Keep calm and focus on the result. En tavla med det omgjorda brittiska budskapet från kriget (Keep calm and carry on) hänger på väggen på Marknadsbyrån i Skandinavien AB.  

– Det är det viktigaste, att fokusera på resultatet så att det blir långsiktigt bra och hållbart. Visst kan man göra snabba, enkla och lönsamma affärer men de är ofta inte långsiktiga och därmed inte intressanta för oss, förklarar Johan Aronsson, vd för Marknadsbyrån.

För några veckor sedan fick Johan motta Östsvenska Handelskammaren hållbarhetspris East Sweden Sustainability Award. Motiveringen var omfattande och personlig, mycket inspirerad av nomineringen – som kom från en av Johans medarbetare.  

”Med sitt ledarskap och affärsinriktning på att alltid sätta hållbarheten först, inspirerar Johan Aronsson, vd Marknadsbyrån i Skandinavien AB, sina medarbetare, kunder och andra att göra detsamma. Med sitt intresse, kunskap och engagemang driver han bolaget att arbeta genuint och fokuserat i en alltmer hållbar riktning. Genom medvetna val och att leva som han lär, påverkar han alla i sin omgivning att göra betydande strategiska val för såväl ekonomisk, social som ekologisk hållbarhet. För sitt mod, tillförsikt och strävan mot en mer hållbar bransch och företagande i stort tilldelas Johan Aronsson Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris East Sweden Sustainability Award 2024.”

Johan Aronsson och tidigare prismottagare och jurymedlem Michaele Sterne på Handelskammarens årsmöte.

– Min kära kollega Carolina sa att hon hade gjort något fuffens, men det var ju något väldigt, väldigt fint. Det blir ju extra rörande när man lyckats inspirera på det här sättet så det leder till en nominering. Det är bara ett stort jättetack!

Att Johan inspirerar andra, både internt sina medarbetare och externt sina kunder, är tydligt. Men går det att sätta hållbarhet först i alla lägen, till och med före intäkterna? 

– Pengarna är ett superviktigt medel för att vara ett vettigt företag, men vi behöver också en omvärld och en miljö för att kunna vara ett vettigt företag, säger Johan. Grundtanken i Marknadsbyrån är att vi är lite ärliga mot oss själva och våra kunder i vår leverans av stark kommunikation. Vi är bra på det vi gör och det är uppsidan av vår affär.

– Baksidan, fortsätter Johan, är vårt negativa avtryck på omvärlden när vi producerar och använder vissa kemikalier eller transporterar grejer. Ett starkt resultat är att avtrycket som vi gör ska vara så litet som möjligt och absolut vägas upp av nyttan.

I praktiken innebär det att byrån vill sälja högre kvalitet med längre hållbarhet. Det innebär färre produkter samtidigt som kundens budget kan användas på ett annat sätt. Materialen som används ska vara så återvinningsbara som möjligt och kunskap om leverantörerna, hur de producerar och arbetsförhållandena på plats är viktiga.

– Det är jättestort och komplext och här tror jag att många företag har en spännande process framför sig. För det är få branscher idag som inte gör ett negativt avtryck.

Märker då Marknadsbyrån att de mer hållbara affärerna – det vill säga inte mest utan bäst för pengarna – lättare accepteras av kunderna?

– Absolut. Det var tungt att driva hållbarhet 2016, en klapp på axeln och ”vad duktiga ni är”. Men det var inte affärsnytta. Idag vet alla kunder att de måste förhålla sig till hållbarhet.

Samtidigt finns mycket kunskapshöjande arbete kvar att göra inom näringslivet, menar Johan, som den inspiratör han är.

– Det har blivit mycket bättre och världen är väl någonstans på väg åt rätt håll, men det är en lång resa kvar och det bör man vara ödmjuk inför.

Årets hållbarhetsprismottagare är både uppdaterad och mån om att göra ett så litet klimatavtryck som möjligt i sina affärer. Ändå är det inte allt. Marknadsbyråns arbetssätt inspirerar även med sitt interna arbetsmiljöarbete. Vd Johan Aronsson exemplifierar: 

– Vi hittade en grym tjej som vi verkligen ville anställa, men hon bodde i en annan del av landet. Då fick vi fundera på hur vi skulle få det att funka. Det svåra är den sociala delen, bygga ledarskapet och gemenskapen på distans.

– Vi satte upp kravet på oss själva att det ska finnas ett co-workingspace på orten man jobbar från, för alla ska ha en arbetsplats att gå till. Alla som har barn vet att det inte är så lätt alla gånger att arbeta hemifrån och det kan finnas annat som också distraherar.

Dagliga videouppföljningar och träffar, där man inte bara pratar jobb utan ”bara hänger tillsammans”, sattes upp i verktyget Slack. Kompletterat med fysiska träffar i Linköping alternativt i Stockholm eller på annan plats dit alla medarbetare kan ta sig, fungerar det.

– Det coola är att vi faktiskt inte märker någon skillnad i teamet, vare sig man jobbar här på kontoret eller någon annanstans. Vi är stolta över att vi fått det att funka så bra för då finns det hopp om att det faktiskt går att få balans i livet mellan jobb och privatliv, säger Johan.

Johan visar jurymedlem Maria Björk Hummelgren runt på Marknadsbyråns kontor i Linköping.

Som inspiratör och motor för en mer hållbar marknadsföring och kommunikation, vilka är Johans bästa tips? 

– Flytta fokus från enbart synlighet till kvalitativa produkter som ger en doft eller känsla när man tar på dem. Vi är duktiga på att beskriva de mjuka värdena i en produkt.

Få företag, menar Johan, vill bygga ett varumärke kring att bara uppfattas som billig, de flesta strävar mot en annan profil och då behöver även produktmedia tala samma språk. Visst kan man massproducera knallrosa solglasögon i plast till ett event, eller så kan man göra något som faktiskt är tilltalande för mottagaren.

– Vi vill jobba med sobra färger och en tydlig stil mot din målgrupp. Bygger vi attraktiva produkter med dessa adderade värden är det mycket lättare att vara hållbar. Men är det priset, och så många, billiga produkter som möjligt att strössla ut som är syftet, ja, då är det svårare att hitta en hållbar lösning.

– När jag går och handlar och ser någon bära en jacka med ett visst varumärke på, som jag tillverkade för fem år sedan, då känner jag stolthet. Det händer rätt ofta faktiskt.

Avslutningsvis innebär hållbarhetspriset även att mottagaren får skänka 10 000 kronor till valfri organisation.

– Vi hade mycket diskussion här på kontoret och till slut landade vi i Naturskyddsföreningen, en stor och seriös organisation med högt förtroende som gör mycket för den svenska naturen. Den är otroligt viktig att bevara men har sina utmaningar, som Östersjön till exempel. Det vore kul att ha fisk havet i framtiden. Kan vi bidra till det och att stärka en röst för sundare miljö, vill vi det.

Varje år uppmärksammar Östsvenska Handelskammaren företags insatser inom hållbarhet genom East Sweden Sustainability Award. Med bakgrund av FN:s globala mål har pristagaren utmärkt sig inom ekonomisk, social och/eller miljömässig hållbarhetsutveckling i den östsvenska regionen. Nu öppnar nomineringen i jakten på en individ som gjort sitt mer hållbart.

I samband med att årets nomineringsperiod för Handelskammarens hållbarhetspris 2024 öppnade, fick vi lyssna till prisbelönt hållbarhet av fjolårets prismottagare Åsa Lidström på Camfil Sverige AB.

SE LIVESÄNDNINGEN I EFTERHAND HÄR: Prisbelönt hållbarhet

Under eventet delade även Anna Axelsson, vd på Envima och Mikael Sterne, länschef på Handelsbanken, som också sitter med i jurygruppen till hållbarhetspriset, med sig av viktiga insikter kopplat till hållbarhet.

– Vi måste sätta ner foten och styra upp hur vi kommunicerar för att tydliggöra mot konsumenter så att de kan göra hållbara val, säger Anna som betonar vikten av ärlig och tydlig kommunikation kring företagens hållbarhetsinsatser.

Mikael lyfter den avgörande roll finanssektorn spelar i att stödja hållbara projekt och initiativ.

– Det är vi som är möjliggörare för många projekt och också hur pengar finansieras, säger han och understryker bankernas ansvar och möjlighet att driva förändring.

Inför årets nomineringsprocess uttrycker både Anna och Mikael förhoppningar om ett brett och mångsidigt urval av kandidater.

– Det skulle vara kul att även i år få ett geografiskt spritt nomineringsunderlag så att vi får in från alla hörn av Östergötland, Sörmland och Gotland, säger Anna.

Vem som helst skicka in en nominering, förutsatt att den är välskriven och motiverad.

– Något som skulle sticka ut är om det finns en bra story bakom, säger Anna och understryker vikten av att lyfta fram exempel på mod och innovation inom hållbarhetsarbetet.

Nomineringsprocessen påbörjas nu och pågår fram till den 24 mars. Efter detta tar juryn över, där alla nomineringar granskas noggrant. En pristagare utses sedan och offentliggörs på Handelskammarens årsmöte den 24 april. Vinnaren belönas inte bara med ära och erkännande utan även med 10 000 kronor att skänka till en valfri organisation eller verksamhet som arbetar för hållbarhet.

Läs mer om East Sweden Sustainability Award här.
Läs mer om de globala målen här.

East Sweden Sustainability Award - Handelskammarens hållbarhetspris

– Se det här som en kickstart på ett långsiktigt och framåtblickande arbete för bättre förutsättningar för företagen i vår region att utvecklas och bidra till den gröna omställningen, uppmanade Simon Helmér, vd Handelskammaren.

– Vi har en historik i att göra bra saker och kraftsamla i viktiga frågor, tillade Johan Rydberg, vd Cleantech, och syftade på Handelskammaren. Organisationerna samarbetar ofta på olika teman, inte minst på hållbarhetsområdet.

Länsråd Ann Holmlid kompletterade:

– Det här handlar om miljö, klimat, säkerhet och konkurrenskraft – ja till syvende och sist om demokrati och kommande generationer. Vi har höga ambitioner och vi vill förklara – men inte försvara – varför tillståndsprocesser i dagsläget tar så lång tid.

Innan länsstyrelsen förklarade tågordningen i dessa processer, inledde utredare för regeringens pågående utredning om effektivare tillståndsprocesser, Rebecca Wennberg. Uppdraget är att se över och lämna förslag på hur tillståndsprövningen enligt miljöbalken kan förenklas och förkortas genom att göra prövningen mer flexibel, effektiv och förutsägbar. Syftet är att säkra näringslivets konkurrenskraft, öka investeringsviljan och främja en effektiv industriell klimatomställning, som bidrar till att klimat- och miljömålen kan nås.

Utredningen ska vara klar i december 2024, så nu finns ett fönster för påverkan – och det mesta ska upp på bordet.

– Under hösten har vi mest fokuserat på problem, nu i vår ska vi börja titta på lösningar, berättade Wennberg, och välkomnar företag och näringslivsorganisationer att inkomma med förslag.

Medverkade under seminariet fick även Norrköpings hamns vd Henrik Åkerström och Mattias Brodén, Head of Business support functions på Holmen Paper, några frågor om vad de tar med sig från dagen. Att det finns mycket som företagen kan förbereda bättre för att förenkla och snabba på sina egna tillstånd, blev ett svar.

Arrangörerna avslutade seminariet med en uppmaning till åhörarna: hur ska organisationerna gå vidare i processen med att påverka utredningen – och i förlängningen bidra till en mer flexibel, effektiv och förutsägbar tillståndsprocess?

Den 21/9 2023 samlade Cleantech Östergötland, Östsvenska Handelskammaren och Länsstyrelsen Östergötland till ett webinar under rubriken ”Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!”. Webinariet tog avstamp i de tidigare seminarierna, vilka ägde rum under 2021 och 2022, och då som nu som samlade en mängd aktörer ur värdekedjan till bords. Under webinariet möttes tidigare och nya medverkande inom området för att ta tempen på hur frågan sakta men säkert förflyttat sig i rätt riktning – framåt!

Se webinariet här

”Som en sann inspiratör och ledare på Camfil Svenska AB har Åsa Lidström uthålligt verkat för hållbarhet som gör skillnad på riktigt. Hon är drivkraften bakom stora delar av bolagets framgångsrika hållbarhetsarbete och hennes engagemang ger effekt i det lokala näringslivet. Åsa delar generöst med sig av sina kunskaper och metoder till andra aktörer i Trosa kommun. För sitt outtröttliga och inspirerande arbete för en mer hållbar omvärld tilldelas Åsa Lidström Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris East Sweden Sustainabilty Award 2023.”

Några månader har nu gått sedan utmärkelsen och Åsa har valt att tilldela prissumman på 10 000 kr till Generation Pep. Vi passade på att ta oss en pratstund med Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep, om hur prispengarna ska användas och hur det kändes när de nåddes av nyheten.

Hur kommer pengarna att användas?

– Vår verksamhet går ut på att öka förutsättningarna för att alla barn och unga ska ha vilja och möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Där bedriver vi en rad olika satsningar så som vår stora forskningsrapport Pep-rapporten och alla våra olika kampanjer, till satsningar så som Pep-dag och stöttning till förskolor och skolor. Så pengarna kommer helt enkelt gå till vår verksamhet för att leda oss mot visionen om ett Sverige som mår bättre.

Vad arbetar Generation Pep med? 

– Generation Pep arbetar med att förändra förutsättningarna för barn och unga så att alla barn får rätt till bästa möjliga hälsa (Barnkonventionen art. 34). Vi skapar engagemang och intresse för frågan, samtidigt som vi är en katalysator. Vi vill lyfta, stötta och främja samhällsförändringar och normförskjutningar som tar samhället i en mer socialt hållbar riktning gällande alla barn och ungas behov av fysisk aktivitet och hälsosam mat.

Vad vill du säga till Åsa Lidström på Camfil AB som mottog hållbarhetspriset och valde att skänka prissumman till er organisation? 

– Först och främst ett stort TACK. Sedan tycker vi också att det känns extra roligt att någon som är så framstående inom hållbarhetsarbete har valt att uppmärksamma oss, för det vi arbetar med är ju just hållbarhet. Social hållbarhet där vi bygger ett samhälle som står rustad inför framtiden och där vi ska vara friskare och må bättre i framtiden än vad vi gör idag. 

Att prissumman skulle skänkas till Generation Pep var för Åsa en självklarhet:

– På Camfil arbetar vi systematiskt med de hållbara målen även internt. Just i år lägger vi extra krut på mål nr 3: God hälsa och välbefinnande. Därför ville jag skänka summan från Hållbarhetspriset till Generation Pep, som arbetar precis med dessa frågor med fokus på barn och ungdomars levnadsvanor, säger Åsa Lidström.

Den 12 september kommer Åsa till Kammarforum i Norrköping och delar med sig av sin kunskap och erfarenhet av hållbart företagande i en inspirationsföreläsning. På plats finns även Matti Leijon på Generation Pep, dit Åsa skänkte prispengarna.

Läs mer om Generation Pep:

Läs mer om Camfil:

Relaterade nyheter

Nyhet
Åsa Lidström på Camfil, Jonna Hedlund och Maria Björk Hummelgren från Östsvenska Handelskammaren.

Åsa Lidström tilldelas Handelskammarens hållbarhetspris 2023

Pressmeddelanden

För sitt outtröttliga och inspirerande arbete för en mer hållbar omvärld tilldelas Åsa Lidström på Camfil Svenska AB Östsvenska Handelskammarens...

Nyhet
Porträttbild på Maria Björk Hummelgren som pratar om Handelskammarens hållbarhetspris

Handelskammarens hållbarhetspris: Nu öppnar nomineringen!

Hållbarhet

Varje år uppmärksammar Östsvenska Handelskammaren företags insatser inom hållbarhet genom East Sweden Sustainability Award. Med bakgrund av FN:s globala mål...

Nyhet

East Sweden Sustainabillity Award – så används prispengarna

Nyheter

Elbåtstillverkaren X Shore Production från Nyköping vann tidigare i år Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris East Sweden Sustainabillity Award. Utöver utmärkelsen kammade...

Hur tar vi bäst tillvara skogens potential och värden framåt? Hur ser planerna för svenskt skogsbruk ut? Och vad krävs av politiken för att både bevara och använda denna unika, förnybara råvara för en hållbar framtid, grön framtid? Det var några frågor som diskuterades från scenen i seminariet som modererades av Östsvenska Handelskammarens näringspolitiska chef Maria Björk Hummelgren.

Sören Persson, vd Holmen Skog, inledde seminariet med att berätta om skogen ur både historiskt och framtida perspektiv. NCC:s Viktor Johansson och Staffan Schartner från Omniplan fortsatte med att berätta om vad skogen och trävaror betyder för deras respektive verksamheter. Därefter lyftes frågor om poltikens roll följt av diskussion.

– En vältalig och kunskapstung panel som representerade hela värdekedjan i skogsfrågorna – från ägare, råvaruproducent, skogsvård, arkitekt, bygg till politik och samhällsdebatt. Kanske inte det mest konventionella ämnet i Almedalen, men tältet var fullsatt och frågorna många, sa Maria Björk Hummelgren direkt efter seminariet.

Medverkande i diskossionen:
Sören Petersson, vd, Holmen Skog
Viktor Johansson, affärschef, NCC Building Östergötland
Staffan Schartner, arkitekt, partner, Omniplan
Emma Wiesner (C), Europaparlamentariker
Matilda Molander, ledarskribent, Dagens Industri
Maria Björk Hummelgren, moderator, Östsvenska Handelskammaren
Simon Helmér, moderator, Östsvenska Handelskammaren

Här kan du se hela seminariet i efterhand:

För femte året delas Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris East Sweden Sustainability Award ut. Med priset vill Handelskammaren hylla och uppmärksamma östsvenska företag och personer, som på ett framgångsrikt sätt arbetar med att skapa långsiktig förändring och där hållbarhet är en given del av verksamhetens utveckling och affärsstrategi.

Priset tilldelas i år Åsa Lidström, Quality and Environmental Manager på Camfil Svenska AB i Trosa. Camfil tillverkar produkter och system för luftfiltrering och kontroll av luftföroreningar i syfte att öka produktivitet, minska energianvändning och gynna miljö och hälsa. Med sina nära 35 år i företaget är Åsa drivkraften bakom stora delar av bolagets framgångsrika hållbarhetsarbete.

– Jag är så glad, tacksam och lite överväldigad. Det är jättekul att någon utanför företaget uppmärksammar det man gör, men jag måste också säga att det inte bara är jag utan hela mitt team med mig. Vi tar små steg hela tiden och gör förändringar tillsammans med flera aktörer i näringslivet, säger Åsa Lidström om hållbarhetspriset.

– Vi fick in många fina nomineringar, men Åsa och Camfil stod ut med sitt kompletta och genomtänkta arbete inom hållbarhet på flera plan. Utöver själva affärsidén och produkterna de tillverkar, genomsyras verksamheten av omtanke om såväl personalens som kunders och omgivningens välmående. Det är svårt att tänka sig en mer värdig mottagare av hållbarhetspriset, säger Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef på Östsvenska Handelskammaren.

Hållbarhetspriset delades ut i samband med Handelskammarens årsmöte. Mottagaren får också 10 000 kronor att skänka till valfri organisation som bidrar till samhällsutveckling i hållbar riktning.

Motivering: 
Som en sann inspiratör och ledare på Camfil Svenska AB har Åsa Lidström uthålligt verkat för hållbarhet som gör skillnad på riktigt. Hon är drivkraften bakom stora delar av bolagets framgångsrika hållbarhetsarbete och hennes engagemang ger effekt i det lokala näringslivet. Åsa delar generöst med sig av sina kunskaper och metoder till andra aktörer i Trosa kommun. För sitt outröttliga och inspirerande arbete för en mer hållbar omvärld tilldelas Åsa Lidström Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris East Sweden Sustainabilty Award 2023.

Hemsida: camfil.com
LinkedIn: Camfil Sverige

Läs mer: Allt om East Sweden Sustainability Award

Tidigare mottagare av East Sweden Sustainability Award:

TV: Se när Åsa tar emot hållbarhetspriset

Pressbilder

Fokus för East Sweden Sustainability Award är vilja och ambition att skapa varaktig förändring inom hållbarhet på lång sikt. Priset tilldelas ett företag eller en person som arbetar strategiskt och målinriktat och har lyckats få hållbara resultat.

Ny jurykonstellation

Inför 2023 års utnämning har Handelskammaren utökat juryn med två externa ledamöter: Michael Sterne, länschef Östergötland på Handelsbanken samt pristagare av 2019 års hållbarhetspris, och Anna Axelsson, vd på Envima, som dagligdags hjälper andra företag med att utforma och nå sina hållbarhetsmål.

Juryn utgörs även av Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef, Jonna Hedlund, projektledare 100-listan och styrelsefrågor, samt Jennifer Berg, marknadskommunikatör, på Östsvenska Handelskammaren.

Om 2023 års pris

Maria Björk Hummelgren är sammankallande för juryn.

Vilka förhoppningar har du på årets nomineringsunderlag?
– Jag hoppas både på kvantitet och kvalitet. Att vi får in så pass många väl underbyggda nomineringar att vi i juryn får svettas lite gällande vem vi till slut ska utse som årets pristagare. Det ska till slut gå till en person eller ett företag som åstadkommit reell förändring och som kan verka som förebild för andra.

Vem kan nominera och hur gör man?
– Vem som helst kan skicka in en nominering, det viktiga är att den innehåller en utförlig och god motivering. Något som skulle sticka ut är om det finns en bra story bakom, kanske om en modig vd som vågat ta en risk för att genomföra förändring eller ett företag som hittat ett nytt, hållbart sätt att göra sin affär lönsam.

– Den som vill nominera fyller i ett enkelt formulär via vår sajt med namn, motivering samt kontaktuppgifter både till sig själv och den man vill nominera.

Hur går urvalsprocessen till?
– Nu drar nomineringstiden igång och är öppen till och med den 24 februari. Därefter sätter juryns arbete fart och alla nomineringar nogsamt gås igenom. En pristagare utses och offentliggörs på Handelskammarens årsmöte den 20 april.

– Vi kommer inte avslöja vilka som är med i processen, och inga andra- eller tredjeplatser utses. The winner takes it all – 10 000 kronor att skänka till valfri organisation eller verksamhet som arbetar för hållbarhet.

Nomineringsperioden är stängd för 2023.

Läs mer om East Sweden Sustainability Award här.
Läs mer om de globala målen här.

East Sweden Sustainability Award - Handelskammarens hållbarhetspris

Se tidigare vinnare här:

Nyhet

X Shore vinnare av East Sweden Sustainability Award 2022

Nyheter

Elbåtstillverkaren X Shore är årets vinnare av hållbarhetspriset East Sweden Sustainability Award.

Nyhet

Alltransport får Handelskammarens hållbarhetspris

Hållbarhet

Årets vinnare av Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris East Sweden Sustainability Award är Alltransport i Östergötland AB!

Nyhet

Varié får årets hållbarhetspris

Nyheter

Vinnare av Östsvenska handelskammarens East Sweden Substainability Award 2020 är Varié! Vi tog ett snack med vinnarna i deras butik...

Vilka är de vanligaste frågorna ni får från företagare just nu?
– Det är många frågor om vad man bör göra först och vad det viktigaste att tänka på är. Vi får också frågan om varför Sverige är i den situationen som vi nu är i och hur länge det kommer att vara så, säger Jesper Andersson.

– Situationen som Sverige är i går inte att förklara med i några korta meningar eftersom det är ett väldigt komplext system men ju mindre el Sverige använder desto billigare kommer elpriset att bli. Alltså är energieffektiviseringar hos företag är en win-win-insats.

Stort eller litet företag, vad kan alla tänka på för att sänka sina energikostnader?

– Vad man bör göra först skiljer sig mycket från företag till företag men något som vi märkt är att många har dålig koll på sina faktiska energiflöden i verksamheten och storleken på dessa. Därför uppmanar vi till att man faktiskt tar sig tiden att undersöka detta eftersom i processen med att skapa sig en förståelse om sina energiflöden oftast hittar möjliga åtgärder, som exempelvis att en maskin man trodde var avstängd står igång. Det viktigaste för oss att företagen tänker på är att många bäckar små faktiskt gör en skillnad, det finns ofta stora besparingspotentialer men det kan vara svårt att hitta en lösning som ska lösa allt.

LÄS MER: Stor enkät: Östsvenska företag om elpriserna

– Det alla kan tänka på är hur vi slösar med energin, ett företags storlek ändrar bara skalan på kostnader och besparingar inte möjligheterna till besparingar, stora som små åtgärder. Att släcka 100 lampor i ett stort företag kan kännas mer relevant än att släcka en lampa i litet företag men här är bara skalan och storleken på företagen olika åtgärden har samma betydelse. Våga ifrågasätta hur energin används och vad gränsen för vad som är viktig mot bekvämt går. Vi har varit i maskinstyrda lager där robotarna är förprogrammerade om vart de ska och därmed inte behöver ljus för att fungera men där det ändå var belyst just för att vi som människor känner oss mer bekväma när hela verksamheten är upplyst.

– Rutiner är något som vi också vill slå ett slag för. Finns det exempelvis något som har ansvar för att det är släckt och avstängt när verksamheten stänger för skiftet/natten/helgen/semestern och följs detta. Stand-by och tomgång kan använda mycket mer energin än vad många tror.

Vilken hjälp kan ni på Energikontoret ge till företagen?
– Vi kan hjälpa företag med att förstå hur sin energi används i verksamheten, vart man bör börja med sina insatser mot att energieffektivisera samt hur man långsiktigt kan förbättra sin verksamhet genom kunskapsöverföring och kunskapshöjningar i företaget. Detta gör vi genom att vi besöker verksamheten och utför en energigenomgång. Inför energigenomgången görs en analys av er energidata och tillsammans leder det till identifiering av konkreta åtgärder. Vi är finansierade av EU vilket gör att våra tjänster är kostnadsfria för små och medelstora företag så om ni är inom den kategorin så tveka inte att höra av er och kom till eventet.

Fem konkreta tips – så kan du hushålla med energin

  1. Säkra så att element eller annan värme nära fönster inte täckts/begränsas. Dessa punkter är första försvaret mot kyla och kan vara mycket viktigare än verkningsgraden på apparaten som värmer. En minskning med 1 grad i temperatur genererar även en 5 % minskning i uppvärmningskostnader.
  2. Fixa läckor. Läckor kan verka små och obetydliga men kan orsaka stora kostnader. Exempelvis kan en tryckluftläcka på 1 mm i diameter med ett tryck på 6 bar kosta över 2000 kr per år (elpris på 60 öre/kWh). Det är även väldigt sällan ett företag har mindre än en handfull tryckluftsläckor. Se även över andra läckor såsom droppande kranar och liknande.
  3. Om belysningen är av en äldre teknik (tänk annat än LED) så kommer ett byte till LED troligtvis ha en återbetalningstid på något år. Speciellt om det rör sig om lysrör som T8 och T5. Inte ovanligt att belysning kan vara med i topp 5 av ett företags största elanvändare.
  4. Starta inte alla maskiner/processer samtidigt. Många processer/maskiner har som högst effekt när det startas och den toppeffekten som dessa skapar är i många fall något man betalar en hel del för.
  5. Se över ventilationen. Luft är dyrt att flytta och om luftkanalerna är igendammade så blir det dyrare. Om man har tagit över en lokal som hade en annan verksamhet tidigare kan ventilation vara överdimensionerad vilket innebär mer kostnader för att flytta luft men det kan också ha en negativ återkoppling som är att den flyttar varm luft vilket innebär att man värmer upp luft som inte kommer till användning.

Den 6 oktober kommer Jesper Andersson och Milian Nelzén från Energikotnoret till Östsvenska Handelskammaren för att prata mer om hur man kan få ner sina energikostnader. Välkommen att anmäla dig till det kostnadsfria lunchseminariet här.

I april kammade X Shore hem årets hållbarhetspris med motiveringen:

X Shore är elbåtstillverkaren som utmanar båtindustrin genom ny teknologi, innovativ forskning, smart design och hållbara material. Företaget arbetar strategiskt och föredömligt med långsiktig hållbarhet som tydligt definierar hela verksamheten, med stor målmedvetenhet kring koldioxidavtryck, effektiv tillverkning och smarta samt miljövänliga lösningar men även hög målsättning kopplat till rekrytering och personalfrågor. Därtill är X Shores produktionssatsning i Nyköping en stor källa till inspiration där företaget tar det maritima hantverket till en ny nivå.

Några månader har nu gått sedan beskedet att X Shore tilldelar vinstsumman till Expedition Baltic Sea: en organisation som jobbar med att upplysa om Östersjöns utmaningar, lösningar och mående. Vi har nu pratat med Karin Almlöf, ansvarig för Östersjöprogrammet, om hur prispengarna ska användas och hur det kändes när de nåddes av nyheten.

Hur reagerade du när X Shore valde att skänka prispengarna till er?
– Vi blev väldigt glada och stolta! Personligen har jag följt X Shore och varit väldigt imponerad av vad de gör. Fritidsbåtar är annars en väldigt konservativ bransch – men deras banbrytande innovationer och mod är ett viktigt steg för ett hållbarare båtliv i våra sjöar och hav.

– Jag tror att vi fick prispengarna för att vi arbetar så brett med Östersjöns olika frågor – både med miljöpåverkan lokalt såväl som nationellt- och internationellt.

Vad kommer pengarna gå till?
– Pengarna kommer att användas i vår rullande utställning SEAROOM. Utställningen är en mobil mötesplats där vi träffar medborgare och berättar om Östersjöns mående som vi tack vare prispengarna nu kan vidareutveckla. Vi planerar att utöka utställningen med ett avsnitt dedikerat till ett mer hållbart båtliv och ge tips på hur man som fritidsbåtsägare med enkla medel kan minska sitt eget miljöavtryck.

Hur mår Östersjön egentligen?
– Östersjön mår både bättre och sämre i olika avseenden. Bättre på så vis att vi har lyckats minska tillförseln av näringsämnen som bland annat kväve och fosfor något till havet. Men klimatförändringarna gör att Östersjön också möter nya utmaningar. Forskning har kunnat visa på att kustzonerna är bra på att hålla emot klimatförändringar vilket är en positiv nyhet, men vi måste var mycket rädda om dem!

Vad gör ni på Expedition Baltic Sea?
– Kärnan i vår verksamhet är att vi för samman forskning med allmänheten, företag och organisationer. Vi har exempelvis återkommande Östersjöseminarier där forskare från Stockholms universitet och Östersjöcentrum berättar om den senaste forskningen och som sänds på SVT. Sedan har vi som sagt SEAROOM som ofta tar följe med fartyget Briggen Tre Kronor, vars gudmor är Kronprinsessan Viktoria, och är på plats på diverse evenemang i hela Östersjöregionen för att utbilda.

Vilka är de största utmaningar ni står inför just nu?
– En av de största utmaningar vi står inför just nu är att minska övergödningen som leder till algblomningar och minskad biologisk mångfald. Sedan har vi såklart också överfisket som sker i Östersjön.

Vad vill du säga till X Shore?
– Till att börja med det varmaste tack! Det är väldigt inspirerande att få uppmärksammas från några som jobbar så hårt med innovation och teknik på det här sättet. Tillsammans kan vi skapa en bättre infrastruktur för ett mer hållbart båtliv!

Vill du veta mer om Expedition Baltic Sea? Läs då mer här.
Vill du läsa pressmeddelandet från när X Shore blev vinnare av East Sweden Sustainabillity Award? Klicka då här här.