Våra medlemmar

Hos oss samlas cirka 900 företag i regionen. De största och de minsta. Företag som tillverkar produkter och som säljer tjänster. Företag som verkar lokalt och företag som har hela världen som sin spelplan.
Medlemmarnas styrka är vår styrka.
Här kan du söka bland våra medlemmar och se vilka som ingår i nätverket.

  • Filtrera utifrån bransch:

  • Filtrera utifrån ort:

Kranbilsåkarna i Östergötland AB

http://www.kranbilsakarna.se/
Läs mer

Transportföretag i Östergötland som utför allt från transport till specialuppdrag såsom nedtagning av träd och båttransporter. Kranbilsåkarna startades 2011 med två medlemmar och har med åren successivt växt till sig till i dag med 12 medlemmar och 30 fordon. Vårt mål med Kranbilsåkarna är att ha en ledande kompetens inom kranbilar och i transportbranschen, och kunna ha rätt bil på rätt plats samt genom logistik göra transporterna mer effektiva. Kranbilsåkarna were launched in 2011 with two members and have gradually grown up to today with 12 members and 30 vehicles. Our goal with Kranbilsåkarna is to have a leading competence in crane trucks and in the transport industry, and to have the right car in the right place, as well as logistics make transport more efficient.

Jian Trading AB

Läs mer

Jag arbetar som konsult med företag som skall arbeta mot Kina. Affärskontakter, trading, logistik mm

Ledarskap och utveckling Hagalund AB

Läs mer

Med mer än 25 års erfarenhet av ledarskap och affärsutveckling inom globala företag kan John-Åke hjälpa Dig att utveckla  Ditt  ledarskap, struktur och balans i livet.

AB Göta Kanalbolag

https://www.gotakanal.se/sv/
Läs mer

AB Göta kanalbolag bedriver kanal- och fastighetsrörelse. I fastighetsrörelsen ingår förvaltning av skog, mark och fastigheter som såväl historiskt som praktiskt är kopplade till kanalen. Ca 350 byggnader ingår i Göta kanalbolags fastighetsbestånd. Göta kanalbolag bedriver också en omfattande underhålls- och upprustningsverksamhet.

Östpipe AB

https://ostpipe.se/
Läs mer

Östpipe, din leverantör av produkter till Infrastruktur – Mark – VA. Östpipe, your supplier of products to Infrastructure - Mark – VA

P&M Sverige AB

https://pochm.se/
Läs mer

Vi ser tyvärr att undersökningar hos företag ofta brister, någonstans på vägen från undersökning till analys och faktiska åtgärder som får effekt. Vi tar er hela vägen fram till målet med er undersökning, för såväl medarbetarundersökningar som kundundersökningar.

Resultatreklam AB

http://www.resultatreklam.se/
Läs mer

Resultatreklam arbetar med efterbehandling av trycksaker samt pack & plock av mestadels reklammaterial och därmed förenlig verksamhet

S:t Lukas Östergötland

https://sanktlukas.se/Norrkoping/
Läs mer

S:t Lukas Östergötland är en idéburen, icke–vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden organisation. Vi erbjuder företag och organisationer personalutveckling i form av chefshandledning, arbetsgruppsutveckling, kris och konflikthantering både i grupp och individuellt. Vi är också specialiserade i flera evidensbaserade psykoterapimetoder och handledningsmetoder. Alla konsulter är legitimerade psykoterapeuter med en akademisk grundutbildning inom det beteendevetenskapliga området. S:t Lukas Östergötland is a non-profit organization as well as politically and religiously independent. We offer businesses and organizations several solutions for personnel development, individually or in group, such as supervision in leadership-development, as well as crisis and conflict management. We are also specialized in several evidence based methods within the field of supervision and psychotherapeutic treatment. All our consultants are licensed psychotherapist on top of an academic degree within the field behavioral or social science.

Läs mer

Vi bygger på förtroende Wilzéns består av 50 kvalificerade och engagerade medarbetare med stor fackkunskap och branscherfarenhet fördelade på Wilzéns Byggtjänst AB och Wilzéns Mark & Betongteknik AB. Det gör oss rustade att åta oss såväl medelstora som större uppdrag – från skiss till färdigt projekt. Våra kunder finns bland annat inom olika myndigheter, fastighetsbolag och inom industrin. Det är inte utan stolthet vi kan konstatera att allt fler anlitar oss efter rekommendation från andra nöjda kunder. Det kan vi bara tolka som att vi har lyckats med vår affärsidé – att ge det lilla extra och aldrig pruta på kvalitet och ansvar. Sedan 2011 finns vi i egna lokaler i Torvinge Industriområde strax utanför Linköping. We build on trust Wilzéns consists of 50 qualified and committed employees with extensive specialist knowledge and industry experience distributed by Wilzéns Byggtjänst AB and Wilzéns Mark & Betongteknik AB. It makes us prepared to undertake both medium and larger assignments - from sketch to finished project. Our customers include various agencies, real estate companies and industry. It is not without pride that we can see that more and more people hire us on the recommendation of other satisfied customers. We can only interpret that we have succeeded in our business concept - to add that little extra and never compromise about quality and responsibility. Since 2011 we have our own premises in Torvinge Industriområde just outside Linköping.

Scandinavian Shipping and Logistics

https://www.scandinavianshipping.se/
Läs mer

Scandinavian Shipping & Logistics är ett privatägt logistikbolag med kontor i Göteborg, Norrköping, Helsingfors och Riga. Vi jobbar med Rederiverksamhet i form av flera olika agenturer, Klarering, Spedition i alla dess former och projektlast. Vi är ett bolag med stor ambition och en enorm erfarenhet av transportbranschen. Vi är transportbolaget som har förmågan att hitta de bästa transportlösningarna till våra kunder. The idea behind Scandinavian Shipping & Logistics was to run an independent company offering all kinds of transport solutions requiring both experience and a deep knowledge. In the transportation business today, size and volume is the main driving factor behind the bigger companies’ ambition in getting bigger and bigger, mainly through mergers and acquisitions. But it is not always size that matters. Ability to react fast towards customer’s needs, a service minded approach and employees that are proud and motivated are many times even more important. I’m glad to say that our company reflects just that. We are simply small enough to be flexible but big enough to match bigger challenges.

Wettergrens Tak & Plåtslageri AB

https://www.wettergrenstak.se/
Läs mer

Hos oss finns allt under samma tak Med 70 års erfarenhet behärskar vi det mesta inom tak. Lägg tryggt ansvar hos oss och du behöver inte oroa dig för ditt tak mer. Vi utbildar även andra med våra kunskaper inom ämnet. Vi erbjuder tjänster inom takservice, pappläggning, plåtarbeten, besiktning av yttertak, brandluckor, taksäkerhet, takkupoler, snöröjning och mycket mer. Vi strävar efter en helhet där våra medarbetare och intressenter upplever delaktighet och trygghet i arbetet och i de tjänster vi utför. Vi inhämtar ny kunskap och visar varandra uppskattning genom positiv feedback. Vi har frihet genom den kompetens vi besitter. Det har tagit oss till att vi idag är en helhetsleverantör som är verksamma i Södermanland, Södertälje och Stockholm. With 70 years of experience, we master the most within the ceiling. We offer services in rooftop service, cardboarding, sheet metalwork, roofing inspection, fire extinguishers, roof safety, roof tops, snow removal and much more. We strive for a whole where our employees and stakeholders experience involvement and security at work and in the services we perform. Welcome to contact us!

Avarn Security AB

https://avarn.se/
Läs mer

Avarn i Sverige Vi är verksamma inom olika områden, som tillsammans säkerställer att våra kunder får den bäst anpassade säkerhetslösningen. BEVAKNING Vi strävar efter att vara en värdefull part¬ner och genom kompetens, engagemang och personlig service levererar vi bevakn¬ingstjänster som väktare, skyddsvakter och ordningsvakter. Vi tillhandahåller även park¬eringsövervakning, personskydd, säkerhetsanalyser samt utbildningar inom säkerhet, arbetsmiljö och krishantering. LARMCENTRAL Våra larmcentraler är knutpunkten där alla inkommande larm, ärenden och informa¬tion hanteras för att skapa ökad säkerhet och trygghet hos våra kunder. Våra larmoper¬atörer agerar dygnet runt, årets alla dagar, och hanterar över 1,6 miljoner samtal per år. Vi hanterar bland annat inbrotts-, brand-, överfalls-, person, hiss- och driftlarm, kameraövervakning och tar emot olika typer av joursamtal. Avarn in Sweden We are active in various areas, which together ensure our customers get the best customized security solution. SECURITY We strive to be a valuable partner and through expertise, commitment and personal service we provide security services like security guards, security guards and order guards. We also provide parking surveillance, personal protection, safety assessments, and safety, work environment and crisis management training. ALARM CENTER Our alarm centers are the hub where all incoming alarms, cases and information are handled to provide increased security and security for our customers. Our alarm operators operate 24/7, every day of the year, and handle over 1.6 million calls a year. We handle interference, fire, overflow, person, elevator and operating alarms, camera surveillance and receive various types of voice calls.

Miller Development AB

https://millerdevelopment.se/
Läs mer

Miller Development är ett företag inom Slättögruppen som erbjuder programmeringstjänster inom all typ av programmering. Tack vare sitt team av programmerare på Filippinerna och sin expertis inom outsorcad systemutveckling kan man göra detta både effektivt och till en låg kostnad. Miller Development is a company within the Slättö Group that offers software development services to all kinds of solutions. Thanks to having a team in the Philippines and great processes for outsourced development Miller Development is able to do this with great efficiency and to a reasonable cost.

Läs mer

Familjeföretaget Hydroscand grundades i Stockholm 1969 och är idag marknadsledande inom slang och ledningskomponenter i Skandinavien. Med en omsättning på ca 220 miljoner Euro (2017), över 200 slangservicebutiker, fler än 400 återförsäljare och över 1 100 anställda servar vi fler än 21 000 kunder i Europa, Asien och Afrika. Vi har som målsättning att alltid finnas nära kunden och våra butiker är alla utrustade med komplett lager och moderna maskiner. Vår personal har bred erfarenhet och mycket kunskap inom slang och ledningskomponenter. Verksamhetens fokus utgår från affärsidén – Vi ska montera och distribuera slang och ledningskomponenter från en decentraliserad och kundnära organisation. Vår vision är att vara marknadsledande – kundens första val inom slang och ledningskomponenter – genom att ständigt utveckla och erbjuda lösningar inom slang, ledningskomponenter och tillhörande tjänster som möter marknadens ökade krav på miljö, effektivitet och lönsamhet. Hydroscand marknadsför ett komplett sortiment av slang och ledningskomponenter med fler än 20 000 artiklar på lager. Utöver hydraulslang och industrislang har vi alla typer av slangkopplingar, adaptrar, skärringskopplingar, kragkopplingar, ORFS-kopplingar, rörklammer, kulventiler, snabbkopplingar, svivlar och en mängd olika tillbehör. I Sverige har Hydroscand fler än 60 slangservicebutiker, från Kiruna i norr till Malmö i söder, ca 400 anställda och en omsättning på 911 miljoner kronor (2017). Att alltid finnas nära kunden ser vi som en självklarhet och vi har ett lokalt engagemang där varje butik har ett lokalt anpassat lager, komplett utrustning för montering av högtrycksslang enligt önskemål och kunnig personal där ledord som flexibilitet och service utmärker oss. Vår strävan efter att bygga långvariga och starka relationer med dig som kund ställer krav på en hög och jämn kvalitet. Därför ska våra produkter och tjänster motsvara eller överträffa dina krav beträffande produktegenskaper, leveranssäkerhet och ekonomi. The family company Hydroscand was founded in Stockholm, Sweden 1969 and is today the market leader within hose and fluid components in Scandinavia. With a turnover of 220 million Euros (2017), over 200 branches, more than 400 resellers and over 1 100 employees we serve more than 21 000 customers in Europe, Asia and Africa. Our ambition is to always be close to the customers and our shops are all supplied with a complete stock, modern machines, broad experience and a lot of knowledge within hoses and fluid components. Our focus comes from the business idea – We shall provide assembly and distribution of hoses and fluid components from a decentralized and customer oriented organization. Our vision is to be the market leader - the customers first choice supplier of hoses and fluid components – by constantly develop and offer solutions within hoses, fluid components and services that can meet the increasing demands on environment, efficiency and profitability. Hydroscand market a complete assortment of hoses and fluid components with more than 20 000 articles in stock. Beyond hydraulic hoses and industrial hoses we also have all types of hose couplings, adapters, cutting ring fittings, flare fittings, ORFS couplings, pipe clamps, ball valves, quick release couplings, swivels and a variety of accessories. Our desire to build long lasting and strong relationships with our customers, require a high and consistent quality. Therefore our products and services shall meet or exceed your requirements for product features, delivery reliability and economy

Läs mer

Cramo är en fullserviceleverantör, och att hyra är så mycket lättare med toppklassprodukter. På Cramo hittar du det bredaste sortimentet på marknaden, premium-märken med bra funktionalitet och hög kvalitet. Förutom vår uthyrningsflotta hittar du också varor och tillbehör på våra varuhus. För oss är det viktigt att vara väl uppdaterad med ny teknik, säkerhetsbestämmelser och miljöteknik vilket innebär att vår hyresflotta kontinuerligt förnyas och uppdateras. Alla investeringar i maskiner görs med våra kunder i fokus.   Cramo is a full service supplier. Rental is so much easier with top class products. At Cramo you will find the widest assortment on the market, premium brands with good functionality and high quality. In addition to our rental fleet you will also find merchandise and accessories at our one stop shop depots. For us it is important to be well updated with new technology, safety regulations and environmental engineering which means our rental fleet is continuously renewed and updated. All investments in machinery are done with our customers in focus.

Teledyne SP Devices

https://www.spdevices.com/
Läs mer

Teledyne provides enabling technologies for industrial growth markets. We have evolved from a company that was primarily focused on aerospace and defense to one that serves multiple markets that require advanced technology and high reliability. These markets include deepwater oil and gas exploration and production, oceanographic research, air and water quality environmental monitoring, factory automation and medical imaging.

Läs mer

Arkitekter. Vi är ett "fullservicekontor"​ som utför idéskisser, lokalutredningar, programarbete, planarbete, skiss, projektering, kostnadskalkyler, projektledning, byggledning, besiktning, KA.

Wistbo Information AB

https://www.wistbo.com/
Läs mer

Wistbo Information är ett familjeföretag som startades 2002 med säte i Norrköping. Inom Wistbo arbetar systemutvecklare och konsulter med lång erfarenhet av system- och verksamhetsutveckling. Vi utvecklar lösningar som förbättrar informationshanteringen och kommunikationen mellan medarbetare. Vi erbjuder en unik molntjänst som är framtagen tillsammans med ledande energibolag i Sverige. Molntjänsten som heter Wistbo Driftportal används idag av 26 st kraftverk/värmeverk inom energisektorn. Med hjälp av Wistbo Driftportal är det lättare för våra kunder att planera sin verksamhet, upprätthålla en säker arbetsmiljö och man minimerar oplanerade stopp som påverkar miljön negativt.   Wistbo Information is a family company, founded in 2002, based in Norrköping. Within Wistbo, system developers and consultants work with long experience of system and business development. We develop solutions that improve information management and communication between employees. We offer a unique cloud service that has been developed together with leading energy companies in Sweden. The cloud service called Wistbo Driftportal is today used by 26 power sites in the energy sector. With the help of Wistbo Driftportal, it is easier for our customers to plan their business, maintain a safe work environment and minimize unplanned stops that adversely affect the environment.

HSB Östra Ekonomisk förening

https://www.hsb.se/ostra/
Läs mer

Nyproducerade bostadsrättslägenheter, hyreslägenheter och fastighetsnära tjänster som administrativ skötsel, fastighetsskötsel, teknisk skötsel (inklusive solkraft) med mera.

HSB Södermanland ekonomisk förening

https://www.hsb.se/sodermanland/
Läs mer

HSB är Sveriges största bostadskooperativa förening med drygt 600 000 medlemmar. Vi är verksamma i hela landet. HSB Södermanland har sina verksamhetsområden i Sörmlands län. Vi är helhetsförvaltare för bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare och förvaltar idag drygt 200 föreningar och företag. Vi har ett eget hyresbestånd om 2700 lägenheter som hyrs ut till våra medlemmar. Vi byggstartar ca 100 bostadsrättslägenheter per år.   HSB is Sweden's largest housing cooperative with more than 600,000 members. We are active throughout the country. HSB Södermanland has its business areas in Sörmland County. We are total managers for tenant-owner associations and private property owners and today manage more than 200 associations and companies. We have our own lease of 2700 apartments rented to our members. We are building about 100 residential apartments per year.

Acrilex Egenvård AB

https://acrilex.se/
Läs mer

Försäljning av kosttillskott till vuxna och barn

Especto AB

https://especto.se/
Läs mer

Passionerad revisionsbyrå med kunderna i fokus, vi använder moderna verktyg för att få mer tid till våra kunder. Passionate and clientfocused Audit firm, we use modern tools too make more clientmeetings possible.

FemSju AB

Webropol Sverige AB

https://webropol.se/
Läs mer

Webropol hjälper våra kunder att ta bättre beslut genom resultat från undersökningar/enkäter. Via en licens i vårt enkätverktyg, kan kunden administrera alla sina undersökningar själv. Vi utför också hela undersökningsprocessen åt kunden och presenterar ett färdigt resultat. Med Webropols hjälp kan man även automatisera sina utskick av enkäter.

Kungsleden fastighets AB

https://www.kungsleden.se/
Läs mer

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.   Kungsleden is a long term property-owner that provides attractive, functional premises that enrich people’s working days. We create value by owning, managing and developing offices and other commercial properties in Stockholm and Sweden’s other growth regions.

Thunman Entreprenad AB

https://www.thunmanentr.com/
Läs mer

Thunman Entreprenad AB har entreprenadverksamhet med grävmaskiner. Vi erbjuder dig som privatperson eller företag utförande av alla förekommande grävarbeten, totalentreprenader, avloppsanläggningar, husgrunder och mycket mer. Entreprenadverksamheten startades 1971 av Staffan Thunman, vi har alltså varit inom grävbranschen i mer än 40 år. Företaget drivs av, Staffan, Annica och Fredrik Thunman. Thunman Entreprenad AB finns utanför Nyköping.   Thunman Entreprenad AB - experts in construction work with excavators. We offer services for both private and public sector of all existing excavation works, total contracts, sewers, house grounds and much more. The construction business was started in 1971 by Staffan Thunman, we have been in the excavation industry for more than 40 years. The company is run by Staffan, Annica and Fredrik Thunman. Thunman Entreprenad AB is located outside Nyköping.

Bossgård P&T AB

xl.it Group AB

advokat24 AB

https://advokat24.nu/
Läs mer

Välkommen till advokat24, en modern advokatbyrå advokat24 är en ny modern advokatbyrå som ger kvalificerad affärsrådgivning till svenska och utländska företag, i såväl svenska som internationella ärenden. Våra kunder är allt från små startupbolag till börsnoterade bolag, som är verksamma inom ett stort antal branscher, men främst inom IT, teknik och fastigheter. Vi fungerar ofta som kundernas bolagsjurist och hjälper dem både i den löpande verksamheten och med köp och försäljning av bolag och fastigheter. Läs mer om oss på www.advokat24.nu Welcome to advokat24, a modern law firm advokat24 is a new modern law firm that provides qualified business advice to Swedish and foreign companies, on domestic and cross-border issues. Our customers range from small startups to listed companies, in a wide variety of business sectors, but primarily within IT, high tech and real estate. We often have the role as the customers “own” lawyer, advising them both in the day to day business and with mergers and acquisitions, including real estate transactions. Read more about us at www.advokat24.nu/en

Kontakt

Rikard Håkansson

Medlemsrelationer/Affärsutvecklare

Relaterat innehåll

Bli medlem

Vi är så glada att du vill bli medlem! Östsvenska Handelskammaren är...

Event

Här hittar du utbildningar, event och föreläsningar. Du kan delta fysiskt eller...

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...