Utbildningar styrelse och ledning

Östsvenska Handelskammarens medlemsföretag ska ha de bästa tänkbara förutsättningarna för att bedriva sin verksamhet i vår region. Handelskammaren arrangerar därför utbildningar och seminarier kontinuerligt inom en rad olika områden, så som ledarskap och styrelsearbete.

 

 

För mer information

Anna Axelsson

Verksamhetschef

Tel: 011-285038