Östsvenska Handelskammaren

4 råd för att skapa framgångsrika team

Varför lyckas vissa företag, grupper och lag bättre än andra? Finns det några hemliga  knep? Några oskrivna regler hur man ska göra? Marie Loob har lång erfarenhet av att leda och utveckla arbetsgrupper till framgångsrika team. Här ger hon sina bästa råd hur ni gemensamt bygger team som levererar resultat. Och har kul på vägen.   

1. Samlas kring tydliga mål
Tänk på ett framgångsrikt team. Det kan vara ett fotbollslag, en teaterensemble eller ett företag. Vad tror du gjort dem framgångsrika? En viktig komponent är såklart att teamet består av människor och individer som vill och kan göra det jobb som behövs. En viktigare del är att de vet vad det är som ska göras. De har samlats kring ett gemensamt mål. Vinna fotbolls-VM, få publiken att skratta till tårar eller leverera en miljon i vinst. Bygg ditt team med människor som kan och vill göra jobbet. Samla dem kring en gemensam målbild (bra mål är konkreta, mätbara och tidsbestämda) och se till så att alla förstår vad som ska göras och varför det ska göras.

”En viktig komponent är såklart att teamet består av människor och individer som vill och kan göra det jobb som behövs. En viktigare del är att de vet vad det är som ska göras.”

Bryt sedan ner målet individuellt. Så att alla förstår sin roll, vilken betydelse alla har och vad man förväntas bidra med. Att alla känner att deras insats är betydelsefull skapar engagemang och utvecklar teamet och medarbetaren.

2. Skapa tillit till varandra
Ett självgående team som levererar resultat efter resultat bygger på en ömsesidig tillit till varandra. Och till varandras kompetenser. Det handlar om att släppa hierarkier och fokusera på människan. Att skapa en trygghet där medarbetare vågar ta risker, vågar visa sina brister och ser varandras kompetenser som tillgångar. Det motiverar medarbetarna att fatta egna beslut och göra det utifrån det ni gemensamt tycker är rätt. På så vis fattas besluten där kompetensen finns och du som ledare behöver inte gå in och detaljstyra och fatta beslut om det du kanske inte är bäst på.

3. Tala klarspråk med varandra
Var ärliga med varandra. Det är inte alltid så lätt, men så viktigt. Försök hitta balansen där ni kan tala klarspråk med varandra och få varandra att växa tillsammans. Det handlar om att skapa en kultur där man vågar ge kritik. Och beröm. Såväl från ledare till medarbetare och tvärtom och som medarbetare till medarbetare.

Sätt strukturer runt detta. Vad är okej och vad är inte okej i det här teamet? Hur kände jag det när du sa så? Hur klarar vi upp missförstånd i den här gruppen? Hur firar vi i det här laget? Försök skapa dialoger bortom de formella rollerna. Det här kan ta lite tid och vi behöver påminna varandra om att vara modiga och ärliga mot varandra och när ni lyckas kommer ni ha skapat ett energirikt och hållbart team. På riktigt. Och som levererar.

4. Var personlig
Du som ledare är en förebild. Vare sig du vill eller inte. Och det är viktigt att du lever som du lär för att få dina medarbetare att göra det. Men som ledare eller chef är du också som vem som helst. Du har starka sidor. Och svaga. Du är människa. Våga visa det. Att visa att du är mänsklig och synliggöra dina fel och brister kommer leda till att dina medarbetare också vågar slappna av och bjuda på sig själva.

”Du som ledare är en förebild. Vare sig du vill eller inte. Och det är viktigt att du lever som du lär för att få dina medarbetare att göra det.”


Marie Loob är tf VD/CFO på Svenska Spel och har arbetat som ledare och att bygga framgångsrika team och arbetsgrupper i över 20 år.

Tidigare råd finns här.

Relaterade #Nyheter

Stort medieuppbåd när 100-listan släppte rapport

Nyheter

Tv, radio och tidningar. 100-listans rapport om jämställdhet i bolagsstyrelser blev nyheter i regionens största mediekanaler.

BILDSPEL: Stort intresse när 100-listan släppte rapport på tre orter samtidigt

Nyheter

Den 22 november var det äntligen dags för rapportsläppet av Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i bolagsstyrelser...

Majoritet vill ha jämställda styrelser – men få kämpar för förändring

Nyheter

Andelen kvinnor i östsvenska bolagsstyrelser är 25 procent. Det visar Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i de...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet
Jonna Hedlund 100-listan rapportsläpp

Stort medieuppbåd när 100-listan släppte rapport

Nyheter

Tv, radio och tidningar. 100-listans rapport om jämställdhet i bolagsstyrelser blev nyheter i regionens största mediekanaler.

19 november, 2024

Styrelseutbildning Linköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

1 oktober, 2024

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Nyhet
Jonna Hedlund 100-listan rapportsläpp

Stort medieuppbåd när 100-listan släppte rapport

Nyheter

Tv, radio och tidningar. 100-listans rapport om jämställdhet i bolagsstyrelser blev nyheter i regionens största mediekanaler.

Nyhet

BILDSPEL: Stort intresse när 100-listan släppte rapport på tre orter samtidigt

100-listan

Den 22 november var det äntligen dags för rapportsläppet av Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i bolagsstyrelser...

Nyhet
Jonna Hedlund håller i årets rapport om jämställda styrelser.

Majoritet vill ha jämställda styrelser – men få kämpar för förändring

Nyheter

Andelen kvinnor i östsvenska bolagsstyrelser är 25 procent. Det visar Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i de...