Östsvenska Handelskammaren

Sök bland Östsvenska Handelskammarens medlemmar

Hos oss samlas cirka 900 företag i regionen. De största och de minsta. Företag som tillverkar produkter och som säljer tjänster. Företag som verkar lokalt och företag som har hela världen som sin spelplan.
Medlemmarnas styrka är vår styrka.
Här kan du söka bland våra medlemmar och se vilka som ingår i nätverket.

  • Filtrera utifrån bransch:

  • Filtrera utifrån ort:

Robin & Björk AB

http://www.robinbjork.com
Läs mer

Bolaget skall bedriva reklam, PR, mediebyrå, fotografiverksamhet, grafisk designverksamhet, textilier, skylttillverkning, tryckeriverksamhet, webbdesign, musikproduktion, rörlig bild, design & utveckling främst hemsidor, trycksaker, kläder, skor, inredning, reklamartiklar, trädetaljer, produktdesign och utveckling av befintliga hemsidor, trycksaker, kläder, skor, inredning, reklamartiklar, trädetaljer, produktdesign, koncept- design, konsultverksamhet inom elektronik och kommunikation, föreläsningsverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.

Läs mer

Idax är People Experts med uppdrag inom Employer Branding, Talent Acquisition, pre- och onboarding, organisation, företagskultur, arbetsvardag, marknadsföring och kommunikation. Vår devis är People first –digital always, och tillsammans med våra kunder ger vi oss ut på utvecklings- och förändringsresor för att få människor, organisationer och affärer att växa.

Archus i Syd AB

Livi Fastigheter AB

https://www.livifastigheter.se/
Läs mer

Livi Fastigheter är en koncern som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter på ett långsiktigt och hållbart sätt. Koncernen inriktar sig på samhällsfastigheter och bostäder i region Stockholm, Mälardalen och i Östergötland. Företaget är aktiva genom hela värdekedjan, från förvärv, planläggning och projektutveckling till uthyrning, förvaltning och förädling. Kopplingen mellan stabila penningflöden från förvaltningsportföljen och effektiv projektutveckling av bostäder och samhällsfastigheter skapar långsiktighet i vår affär. För oss på Livi Fastigheter är det viktigt att skapa hållbara och levande områden. Byggmaterial, konstruktioner, samarbetspartners och övriga aspekter i byggprocessen är därför omsorgsfullt utvalda för att vara både resurseffektiva och vänliga mot miljön.

Sherpify AB

Läs mer

Konsultverksamhet gällande projektledning, coaching, ledarskap och verksamhetsutveckling inom alla branscher som vill ha hjälp att driva projekt igenom IT, digitalisering, system- och webbutveckling

Läs mer

Insatt är ett snabbväxande företag som förändrar juristmarknaden och utmanar en konservativ rådgivningsbransch. Med lång erfarenhet som bolagsjurister från såväl stora globala koncerner som entreprenöriella tillväxtbolag vet vi vilka utmaningar en verksamhet kan stöta på i sin dagliga verksamhet. Som bolagsjurister är vi noga med att fokusera på rätt saker, att bygga långsiktigt och erbjuda handfasta råd och verktyg baserade på praktiska erfarenheter. Vi har jurister inom alla områden som ditt bolag behöver.

Motion&Fitness i Sverige AB

JL Yoga Living AB

https://yogaliving.se/
Läs mer

Tidigare drev jag yogastudio i Norrköping och Kolmården. I dagsläget fokuserar jag på företag- och konferensyoga, workshops, inspirationsföreläsningar, event, yogahelger och yogaresor. Jag samarbetar med en mängd olika anläggningar kring Norrköping med konferenser och egna event samt att jag har yogaresor tillsammans med Apollo Sports. Yoga Living är numera även en webshop med eget klädmärke + olika produkter för en yogisk livsstil. Jag som är ägare är utbildad i flera olika yogaformer och har undervisat yoga i mer än 20 år. Jag är även utbildad mindfulness coach. // Jenny

Cakar Holding AB

Byrån mot diskriminering i Östergötland

https://www.diskriminering.se/
Läs mer

Byrån mot diskriminering i Östergötland är en ideell förening som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Vi är politiskt och religiöst obundna, både organisationer och enskilda kan vara medlemmar och stödja vårt arbete. På Byrån arbetar ekonomiansvarig, jurister, kommunikatör, projektledare samt utbildare. Byrån arbetar utifrån den gällande diskrimineringslagstiftningen som omfattar diskriminering på grund av etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. Byrån mot diskriminering har två huvudsakliga arbetsområden: Dels vår juridiska verksamhet, där personer som upplever sig utsatta för diskriminering kan få gratis juridiskt stöd från Byråns jurister. Det kan vara i form av utredning, rättslig rådgivning, medling och stöd. Den andra delen är utbildning och opinionsbildning. Byrån föreläser och utbildar bland annat skolor, fackförbund, organisationer, företag och kommuner i antidiskriminering, aktiva åtgärder, inkluderande bemötande, normkritik, rekrytering med mera. Byrån har sitt kontor i Norrköping, men har hela Östergötland som sitt upptagningsområde.

TreCé AB

Set up AB

Expense Reduction Analysts

https://se.expensereduction.com
Läs mer

ERA (Expense Reduction Analysts) levererar reella besparingar och ökade värden till ditt företag. Vi har ett arbetssätt som gör det möjligt för era medarbetare att fortsätta att fokusera på er huvudaffär och samtidigt få lägre kostnader och effektivare processer. Lägre kostnader med samma eller högre kvalitet – det är vårt erbjudande till våra kunder. Och om vi inte sparar något, kostar vi inget. I Norden är vi ca 60 specialister inom kostnadskategorier såsom frakter, förpackningar, städning och renhållning, energi, IT, telefoni, förbrukningsvaror, MRO, försäkringar, banktjänster, avfall och säkerhet.

Promo företagsreklam AB

Sensor Science AB

Läs mer

Konsulttjänster och produktutveckling inom telekrig.

Garantgruppen AB

https://garant.se/
Läs mer

Vi utför rikstäckande garanti- och eftergarantiservice inom vitvaror, värmepumpar och kommersiell kyla. Vårt rikstäckande nätverk innefattar 110 verkstäder och vi utför ca 25000 serviceärenden per år.

MIAB AB

Läs mer

Med en nära och personlig service med omtanke, levererar MIAB arbetsplatsservice och lokalvård. Våra kompetenta medarbetare hjälper företag och offentlig sektor att skapa rena och trivsamma miljöer på den nordiska marknaden.

Räddningstjänsten Östra Götaland

https://rtog.se
Läs mer

Vi är en aktiv och pådrivande kraft i regionen, som tillsammans med andra skapar ett säkrare samhälle – dygnet runt, året runt. Vi ökar människors förutsättningar att förhindra och agera vid olyckor och kriser i samhället. Vi står ständigt beredda att rädda människor, egendom och miljö vid olyckor och kriser i samhället.

Intenso Teknikrekrytering

https://www.intenso.se
Läs mer

Vi är specialiserade på rekrytering och search av chefer och specialister inom Engineering, Tech och IT. Visionen är att rekrytering ska vara enkelt och vi har därför under många år fortsatt utveckla lösningar som gör det just enkelt. Oavsett hur våra uppdragsgivares behov ser ut, anpassas alltid våra rekryteringslösningar i ett tätt samarbete med våra erfarna konsulter. Detta gör att man som kund får de mest kostnadseffektiva lösningarna och alltid med hög leveransprecision. Intenso Teknikrekrytering är en del av Intensogruppen.

ANNOT Advokatbyrå AB

https://annotadvokat.se
Läs mer

ENTREPRENAD - OFFENTLIG UPPHANDLING - AFFÄRSJURIDIK Välkommen till ANNOT Advokatbyrå! Vår största förmån är att få ta tillvara vår kunds rätt på bästa sätt oavsett vad saken gäller. Med stor erfarenhet från affärslivet, offentlig upphandling och samhällsbyggnadssektorn har vi valt att ägna oss åt det vi brinner för. Tillsammans med våra kunder inom offentlig sektor och näringsliv arbetar vi med långsiktiga relationer. Vår rådgivning bygger på engagemang, kreativitet och kunskap i syfte att i varje detalj öka nyttan för vår kund. Prata med oss så berättar vi mer.

Water Company i Sverige AB

https://www.watercompany.se

KF Group

Altitude Access Scandinavia AB

https://altitudeaccess.se/
Läs mer

En helhetsleverantör av underhåll, montage och inspektion. Altitude Access utför, utbildar och stödjer er med arbeten på höjd eller andra svåråtkomliga platser. Vi har lång erfarenhet både av arbete på höjd och som hantverkare vilket gör att vi kan hantera de flesta uppdrag. Vi kännetecknas av vår vilja till problemlösning, vår höga kompetens och vårt höga säkerhetstänk. Med oss får ni en leverantör av tjänster om tar han om access och utförande av uppdrag. Vi assisterar andra företag med vår kompetens där det är svårt att nå fram på andra sätt, men vi utför också entreprenader i egen regi.

Active Omsorg i Linköping AB

Praktiska Gymnasiet Norrköping

HSB Östergötland

Läs mer

Arbetar främst med 3D-visualiseringar och originalarbete. Stor del av alla visualiseringar har varit till mässor, event och olika exponeringslösningar såsom showrooms, marknadsstånd etc.

Comrod Mission Systems AB

http://missionsystems.se
Läs mer

Vår passion är att effektivisera företag och organisationers verksamhet! Vi brinner för att utveckla IT-system och ser till att projektledning av affärsutveckling och IT-projekt blir den bästa. Vi är specialiserade på kravhantering, upphandling och testning av IT-system.

Läs mer

Enkla Hem är ett fastighetsbolag som projekterar, förvärvar, producerar och förvaltar primärt bostäder men även samhällsnyttiga fastigheter i växande kommuner. För Enkla Hem är det långsiktiga och hållbara fastighetsägandet viktigt. Enkla Hem planerar förvaltning, byggnationer och renoveringar till minsta detalj för att kunna erbjuda energieffektiva, välplanerade och yteffektiva bostäder. Ett bättre hem som bidrar till en genuin hemkänsla länge. Enkla Hem är ett onoterat bolag med huvudkontor i Linköping och även kontor i Stockholm. Läs mer på www.enklahem.se.

Bodyfit Sweden AB

Läs mer

Bodyfit Sweden är ett litet företag för export och import för kosmetiska material och vi jobbar med UAE