Östsvenska Handelskammaren

Så här mår de östsvenska företagen – ny konjunkturrapport från Handelskammaren

En färsk rapport från Östsvenska Handelskammaren baserad på svar från drygt 200 företag visar att efterfrågan viker något. Företagen bedömer en något svagare konjunktur de kommande månaderna, men läget är långt ifrån nattsvart och tron på regionen är stark.

Det råder ingen tvekan om att det blåser svalare ekonomiska vindar över Sverige, Europa och resten av världen. Efter flera år av låg eller till och med minusränta, har centralbankerna nu både kraftigt och snabbt höjt sina styrräntor för att få bukt med den hastigt ökade inflationen.

Kriget i Ukraina har haft stark påverkan på världsekonomin. På grund av sanktionerna mot Ryssland har framför allt energipriserna drivits upp, vilket har stor inverkan på övriga priser på insatsvaror och livsmedel, men också företagens driftskostnader i stort. Svenska företag påverkas av mångdubbelt höjda elräkningar jämte andra höjda kostnader och räntor samtidigt som köpkraften hos konsumenter och affärskunder också minskat.

För att få en regional bild av hur de östsvenska företagen mår och möter det förändrade ekonomiska klimatet, undersöker Östsvenska Handelskammaren läget hos sina medlemsföretag. Genom en enkät som drygt 200 företag i Östergötland, Sörmland och Gotland besvarat ges bilden av en något svagare konjunktur.

Barometer 1

– Jämfört med vår mätning i höstas ser utsikterna gällande efterfrågan på varor och tjänster något dystrare ut. Samtidigt ser vi att det är långt fler företag som fortfarande har stora behov av att anställa snarare än att säga upp medarbetare, vilket drar upp trycket i barometern, säger Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef på Östsvenska Handelskammaren.

På tre månaders sikt ser drygt 80 procent av företagen i Handelskammarens undersökning en oförändrad eller minskad efterfrågan. Tydligast minskning syns inom detaljhandel, bygg- och transportbranschen, medan IT- och teknikföretagen samt företag som arbetar med energi och hållbarhet generellt sett ser en ökad efterfrågan. På tolv månader sikt ökar andelen företag som tror på större efterfrågan från 18 till 24 procent. Oroväckande är bland de största företagen med över 500 anställda ser 9 av 10 en minskad efterfrågan.

Diagram 1

Varsel och uppsägningar brukar vara ett tydligt tecken på nedgång i ekonomin. Alltjämt är det långt fler företag som uppger att de behöver rekrytera än säga upp. Majoriteten, 63 procent, av företagen i undersökningen behöver inte göra några åtgärder på personalsidan kommande tre månader, medan 28 procent skulle behöva anställa.

På tolv månaders sikt uppger 36 av bolagen i undersökningen att de behöver rekrytera medarbetare. Behovet finns hos både stora och små arbetsgivare och inom i stort sett alla branscher såsom industri, besöksnäring och konsultföretagen, men i synnerhet inom IT- och teknik är behovet stort.

Diagram 2

– Majoriteten av bolagen i vår undersökning bedömer en ganska eller mycket svag konjunkturutveckling kommande tre månader. Bilden ser något ljusare ut på tolv månaders sikt, men är alltjämt åt det svagare hållet. Positivt är att företagen ser ljust på framtiden för sina egna verksamheter. Även tron på vår region i stort är förhållandevis stark. Orosmolnen är förstås inflationen och de höga energipriserna, ränteläget – och bristen på talang och kompetens, säger Maria Björk Hummelgren.

Det generella läget i ekonomin är att det kommer bli värre, innan det blir bättre. Kriget fortsätter och den svenska kronan har ett svagt läge gentemot såväl euron som dollarn. Oskar Stark, Head of FC Linköping/Norrköping på Danske Bank sammanfattar:

– Vi upplever en något avvaktande investeringsvilja hos bolagen och det finns en ökad osäkerhet inför det kommande marknadsläget. Över lag mår bolagen fortsatt bra men det är en mer svårnavigerad terräng med hög inflation, volatila energipriser och snabbt stigande räntor. Vår bedömning är att många bolag är snabba på att ställa om och anpassa sin verksamhet och vi ser ett fortsatt stort fokus på hållbarhetsrelaterade frågor.

Kontakt:

Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef
Östsvenska Handelskammaren
maria.hummelgren@east.cci.se
0709-67 08 30

Rickard Widgren, kommunikationschef
Östsvenska Handelskammaren
rickard.widgren@east.cci.se
011-28 50 33

Relaterade #Pressmeddelanden

Majoritet vill ha jämställda styrelser – men få kämpar för förändring

Pressmeddelanden

Andelen kvinnor i östsvenska bolagsstyrelser är 25 procent. Det visar Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i de...

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Vice riksbankschefen besökte Linköping

Pressmeddelanden

På måndagen gästades Linköping av vice riksbankschef Aino Bunge. I regi av Östsvenska Handelskammaren träffade hon bolagsrepresentanter och höll ett...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet
eu val

Toppolitiker besökte Handelskammaren inför EU-valet

Näringspolitik

Med fokus på att öka kunskapen och engagemanget inför valet till Europaparlamentet den 9 juni, har vi på Östsvenska Handelskammaren...

Nyhet
ata lamder

Nya ATA-länder förenklar internationell handel

Nyheter

Internationella handelsrelationer stärks ytterligare när Saudiarabien och Filippinerna ansluter sig till ATA Carnet-systemet under 2024. Detta innebär nya möjligheter för...

Nyhet
Skeppningsnatverket tema infrastruktur

Sveriges flyghuvudstad gör steget ut i världen litet

Nyheter

Linköping City Airport är en internationell cityflygplats nära Linköpings centrum. Många företag som gör affärer utanför landets gränser nyttjar den...

Nyhet
eu val

Toppolitiker besökte Handelskammaren inför EU-valet

Näringspolitik

Med fokus på att öka kunskapen och engagemanget inför valet till Europaparlamentet den 9 juni, har vi på Östsvenska Handelskammaren...

Nyhet
ata lamder

Nya ATA-länder förenklar internationell handel

Nyheter

Internationella handelsrelationer stärks ytterligare när Saudiarabien och Filippinerna ansluter sig till ATA Carnet-systemet under 2024. Detta innebär nya möjligheter för...

Nyhet
Skeppningsnatverket tema infrastruktur

Sveriges flyghuvudstad gör steget ut i världen litet

Nyheter

Linköping City Airport är en internationell cityflygplats nära Linköpings centrum. Många företag som gör affärer utanför landets gränser nyttjar den...