Östsvenska Handelskammaren

4 tips hur du blir en duktig spelare inom styrelsearbete

Uppdaterad 23 nov 2018.

Vilka egenskaper bör du ha för att bli en bra styrelseledamot och hur blir du proffs på styrelsearbete? Margareta Neld är styrelseproffset med mångårig erfarenhet inom ledande befattningar och styrelser och har under tio års tid undervisat i styrelsefrågor. Vi har intervjuat henne för att få svaren på hur man blir en skicklig styrelseledamot.

Vad, skulle du säga, är grundläggande för ett framgångsrikt styrelsearbete?
Professionella styrelser. Att som bolag eller organisation ha en professionell styrelse, med externa ledamöter, inte enbart sin familj eller sina vänner. Består styrelsen av familj eller vänner kan det vara lätt att fel saker hamnar i fokus. Istället för att diskutera styrelsefrågor med fokus på strategi och framtid är det risk att ni kommer in på ägarfrågor.

Andra viktiga aspekter är att teamet är rätt sammansatt. Styrelsearbete är ett lagarbete och då gäller det att det är ett bra ihopsatt team. Och såklart att ni tar beslut.

Vilka egenskaper bör en styrelseledamot ha?

1. Integritetdu ska kunna avgöra om du är rätt person för just det styrelseuppdraget. Våga säga Ja och Nej och inte tro att det är någon prestige i att sitta i så många styrelser som möjligt. Förmåga och möjlighet till att verkligen kunna välja rätt bolag där du bidrar till bolaget eller organisationen i fråga.

2. Strategisk förmåga – du bör ha kunskap och erfarenhet av strategiska frågor. När du går in i en styrelse förväntar sig ägarna att du bidrar med din erfarenhet och strategiska förmåga.

3. Affärsmässighet –  du ska vara affärsmässig och kunna sätta dig in i respektive bolag och förstå deras affärsmodell. Vad lever det här bolaget av? Vem är kunden? Var är marknaden. Du ska kunna göra en affär åt bolaget.

4. Nätverk –många bolag önskar att du som potentiell styrelsemedlem har ett stort nätverk med olika kompetenser.

5. Marknads- och branscherfarenhet – att ha erfarenhet av potentiella marknader för bolaget, och/eller branscherfarenhet ses som ett stort plus.

6. Vilja och känsla – när du får en fråga om styrelseuppdrag så fundera innan du svarar ja på vad du känner för bolaget. Idag krävs det mycket mer av en styrelsemedlem än tidigare. Du ska leva för bolaget och arbeta för bolagets bästa och inte tänka på egna intressen.

7. Ordningssinne –  strukturerad och ha ordning på dina uppdrag och vara väl förberedd till styrelsemötena.

8. Du vet vad som är rätt och fel – du ska vara påläst, kunna juridiken och veta ansvaret med att sitta i en styrelse. Och ha mod att säga ifrån och veta sitt ansvar och vilka ramar du får agera inom.

Vilka trender ser du inom styrelsearbete?
Mindre och mer professionella styrelser. För att ligga i framkant idag krävs också ny kompetens. Några områden som efterfrågas nu är digitala och sociala medier, hållbarhet, CSR, miljö- och klimatfrågor samt mänskliga rättigheter.

Vilka är dina tips på hur man blir en duktig spelare inom styrelsearbete?

1.  Omvärldsbevaka – följ vad som händer i omvärlden. Det gäller både inom branschen för företaget, marknader som företaget verkar på och att vara allmänt intresserad av sin omvärld. Bevaka på nätet, följ intressanta personer på twitter, läs tidningar, se på nyheter med mera.

2. Skaffa dig erfarenhetdu ska inte sitta i en styrelse för att lära dig – utan för hur du kan bidra till det här bolaget. Försök att på annat sätt skaffa de strategiska egenskaper som krävs på annat sätt. Kan du vara strategisk i ditt arbete?

3. Var påläst och förberedd – att du inför varje styrelsemöte har gått igenom allt material och är påläst i de aktuella frågor som ska diskuteras under mötet. Innan du kommer till mötet måste man veta var man står i frågan man ska ta beslut om.

4. Gå styrelseutbildning – det är något alla borde göra innan man går in i ett styrelsearbete. Under utbildningen får du veta vad som är rätt och fel, vad du kan göra inom ramen för styrelsearbetet. Du får lära sig juridiken, tips och råd samt skapar dig ett nätverk.

 

Korta Fakta Margareta

Bor
Djursholm, utanför Stockholm.

Bakgrund:
Jag har mångårig styrelseerfarenhet som delägare och VD. Både från svenska och internationella företag inom ledar- och organisationsutveckling. De senaste 10 åren har jag drivit styrelseutbildningar genom det egna företaget Women In Progress.

Fritid
Väldigt intresserad av musik. Sjunger i kör och lyssnar på opera. På vintern åker jag gärna långfärdsskridskor.

Detta visste ni inte om mig
Jag är utbildad kantor.

Vill du gå en styrelseutbildning? 
Läs mer här.

Vill du få snabba, korta råd inom andra områden finns det här.

Relaterade #100-listan

22 november, 2023

100-listans stora rapportsläpp!

Vi har ett resultat! Välkommen till en av årets höjdpunkter – 100-listans rapportsläpp – där...

7 december, 2023

BoardMatch – Matchning mellan bolag och styrelsekompetens

BoardMatch är ett matchningsevent där bolag genom ägare eller valberedningar får chansen att möta styrelseledamöter...

Jämställda bolagsstyrelser – en affärskritisk fråga

100-listan

Den 26 augusti infaller jämställdhetsdagen. Något undanskymd i skuggan av andra temadagar, inte minst Internationella kvinnodagen den 8 mars. Ingen...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

27 oktober, 2023

Coffee by – Förändringsledning

Anna Graf och Eva Meunier, två av Frontits erfarna förändringsledare, delar med sig av sina...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Handelskammaren – en regional röst i Sverige och Europa

Krönikor

Handelskammaren som varumärke och näringspolitisk kraft är stark, tillsammans representerar Sveriges elva kamrar över tiotusen bolag och hundra tusentals medarbetare...