Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammarens remissvar

Östsvenska Handelskammaren är en flitigt använd remissinstans till olika offentliga projekt och planer på såväl regional som nationell nivå. Här samlar vi våra remissvar.

Aktuella remissvar

Så kan utveckling av Arlanda ge tillväxt i olika delar av landet

Remissvar

Arlanda är Sveriges största flygplats, vilket innebär att Arlanda inte är ett Stockholmsintresse utan ett nationellt intresse. Hela Sveriges behov,...

Glädjande att järnvägsplan för Sjösa–Skavsta avancerar 

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren lämnar yttrande angående järnvägsplan Sjösa-Skavsta.

Linköpings station måste ligga centralt

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren lämnar synpunkter angående val av lokaliseringsalternativ för Ostlänken Linköpings tätort

Remissvar gällande förslag till länsplan för regional infrastruktur

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren lämnar synpunkter avseende förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur.

Synpunkter på Trafikverkets förslag på nationell plan för infrastruktur

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren lämnar remissvar gällande Trafikverkets förslag på nationell plan för transportinfrastruktur.

Gotlands infrastruktur kring flyg och hamn måste bli bättre

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren lämnar synpunkter på Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur.

Remissvar: Prioritera hantering av gods i trafikstrategin

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren lämnar synpunkter på Norrköpings kommuns översiktsplan Trafikstrategi för Norrköping.

Remissvar angående färjetrafik till Gotland

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren lämnar yttrande gällande Trafikverkets rapport Analys av alternativa modeller för färjetrafik till Gotland.

Remissvar angående Utvecklingsstrategi för Östergötland

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren lämnar följande yttrande angående Utvecklingsstrategi för Östergötland.

Remissvar avseende kompletterande samråd Stavsjö-Loddby järnvägsplan

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren lämnar följande synpunkter angående kompletterande samråd Stavsjö-Loddby, Järnvägsplan: TRV 2014/72083.

Kontakt

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef

Relaterat innehåll

Debattartiklar och krönikor

Här samlar vi de debattartiklar och krönikor som Östsvenska Handelskammaren skriver i...

Event

Här hittar du utbildningar, event och föreläsningar. Du kan delta fysiskt eller...

Om Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren är regionens största affärsnätverk med cirka 850 medlemsföretag som har...