Östsvenska Handelskammaren

Bo i Nyköping och gå i skolan i Linköping?

I tillväxtstråket East Sweden finns ett pärlband av städer med ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt och stor framtidstro! Näringslivet är starkt och antalet lediga jobb är fler än någonsin, över 10 000 platser. Mer kommer, enbart Ostlänken innebär en gigantisk kompetensutmaning. Trots högkonjunkturen brottas vi med hög arbetslöshet och mismatch på arbetsmarknaden, då många har fel eller har för låg utbildning.

Med århundradets tillväxtchans Ostlänken runt hörnet behövs krafttag.  Vi tror att Östergötland och Sörmland behöver lyckas med två saker. Vi behöver arbeta målmedvetet och effektivt för att få dem som står utanför arbetsmarknaden, att komma in på arbetsmarknaden. Tydligare krav på svenskastudier samt flexibla och individanpassade sätt att kombinera studier med praktik eller arbete är en avgörande faktor för att fler i gruppen utrikesfödda ska kunna hitta anställning på den östsvenska arbetsmarknaden.

VI behöver också öka vår regions attraktionskraft för personer i flyttbenägen och arbetsför ålder, enligt forskarna i åldersspannet 18-35 år. År 2016 slog Östergötland rekord och ökade sin befolkning med 1,4 %, i Sörmland ökade den med 1,5%.  Det är i nivå med riksgenomsnittet men om vi ska konkurrera med övriga svenska och nordiska storstadsområden, behöver vi växa ännu snabbare.

Handelskammarens senaste medlemsenkät visar att 8 av er 10 företag behöver anställa men att 3 av 4 har svårt att hitta rätt kompetens. Nära hälften anser att det blivit ännu svårare att hitta rätt kompetens bara det senaste året. Det saknas ofta kandidater helt, eller så saknar de kandidater man hittar rätt utbildning eller erfarenhet.

För att möta framtiden tror vi på full samordning över kommun- och länsgränser i tillväxtstråket. Alla kan inte erbjuda allt, vi behöver effektivisera för att erbjuda bredast möjliga utbud av för arbetsmarknaden relevanta utbildningar. Erbjud i första hand utbildningar som ger goda chanser till jobb.

Vi vill se

  • En ”skolpeng” som flyttar med över administrativa gränser längs hela tillväxtstråket East Sweden
  • Golv och tak för antal utbildningsplatser för att undvika att personer utbildar sig till arbetslöshet
  • Sveriges mest spektakulära arbetsmarknadsmässa här – ”East Sweden Global Future Talent
  • Obligatoriska svenskastudier för alla utrikesfödda som står utanför arbetsmarknaden


Johanna Palmér,

VD Östsvenska Handelskammaren

>> Läs mer här.

Relaterade #Nyheter

Världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor

Nyheter

Almedalsveckan i Visby är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Den 27 juni till 1 juli kommer Maria Björk Hummelgren,...

BILDSPEL: Fullsatta nätverksträffar i maj

Nyheter

Våren gjorde entré på allvar under maj månad. Något som kanske märktes hos deltagarna som besökte våra nätverksfrukostar och luncher....

Vice riksbankschefen besökte Linköping

Nyheter

På måndagen gästades Linköping av vice riksbankschef Aino Bunge. I regi av Östsvenska Handelskammaren träffade hon bolagsrepresentanter och höll ett...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Simon Helmér om mötet med infrastrukturministern

Infrastruktur

Under förra veckan träffade Östsvenska Handelskammarens vd Simon Helmér infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet i...

Nyhet

Världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor

Almedalen

Almedalsveckan i Visby är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Den 27 juni till 1 juli kommer Maria Björk Hummelgren,...

Nyhet

BILDSPEL: Fullsatta nätverksträffar i maj

Nyheter

Våren gjorde entré på allvar under maj månad. Något som kanske märktes hos deltagarna som besökte våra nätverksfrukostar och luncher....

Nyhet

Simon Helmér om mötet med infrastrukturministern

Infrastruktur

Under förra veckan träffade Östsvenska Handelskammarens vd Simon Helmér infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet i...

Nyhet

Världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor

Almedalen

Almedalsveckan i Visby är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Den 27 juni till 1 juli kommer Maria Björk Hummelgren,...

Nyhet

BILDSPEL: Fullsatta nätverksträffar i maj

Nyheter

Våren gjorde entré på allvar under maj månad. Något som kanske märktes hos deltagarna som besökte våra nätverksfrukostar och luncher....