Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska kommuner vill förbättra sitt näringslivsklimat

Någon annan slutsats är inte möjlig att dra utifrån det engagemang och uppslutning som uppvisats i samband med vårt event tillika rapportsläpp ”Så arbetar östsvenska kommuner med sitt näringslivsklimat”.

Östsvenska Handelskammaren sätter stort värde i att vara en positiv med- och motpart till offentliga aktörer, och att föra näringslivets röst i alla sammanhang. Näringslivsklimatet hamnar högt på listan över frågor som Östsvenska Handelskammarens medlemmar vill att vi driver för företagens räkning. 

Vad är då näringslivsklimat? Det handlar om förutsättningarna för att driva företag – allt från fysisk infrastruktur till handläggningstider, service och bemötande. Framför allt det där med service och bemötande valde blivande affärsutvecklare Mimmi Håkansson att titta lite extra på i sitt examensarbete, som gjordes i samarbete med Handelskammaren. Arbetet resulterade i den rapport som finns nedan. 

Under seminariet, som går att se i efterhand på Youtube, presenterade Mimmi sina slutsatser. Bland annat:

  • att det finns såväl för- som nackdelar med att verka i en stor respektive liten kommun när det gäller näringslivsklimatet.
  • att det är viktigt för kommuner att utföra sin kärnverksamhet på ett tillfredsställande sätt – om vård, skola och omsorg fungerar väl så spiller det över på hur företagen upplever sin kommun. För företagare är också människor med barn i förskolan, och närstående i äldreomsorgen
  • att det viktigt med uthållighet – för ett gott näringslivsklimat kommer inte över en natt. 

Läs mer och ta del av tips och råd-listan i rapporten eller titta på seminariet i efterhand där du får ta del hur tre östsvenska kommuner jobbar med sitt näringslivsklimat:

  • Johan Malmberg, kommundirektör, Finspång
  • Helene Andersson, näringslivskoordinator, Nyköping
  • Louise Felldin, näringslivsdirektör, Linköping

Här finner du rapporten

Här ser du seminariet i efterhand.

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...