Östsvenska Handelskammaren

Camilla Hemlin

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag

Om Camilla Hemlin

Efter drygt 25 års erfarenhet av bankbranschen, varav drygt 15 år som ledare i olika roller, har Camilla nu de senaste åren arbetat som regionchef inom både bank, konsultverksamhet och fastighetsmäklarbranschen. Det har bidragit till kompetens och erfarenhet kring ledarskap, förändringsledning, organisation och ekonomistyrning, samt försäljning med kund och medarbetarfokus. Andra kompetensområden är ekonomi/finans, franchise, strategi och digitalisering.

Upptäck fler personer på 100-listan

Anna Thörn

Regiondirektör i Region Dalarna

Porträtt av Monica Åsmyr för 100-listan

Monica Åsmyr

Styrelse-och valberedningsuppdrag

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren

Linnea Selegård

Strategiansvarig, Saab Dynamics