Östsvenska Handelskammaren

Så påverkas företagen av höga elpriser

Varför har elen blivit så dyr? Och varför har tillgången på energi på några år gått från något vi tagit för givet till en osäkerhetsfaktor? Dessa frågor och många andra togs upp under ett kunskapshöjande seminarium tillsammans med två av vår regions stora elleverantörer Eon och Tekniska verken.

Tillgången på stabil, hållbar och konkurrenskraftig el är en förutsättning för företagens tillväxt och vår regions attraktionskraft. På senare tid har dock osäkerheten ökat kring kraftiga svängningar i effekt och priset på el. Det påverkar produktion, planering och investeringar för framtiden. 

Per Everhill, public affairs manager på Tekniska verken berättade i sin dragning bland annat om hur det svenska elnätet är uppbyggt och hur stor del som produceras lokalt respektive importeras under en vanlig vintermånad. Han fick även svara på många frågor från deltagare som följde seminariet digitalt. Bland annat fick han frågan om han såg några risker med att allt fler skaffar elbilar. 

– Det kommer inte påverka eltillgången i stort, men däremot lokalt om alla börjar ladda sina bilar klockan 17. Då kan vi behöva göra insatser på lokal nivå som i kvarter där det finns bostadsrättsföreningar, svarade Per Everhill. 

Bland åhörarna fanns alltifrån lokala företagare och medlemmar i Östsvenska Handelskammaren, till riksdagspolitiker, forskare och representanter från energibolag i norra och södra delar av landet. 

Lotta Aronsson, prisexpert på Eon berättade om elmarknadens funktion och vilka mekanismer som påverkar och avgör hur priset blir. Väder och politiska händelser, är exempel på stora och för enskilda kunder svårpåverkade faktorer. 

Rapport: Stabil och säker el viktig för företagen

Med på plats fanns även Björn Persson, regionchef på Eon, som fick svara på frågor från lokalmedia. Seminariet bevakades av bland annat Norrköpings Tidningar, Folkbladet, Sveriges Radio P4 och SVT.   

Seminariet var en del av Östsvenska Handelskammarens arbete med att lyfta och påverka i frågan om vår regions tillgång på konkurrenskraftig energi. Genom att förbättra kunskapen kring hur infrastrukturen är uppbyggd och marknaden fungerar, vill Handelskammaren höja företagens och beslutsfattarnas medvetenhet och möjlighet att fatta kloka och långsiktiga beslut som gynnar det regionala näringslivet.  

Förra året släppte Handelskammaren en rapport ”Fungerande elförsörjning avgörande för East Sweden” som baseras på frågor om energi som drygt 100 företag i vår region svarat på. Nära 90 procent av dessa menar att tillgången till stabil och säker el är mycket viktig eller viktig för deras verksamhet. Lika många tycker att en översyn och säkring av energiinfrastrukturen är prioriterad och nästan samtliga svarande företag anser att det politiska engagemanget i frågan behöver öka. Rapporten finns att läsa här: Rapporter – Östsvenska Handelskammaren.  

Hela seminariet finns att ta del av här: 

Relaterade #Nyheter

Hon blir vice vd på Handelskammaren

Nyheter

Maria Björk Hummelgren är från och med nu både näringspolitisk chef och vice vd. Förändringen innebär att Maria och vd...

Experterna: Så får du ut det mesta av Almedalen

Nyheter

Politik, demokrati och nätverkande. Hur får man ut det mesta av Almedalsveckan på Gotland? Det berättade några rutinerade profiler under...

Hur skyddar du ditt företag från organiserad brottslighet?  

Nyheter

Östsvenska Handelskammaren i dialog med Regionpolisen. Maria Björk Hummelgren skriver om mötet och bjuder in dig som medlem till frukost...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet
snabbtag

Yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026—2037, diarienummer LI2023/03919

21 maj, 2024

Så förändras globala värdekedjor av geopolitik, säkerhetspolitik och den gröna omställningen

En förändrad omvärld får nu tydlig påverkan på företags värdekedjor. Svenska företag verksamma internationellt behöver...

concept geopolitics worldwide economy chess figures placed map banner31
Nyhet
20220118 1145 DBZ 1924 4000px scaled e1713182607636

Hon blir vice vd på Handelskammaren

Nyheter

Maria Björk Hummelgren är från och med nu både näringspolitisk chef och vice vd. Förändringen innebär att Maria och vd...

Nyhet
snabbtag

Yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026—2037, diarienummer LI2023/03919

Nyhet
20220118 1145 DBZ 1924 4000px scaled e1713182607636

Hon blir vice vd på Handelskammaren

Nyheter

Maria Björk Hummelgren är från och med nu både näringspolitisk chef och vice vd. Förändringen innebär att Maria och vd...

Nyhet
Almedalen 2024 1

Experterna: Så får du ut det mesta av Almedalen

Näringspolitik

Politik, demokrati och nätverkande. Hur får man ut det mesta av Almedalsveckan på Gotland? Det berättade några rutinerade profiler under...