Östsvenska Handelskammaren

Årsmöte och nya styrelseledamöter

Representanter från cirka 150 medlemsföretag deltog när Östsvenska Handelskammaren höll sin årsstämma på torsdagen 15 april. Tillsammans tackade vi av styrelseledamöter och välkomnade nya. Efter sedvanligt årsmöte bjöds medlemmarna på ett spännande interaktivt seminarium om ”Framtidens mötesplats”.

Årets årsmöte blev heldigitalt och på scen stod tf vd Pia Carlgren och styrelsens ordförande Karin Ljungmark-Malmström. 

Tre styrelseledamöter tackades av: Jan Germundsson Saab, Kiriakola DeLuca Top Städ i Östergötland och Ulrika Undell, Lärandegruppen i Sverige.

– Jag tackar stort för den här tiden. Det har varit fantastiskt eftersom jag brinner för frågorna som rör regionens näringsliv. Keep up the good job! sa Jan Germundsson.

Under årsmötet presenterades fyra nya styrelseledamöter: 

Mikael Karlsson, Lärandegruppen i Sverige, Norrköping

Maria Persson, Stafsjö Valves, Nyköping

Sören Schelander, Sörmlands Sparbank, Katrineholm

Maud Waltersson, Optiplan, Norrköping

HÄR kan du se hela styrelsen.

Vi delade även ut hållbarhetspriset för 2021. Läs om vilka som vann det HÄR!

Framtidens mötesplats

Utifrån rubriken ”Framtidens mötesplats” fick deltagarna i årsmötet lyssna till tre spännande profiler med spaningar om hur förutsättningarna för möten och mötesplatser fungerar och ser ut i framtiden. Både utifrån ett affärs- och arbetsplatsperspektiv och det större samhällsperspektivet.

– Mycket av handelskammarens värde skapas i mötet mellan människor och vi brinner verkligen för framtidens mötesplatser. Det är väldigt intressant att få diskutera och  spana tillsammans om i vilken riktning utvecklingen går, och där har vi tagit hjälp av tre spännande profiler, sa Pia Carlgren.

Först ut var Louise Lindh, vd Lundbergs Fastigheter, som utifrån sina erfarenheter gav oss en framtidsbild när det gäller näringslivets efterfrågan på kontor och mötesplatser och vilka lägen och sammanhang som kommer att efterfrågas. Hon lyfte bland annat tre parametrar som är viktiga framåt. Flexibilitet, frihet och tillgänglighet. Louise berättade också att det blir allt viktigare att arbeta med mixen av hyresgäster, som på så vis blir en del av erbjudandet, liksom tjänsteutbudet som finns kopplat till kontoren, i form av exempelvis flexibla mötesplatser och service att tillgå utifrån behov.

Niclas Söör, grundare och vd för co-workingplattformen Dospace Sweden talade om vilka trender som har förstärkts under pandemin och blickade framåt. Niclas berättade bland annat om att allt fler företag, söker egna ytor i det gemensamma, och att han förutspår en efterfrågan på att kunna dra nytta av till exempel ett lunchrum eller en lounge under en avgränsad tid, när man samlar teamet – snarare än det traditionella konferensrummet. Bilden är att företag söker olika bevämligheter i en co-workingplattform, vilket innebär att man utvecklar sina olika siter med delvis olika profil. Han ser fortsatt en efterfrågan på centrala citylägen.

Per Schlingmann, föreläsare, rådgivare och författare, zoomade ut och satte utveckling och trender i ett större, globalt sammanhang. Han pratade bland annat om hur vi kommer att vilja leva våra liv framåt. Att pandemin fungerar som en tidsmaskin som påskyndat en utveckling som redan var på gång och han samtalade kring ett scenario han ser framför sig. En hybridvärld där vi kombinerar det fysiska med det digitala och att digitaliseringen än mer tar ett ”sjumilakliv”. När han berörde ämnet arbetsplatser delgav han scenariot att vi går mer mot att arbeta på arbetsplatsen tre dagar i veckan och på annan plats två dagar i veckan. Färre kontorsplatser behövs men samtidigt krävs ett lockande, attraktiva kontor med sociala ytor – och dessutom både ledare som kan leda på ett nytt sätt och medarbetare som kan leda sig själva.

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...