tiotusen bolag och hundra tusentals medarbetare...