Östsvenska Handelskammaren

Ny stad kan komma att byggas

I framtiden kan det bli möjligt att flytta in i en helt ny stad i vår region. En smartare stad än de vi bor i idag.

”Är det smartare att bygga helt nya städer än att göra gamla städer smarta?” Under den rubriken samlades man i East Sweden Arena i Visby på måndagen.

Centralt i seminariet blev bostadsbristen i Sverige som självfallet lett fram till diskussionen om att det behöver byggas helt nya städer.

Johan Edstrand, statlig samordnare, menar att det byggs mycket i landet idag men att man skulle behöva producera i samma takt i ett decennie för att ”bygga bort bostadsbristen”.

31 augusti kommer han på uppdrag av Sveriges regering att presenterar var nya tätorter kan komma att ligga i Sverige.

Moderator Claes de Faire som växt upp i Motala vill veta om det blir någon ny stad i länet.

– Det är inte är omöjligt med ny stad i Östergötland, säger Johan Edstrand som inte vill säga mer förrän presentationen av hans utredning blir offentlig 31 augusti.

Han har haft kontakt med cirka 40 kommuner i landet som är intresserade av att bygga nya städer och områden.

– Grundförutsättning är att det finns en politisk vilja att bygga bostäder. Det ska också finnas en kommersiell vilja. Det vill säga företag ska vilja bygga på platserna, säger Johan Edstrand.

– Nästan alla har haft spännande förslag.

Johan Edstrand och Claas de Faire i East Sweden Arena

 

Universitetslektor Malin Granath har skrivit en avhandling om smarta städer och talade en hel del om att man lägger in olika betydelser i begreppet. I grund och botten säger hon så här om en smart stad.

-Det handlar om resurseffektivitet och att staden är teknikdriven.

Moderator Claes de Faire påtalar att helt nya områden kan vara lite själslösa.

– Det viktiga är att inte göra antaganden om vad folk vill ha utan fråga vad de vill ha ,säger Malin Granath.

Hon påpekar också att om man bygger nya städer är digitaliseringen och tekniken central, samtidigt som det gör en stad sårbar om den helt är uppbyggd kring en viss nutida teknik.

Politiska företrädare och privata aktörer för bostadsprojekten Vallastaden i Linköping och Inre Hamnen i Norrköping berättade om sina pågående omfattande projekt. Vallastaden är ett område som byggs helt nytt till motsats från Inre Hamnen där det idag finns befintlig bebyggelse som ska ersättas med bostadshus.

Träffen kom att handla en del om hur man gör en ny stad attraktiv. Flera deltagare påpekade att det är viktigt att det blir en stad där man vill leva och uppleva saker i, inte bara en yta med bostäder att sova i, där man sedan färdas iväg för att arbeta, uppleva kultur med mera.

 

Deltog i seminariet gjorde:

  • Johan Edstav, (MP) Statlig samordnare, Regeringskansliet
  • Malin Granath, universitetslektor, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet
  • Klas Gustafsson, vice vd, Tekniska verken
  • Elias Aguirre, (S) kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Linköpings kommun
  • Fredrik Törnqvist, vd, Stångåstaden
  • Karin Jonsson, (C) kommunalråd, Norrköpings kommun
  • Fredrik Wallin, projektledare, Inre hamnen, Norrköpings kommun
  • Stefan Håkansson, vd, E-ON Värme

 

 

Tips! I höst håller Östvenska Handelskammaren i events där du får veta mer om spännande bostadsprojekt samt om infrastrukturprojektet Ostlänken. Här kan du läsa mer om våra events och håll utkik, mer kommer!

 

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...