Östsvenska Handelskammaren

Så påverkas företagen av höga elpriser

Varför har elen blivit så dyr? Och varför har tillgången på energi på några år gått från något vi tagit för givet till en osäkerhetsfaktor? Dessa frågor och många andra togs upp under ett kunskapshöjande seminarium tillsammans med två av vår regions stora elleverantörer Eon och Tekniska verken.

Tillgången på stabil, hållbar och konkurrenskraftig el är en förutsättning för företagens tillväxt och vår regions attraktionskraft. På senare tid har dock osäkerheten ökat kring kraftiga svängningar i effekt och priset på el. Det påverkar produktion, planering och investeringar för framtiden. 

Per Everhill, public affairs manager på Tekniska verken berättade i sin dragning bland annat om hur det svenska elnätet är uppbyggt och hur stor del som produceras lokalt respektive importeras under en vanlig vintermånad. Han fick även svara på många frågor från deltagare som följde seminariet digitalt. Bland annat fick han frågan om han såg några risker med att allt fler skaffar elbilar. 

– Det kommer inte påverka eltillgången i stort, men däremot lokalt om alla börjar ladda sina bilar klockan 17. Då kan vi behöva göra insatser på lokal nivå som i kvarter där det finns bostadsrättsföreningar, svarade Per Everhill. 

Bland åhörarna fanns alltifrån lokala företagare och medlemmar i Östsvenska Handelskammaren, till riksdagspolitiker, forskare och representanter från energibolag i norra och södra delar av landet. 

Lotta Aronsson, prisexpert på Eon berättade om elmarknadens funktion och vilka mekanismer som påverkar och avgör hur priset blir. Väder och politiska händelser, är exempel på stora och för enskilda kunder svårpåverkade faktorer. 

Rapport: Stabil och säker el viktig för företagen

Med på plats fanns även Björn Persson, regionchef på Eon, som fick svara på frågor från lokalmedia. Seminariet bevakades av bland annat Norrköpings Tidningar, Folkbladet, Sveriges Radio P4 och SVT.   

Seminariet var en del av Östsvenska Handelskammarens arbete med att lyfta och påverka i frågan om vår regions tillgång på konkurrenskraftig energi. Genom att förbättra kunskapen kring hur infrastrukturen är uppbyggd och marknaden fungerar, vill Handelskammaren höja företagens och beslutsfattarnas medvetenhet och möjlighet att fatta kloka och långsiktiga beslut som gynnar det regionala näringslivet.  

Förra året släppte Handelskammaren en rapport ”Fungerande elförsörjning avgörande för East Sweden” som baseras på frågor om energi som drygt 100 företag i vår region svarat på. Nära 90 procent av dessa menar att tillgången till stabil och säker el är mycket viktig eller viktig för deras verksamhet. Lika många tycker att en översyn och säkring av energiinfrastrukturen är prioriterad och nästan samtliga svarande företag anser att det politiska engagemanget i frågan behöver öka. Rapporten finns att läsa här: Rapporter – Östsvenska Handelskammaren.  

Hela seminariet finns att ta del av här: 

Relaterade #Nyheter

Omställningen tar för lång tid

Nyheter

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...

Trade Compliance - vad är det och varför är det viktigt?

Nyheter

Trade Compliance. Ett begrepp som är mer aktuellt än någonsin avseende den globala handeln. Men vad betyder det? Och framförallt,...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

26 maj, 2023

Spaning på Kammaren

Välkommen till trevliga Spaning på Kammaren i Norrköping. Nätverkande med fokus på framtiden tillsammans med...

3 april, 2023

Hur många hattar har du? 

Vill du få i gång styrelsearbetet i ditt företag alternativt vill få ut mer av...

Nyhet

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

Nyhet

Omställningen tar för lång tid

Krönikor

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Nyhet

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...