Våra medlemmar

Hos oss samlas cirka 900 företag i regionen. De största och de minsta. Företag som tillverkar produkter och som säljer tjänster. Företag som verkar lokalt och företag som har hela världen som sin spelplan.
Medlemmarnas styrka är vår styrka.
Här kan du söka bland våra medlemmar och se vilka som ingår i nätverket.

  • Filtrera utifrån bransch:

  • Filtrera utifrån ort:

HSB Södermanland ekonomisk förening

https://www.hsb.se/sodermanland/
Läs mer

HSB är Sveriges största bostadskooperativa förening med drygt 600 000 medlemmar. Vi är verksamma i hela landet. HSB Södermanland har sina verksamhetsområden i Sörmlands län. Vi är helhetsförvaltare för bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare och förvaltar idag drygt 200 föreningar och företag. Vi har ett eget hyresbestånd om 2700 lägenheter som hyrs ut till våra medlemmar. Vi byggstartar ca 100 bostadsrättslägenheter per år.   HSB is Sweden's largest housing cooperative with more than 600,000 members. We are active throughout the country. HSB Södermanland has its business areas in Sörmland County. We are total managers for tenant-owner associations and private property owners and today manage more than 200 associations and companies. We have our own lease of 2700 apartments rented to our members. We are building about 100 residential apartments per year.

Acrilex Egenvård AB

https://acrilex.se/
Läs mer

Försäljning av kosttillskott till vuxna och barn

Especto AB

https://especto.se/
Läs mer

Passionerad revisionsbyrå med kunderna i fokus, vi använder moderna verktyg för att få mer tid till våra kunder. Passionate and clientfocused Audit firm, we use modern tools too make more clientmeetings possible.

FemSju AB

Webropol Sverige AB

https://webropol.se/
Läs mer

Webropol hjälper våra kunder att ta bättre beslut genom resultat från undersökningar/enkäter. Via en licens i vårt enkätverktyg, kan kunden administrera alla sina undersökningar själv. Vi utför också hela undersökningsprocessen åt kunden och presenterar ett färdigt resultat. Med Webropols hjälp kan man även automatisera sina utskick av enkäter.

Kungsleden fastighets AB

https://www.kungsleden.se/
Läs mer

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.   Kungsleden is a long term property-owner that provides attractive, functional premises that enrich people’s working days. We create value by owning, managing and developing offices and other commercial properties in Stockholm and Sweden’s other growth regions.

Thunman Entreprenad AB

https://www.thunmanentr.com/
Läs mer

Thunman Entreprenad AB har entreprenadverksamhet med grävmaskiner. Vi erbjuder dig som privatperson eller företag utförande av alla förekommande grävarbeten, totalentreprenader, avloppsanläggningar, husgrunder och mycket mer. Entreprenadverksamheten startades 1971 av Staffan Thunman, vi har alltså varit inom grävbranschen i mer än 40 år. Företaget drivs av, Staffan, Annica och Fredrik Thunman. Thunman Entreprenad AB finns utanför Nyköping.   Thunman Entreprenad AB - experts in construction work with excavators. We offer services for both private and public sector of all existing excavation works, total contracts, sewers, house grounds and much more. The construction business was started in 1971 by Staffan Thunman, we have been in the excavation industry for more than 40 years. The company is run by Staffan, Annica and Fredrik Thunman. Thunman Entreprenad AB is located outside Nyköping.

Bossgård P&T AB

xl.it Group AB

advokat24 AB

https://advokat24.nu/
Läs mer

Välkommen till advokat24, en modern advokatbyrå advokat24 är en ny modern advokatbyrå som ger kvalificerad affärsrådgivning till svenska och utländska företag, i såväl svenska som internationella ärenden. Våra kunder är allt från små startupbolag till börsnoterade bolag, som är verksamma inom ett stort antal branscher, men främst inom IT, teknik och fastigheter. Vi fungerar ofta som kundernas bolagsjurist och hjälper dem både i den löpande verksamheten och med köp och försäljning av bolag och fastigheter. Läs mer om oss på www.advokat24.nu Welcome to advokat24, a modern law firm advokat24 is a new modern law firm that provides qualified business advice to Swedish and foreign companies, on domestic and cross-border issues. Our customers range from small startups to listed companies, in a wide variety of business sectors, but primarily within IT, high tech and real estate. We often have the role as the customers “own” lawyer, advising them both in the day to day business and with mergers and acquisitions, including real estate transactions. Read more about us at www.advokat24.nu/en

Norrköpings lärlingsgymnasium

http://www.nlgy.se/

A2H Byggteknik AB

https://a2h.se/

Byggkoordinator AB

https://byggkoordinator.se/

Läs mer

Vi är specialister på föroreningar i mark och vatten och samlar spetskompetens inom flera ämnesområden för att på bästa sätt tillgodose behovet inom varje enskilt uppdrag. Våra expertområden är:

  • Samspelet mellan vatten och mark - Hydrologi och hydrogeologi
  • Ämnens förekomst och uppträdande i naturen - Geokemi
  • Föroreningars risker för hälsa och miljö - Toxikologi
  • Jord och bergs tekniska egenskaper – Geoteknik
Vi strävar efter att samla det bästa teamet för varje uppdrag. Som ett mindre företag med liten egen personalstyrka och stor flexibilitet ordnar vi detta med hjälp av ett stort kontaktnät och ett väl utvecklat samarbete med andra konsulter och forskare. Exempel på uppdrag som vi ofta genomför är:
  • Undersökningar och utredningar av förorenade områden, inklusive fördjupade riskbedömningar och åtgärdsutredningar.
  • Utredningar av geotekniska och miljötekniska förutsättningar att återvinna restprodukter och avfall som konstruktionsmaterial för anläggningsändamål.
  • Framtagande av tekniska beskrivningar och miljökonsekvensbeskrivningar för tillståndsansökningar för avfallsanläggningar samt hantering av restprodukter och avfall.
  • Förprojekteringar och detaljprojekteringar för efterbehandling av förorenade områden och gruvområden, sedimentsaneringar, deponikonstruktioner m.m.
En ledstjärna vid genomförande av uppdragen är att hitta åtgärdslösningar som är kostnadseffektiva för våra kunder men också motiverade att genomföra från ett övergripande miljö- och resurshushållningsperspektiv

Bemab Mark och Utemiljö AB

http://www.bemab.se/

NHS Industri & Miljöservice i Norrköping AB

http://nhspolning.se/

PreZero Recycling AB

https://www.suez.se/prezero

iDeal of Sweden AB

https://idealofsweden.com/

Advokatfirman Attorney at Law AB

KFUM Norrköping

http://kfum-norrkoping.se/

Euler Hermes Sverige

Läs mer

Euler Hermes kreditförsäkringar hjälper företag runt om i världen att göra trygga affärer och sälja sina produkter och tjänster till lönsamma företag. Att veta i förväg vem man gör affär med och om man kan ge kredit eller inte är en stor trygghet och ett bra sätt att förädla kundstocken med. Att veta att man alltid får betalt oavsett vad som än händer har varit räddningen för många av våra kunder.

NyföretagarCentrum Norrköping

https://www.nyforetagarcentrum.se/norrkoping/

Sjötorps Hus AB

Billbäcks Plantskola

http://www.billbacks.se/

TISAB i Norrköping AB

https://www.tisab.eu/

CTT Systems AB

https://www.ctt.se/

LearningWell East AB

https://learningwell.se/

Kontakt

Johan Callenfors

Medlemsrelationer/Affärsutvecklare

Johan Hetting

Projektledare

Relaterat innehåll

Bli medlem

Vi är så glada att du vill bli medlem! Östsvenska Handelskammaren är...

Event

Hej medlemmar! Så glada vi är att ni vill ta del av...

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...