Välkommen Jonna!

jun 24, 2019

Från augusti har vi en ny stjärna på plats på Handelskammaren i Jonna Hedlund. Jonna har varit tjänstledig för studier i tre år och är nu tillbaka i en ny projektledarroll som bland annat kommer innebära mycket arbete med 100-listan. Här tre korta till Jonna:

Kvinnors styrelsekraft – från vision till verklig makt

jun 13, 2019

Välkommen på ett kraftfullt event i Stockholm city den 16 oktober kl 13-19! Inbjudan vänder sig till dig som är kvinna och har erfarenhet, kompetens och vilja att åta dig styrelseuppdrag, samt till dig som söker efter ny kompetens till din styrelse.

”Jag blev tillräckligt arg och började med aktier” – möt Framtidsfeministen Sandra Bourbon

mar 19, 2019

Steget kan kännas långt. Att börja med aktier. Så var det också för civilingenjören Sandra Bourbon. Men sedan fyra år tillbaka driver hon Framtidsfeministen som investerar i aktier. Det unika? Hon investerar bara i jämställda bolag. Och hon presterar bättre än Stockholmsbörsen. Mycket bättre.

Förra veckan gästade Sandra 100-listan och vi fick en liten pratstund med henne. Vi pratade pengar, jämställdhet, att bli ekonomisk fri och hur man bygger sitt personliga varumärke.

Endast marginellt fler kvinnor i ledning och styrelser i östgötska företag

mar 11, 2019

PRESSMEDDELANDE FRÅN ALMI

Andelen kvinnor i styrelser och ledning i Östergötland utvecklas positivt, men det går långsamt.Det visar en färsk undersökning från Almi om kvinnor i styrelser och vikten av ett aktivt styrelsearbete.

Andelen bolag med minst en kvinna i styrelsen var 36% vilket är samma nivå som i föregående års undersökning. I undersökningen ingår företag med över 5 miljoner kr i omsättning och minst fem anställda. Andelen kvinnor av styrelseledamöterna totalt ligger kvar på 17%, det är samma nivå som föregående år.

Positivt är att undersökningen visar att andelen kvinnor bland de nytillkomna styrelseplatserna är mycket högre. Det innebär en förändring i positiv riktning på sikt. Men det går långsamt och totala andelen kvinnor på styrelseposter ökar endast marginellt.

– I Almi arbetar vi aktivt med att visa hur viktigt det kan vara att externrekrytera med mångfald för ögonen och bedriva ett aktivt styrelsearbete både ur ett lönsamhets- och tillväxtperspektiv, säger Mats Philipsson, vd för Almi Östergötland.

Undersökningen visar också utvecklingen av andelen kvinnor på vd-poster. Här ökar andelen kvinnor marginellt från 10% till 11%. Bland de nytillkomna vd-posterna är andelen kvinnor högre. Även här sker alltså en förändring i positiv riktning, men det går långsamt.

Långsam men positiv förändring
Av hela landets drygt 105 000 företag med minst 5 miljoner kr i omsättning och minst fem anställda har drygt hälften minst två ordinarie styrelseledamöter. Av dessa drygt 55 000 företag har 39% minst en kvinna i styrelsen. Samma andel för Östergötland är 36% hos länets 2 000 företag. I resterande styrelser sitter alltså bara män. Av Östergötlands totalt drygt 5 800 styrelseledamöterna är 17% kvinnor och 11% av styrelserna har en kvinna som ordförande. I 11% av företagen är en kvinna vd.

– Utvecklingen går alltså långsamt och ledningsstrukturerna är relativt konstanta. För Almi är jämställdhetsfrågan viktig för att skapa tillväxt och bygga långsiktigt hållbara företag. Därför vill vi synliggöra hur den faktiska utvecklingen ser ut, säger Anna Lundmark Lundbergh, som är ansvarig för undersökningen och vd för Almi Värmland.

 

Högre andel på nytillkomna positioner
Sedan 2013 har det i hela riket tillkommit 17 828 nya styrelseledamöter i de undersökta företagen. Under samma period har antalet kvinnor ökat med 7 061 vilket motsvarar 40%. I Östergötland är den andelen också 40%. Sedan 2013 har antalet vd-poster i hela landet ökat med 7 365 personer och antalet kvinnor med 2 148 vilket motsvarar 29%. I Östergötland är den andelen något högre eller 32%.  Ett antagande är att de nytillkomna styrelseplatserna och vd-posterna i högre grad tillsatts med en kvinna.

 

Kvinnors andel i styrelser i Östergötland % Rikssnitt 2019 Östergötland 2019 Östergötland 2018 Östergötland 2013
Andel företag med minst en kvinna 39 36 36 31
Andel kvinnor i styrelser totalt 19 17 17 15
Andel kvinnor av nytillkomna 2013-19 40 40    
Andel VDar som är kvinna 13 11 10 8
Andel kvinnor av nya vd 2013-19 29 32    
Andel ordföranden 12 11

 

 

Stora skillnader mellan branscher och län
Kvinnors styrelserepresentation skiljer sig markant inom olika branscher. Högst är den i Östergötland inom vård och utbildning och kultur, hotell och restaurang samt annan serviceverksamhet med 72% respektive 59% kvinnor i styrelserna i de två senare branscherna. Lägst är den inom industri och tillverkningsföretag med 24%. Andelen kvinnor i styrelserna skiljer sig också mellan länen. Den högsta andelen kvinnor i styrelser återfinns på Gotland följt av Stockholm, Södermanland och Uppsala. Högst andel vd återfinns på Gotland och i Uppsala län.

– I Östergötland samarbetar Almi med 100-listan som är ett regionalt initiativ för att lyfta fram kompetenta kvinnliga styrelse kandidater. 100-listan är skapad för att öka styrelsekompetensen och för fler kvinnor i styrelserummen. Listan består av en skarp samling styrelsekompetenta kvinnor med mycket kunskap och erfarenhet säger Mats Philipsson, vd för Almi Östergötland.

 

Företag med aktivt styrelsearbete rekryterar fler kvinnor
För att öka kunskapen om betydelsen av externrekrytering och mångfald i styrelsearbetet omfattar undersökningen även djupintervjuer med 400 vd i hela landet.

– Intervjuerna visar att styrelsen är en outnyttjad potential för många företag. Vd som har en aktiv styrelse ser mycket positivt på hur styrelsen påverkar företagets utveckling. Trots det är det så mycket som 48 procent av bolagen som bara har en ordinarie ledamot i styrelsen, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Intervjuerna visar att ett aktivt styrelsearbete har stor betydelse för företagets utveckling. Med aktivt styrelsearbete menas att bolaget håller minst fyra styrelsemöten. De företag som har ett aktivt styrelsearbete anser att styrelsearbetet gör stor nytta. Dessa bolag planerar i högre grad än andra att göra störres satsningar inom de närmaste åren. De har i högre grad externa ledamöter och planerar att ta in fler. Ägarna till dessa bolag ser ökad mångfald som viktig. De har också i högre grad ökat andelen kvinnor styrelsen. De som rekryterat nya ledamöter säger också att de borde ha gjort det tidigare då det visat sig gynna bolagets utveckling

– De som ser styrelser som ett kraftfullt verktyg att utveckla företaget ser till att öka mångfalden bland ledamöterna och då inte minst kvinnor, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Fakta om den nationella undersökningen

  • År 2019 finns 105 335 bolag med minst fem miljoner i omsättning eller minst fem anställda.
  • Av de 105 335 bolagen har 55 044 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.
  • Statistiken baseras på denna grupp om 55 044 företag.
  • Intervjuerna har genomförts med ett urval på 400 företag från ovanstående grupp.

 

Almis styrelsekartläggning 2019, se Almis hemsida

 

För ytterligare information:
Mats Philipsson, vd Almi Östergötland, tfn 013 20 07 05
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, tfn 070 314 34 34

Ny ordförande med ett större uppdrag

jan 21, 2019

Hon har ett stort engagemang i platsutveckling, tror på samverkan och älskar utveckling. Möt Helena Nordström, ny styrelseordförande för digitaliseringsbyrån Gaia. Vi pratar om trender, omvärldsbevakning och varför Östergötland kan slå Stockholm. 

2 månader som VD för regionens största besöksmål
- möt Christine Karmfalk

Dec 6, 2018

Hon är nytillträdd VD för Kolmårdens djurpark. Och nytillsatt styrelseledamot för start-up-bolaget Epishine. Det händer mycket för Christine Karmfalk. Vi har fått en pratstund för att få veta mer om hennes nya uppdrag. Och om hur det känns vara tillbaks där allting en gång började.

Harriet Nilsson är ny ambassadör för 100-listan i Sörmland

okt 11, 2018

En 55 årig Vingåkerstjej som numer bor utanför Nyköping och driver egen konsultverksamhet. Det är Harriet Nilsson. Och hon är ny ambassadör för 100-listan i Södermanland.

Mariette Nicander är 100-listans nya ambassadör på Gotland

okt 2, 2018

Mariette Nicander är 100-listans nya ambassadör på Gotland. Kul! Här får vi reda på lite mer om vem hon är, hennes karriär och varför hon tycker 100-listan behövs.

Ny undersökning: Så ojämställda är regionens bolagsstyrelser

sep 27, 2018

För fjärde året i rad genomförde Östsvenska Handelskammaren och Q-gruppen en undersökning om hur det ser ut med kompetens och jämställdhet i styrelserna i regionen. Resultatet av undersökningen, som består av både en kvantitativ och en kvalitativ del, visar att det fortfarande är en snedfördelning i styrelserummen där endast 18% är kvinnor.

Nya namn på 100-listan!

mar 20, 2018

100-listan fortsätter att växa med fler kvinnor med kompetens att ta styrelseplatser.

Listan har under tre år arbetat för mer jämställd företagskultur och varje år hjälper nätverket styrelser att hitta lämpliga kandidater.