Östsvenska Handelskammaren

Bygg Ostlänken nu!

I Sverige planeras det för fullt för den nya nationella höghastighetsjärnvägen som ska knyta samman tillväxtregionerna och skapa en ny tillförlitlig stambana. Ostlänken utgör den första etappen, en järnväg som är viktig för vår regions fortsatt starka utveckling och för näringslivets konkurrenskraft. I region East Sweden är näringslivet tydliga med behovet av satsningen och den 13 april arrangerade vi tillsammans med Socialdemokraterna i Östergötland och Sörmland ett seminarium om Ostlänken i Sveriges riksdag – med syftet att påvisa att vi kraftsamlar och står eniga i Ostlänkens avgörande betydelse för regionens attraktionskraft och tillväxtpotential. Vi har även intervjuat några av regionens mest framstående företag för att få näringslivet röster som förklarar varför Ostlänken är viktig för regionen. Intervjuerna kan ni läsa längst ner.

Den 13 april arrangerade Östsvenska Handelskammaren tillsammans med Socialdemokraterna i Östergötland och Sörmland ett seminarium om Ostlänken i Sveriges riksdag.  Syftet med mötet var dels att visa det nationella planet att den östsvenska regionen kraftsamlar och står eniga i Ostlänkens avgörande betydelse för regionens attraktionskraft och tillväxtpotential, dels att för ansvarig minister och regeringen påvisa vikten av att projektet blir av i tid och enligt plan med byggstart 2017.

På plats vid mötet fanns statsrådet Anna Johansson (S), infrastrukturminister i regeringen. Hon fick möta en bredd av representanter från den östsvenska regionen; såväl politiker och tjänstemän som företagsledare och journalister.  Vid mötet gjorde Sofia Wallberg från ÖHK en kort presentation av East Sweden Infra Cluster, ESIC, och Peter Whass på Lundbergs AB gav näringslivets syn på vikten av Ostlänkens genomförande. Därefter följde en paneldebatt, ledd av Anna Lövheim på ÖHK, där följande personer ingick: Peter Whass (VD för Lundbergs), Hans Holmström (VD för Siemens Finspång), Bettina Hammargren (VD Foria i Nykökping), Lena Micko (ordförande SKL) samt infrastrukturministern. 

Debatten gav såväl åhörare som minister tydliga signaler om regionens enighet i hur avgörande Ostlänken är för att säkra den östsvenska regionens konkurrenskraft framåt. Ökad spårkapacitet är en förutsättning för att person- och godstrafik ska flyta och förstärka den naturliga tillväxtkorridor som går i ett stråk från Linköping upp till Stockholm. Fler spår är också ett överordnat intresse i förhållande till i vilken hastighet tågen på spåren kan köra.

Byggstart för Ostlänken 2017 ligger fast
Ministern var tydlig med att projekt Ostlänken är beslutat i riksdagen 2012 och att det ingår i den nationella infrastrukturplan, där successiv byggstart planeras till 2017. Regeringens hållning är att tidplanen ligger fast. Hon framhöll att Ostlänken har ett stort värde som går utöver att vara en del i den framtida höghastighetsbanan som ska knyta Stockholm närmare Göteborg och Malmö. Den medför regionspecifika fördelar, då ökad spårkapacitet och större pendlingsmöjligheter skapar regionförstoring söder om Stockholm. Ministern underströk samtidigt att den ökade kostnadsbilden i projektet är bekymmersam och att Regeringen därför gett Trafikverket i uppdrag att se över och sänka kostnaderna genom att  bl. a. minimera osäkerhetsfaktorerna kring länkens sträckning.
 

Östsvenska Handelskammaren ser positivt på ministerns besked att planen för projektet ligger fast och som hon själv uttryckte det:
– Nästa gång vi ses hoppas jag att det blir i samband med att första spadtaget tas i någon av kommunerna längs sträckningen, sa Anna Johansson.

[osh-header title=”Intervjuer med regionens näringsliv”]

>> Cecilia Aldén, Castellum, Corallen
>> Christer Trägårdh, Swedbank
>> Nils Ringborg, Holmen Paper
>> Pia Carlgren, Länsförsäkringar Östgöta
>> Ulf Nilsson, Saab

[osh-header title=”Debattartikel”]
Debattartikel – Ostlänken är viktig för oss alla

Relaterade #Nyheter

BILDSPEL: Så var februari månads event

Nyheter

Försvarsmakten pratade om kriskommunikation, en heldag med riksbankschefen, infrastrukturinspiration i Tyskland, tillståndsprocesser på LINK, BoardMatch, stort digitalt event om hållbarhet...

Fullsatt när riksbankschef Erik Thedéen gästade Handelskammaren

Nyheter

Äntligen stod riksbankschefen framför nära 200 förväntansfulla medlemsföretag i Östsvenska Handelskammaren. Det ekonomiska läget och aktuell penningpolitik stod på agendan...

Så påverkar Fehmarn Bält-tunneln den östsvenska regionen: ”Många förstår inte vidden”

Nyheter

Just nu byggs Fehmarn bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland. En 18 kilometer lång undervattenstunnel som bland annat gör att man...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet
feb

BILDSPEL: Så var februari månads event

Nyheter

Försvarsmakten pratade om kriskommunikation, en heldag med riksbankschefen, infrastrukturinspiration i Tyskland, tillståndsprocesser på LINK, BoardMatch, stort digitalt event om hållbarhet...

3 maj, 2024

En byggbransch i lågkonjunktur – vad ska man tänka på?

Delphis advokater Oscar Brandin, Katarina Ibold och Johan Lundgren har mångårig erfarenhet av att hantera...

Oscar Katarina Johan 1

30 augusti, 2024

Join the loop! – Kom igång med återbruket!

Entreprenören Andreas Kviby och Mårten Widlund, delar med sig om varför återbruk är en allt viktigare fråga för...

Event 2
Nyhet
feb

BILDSPEL: Så var februari månads event

Nyheter

Försvarsmakten pratade om kriskommunikation, en heldag med riksbankschefen, infrastrukturinspiration i Tyskland, tillståndsprocesser på LINK, BoardMatch, stort digitalt event om hållbarhet...

Nyhet
rb

Fullsatt när riksbankschef Erik Thedéen gästade Handelskammaren

Näringspolitik

Äntligen stod riksbankschefen framför nära 200 förväntansfulla medlemsföretag i Östsvenska Handelskammaren. Det ekonomiska läget och aktuell penningpolitik stod på agendan...

Nyhet
Prisbelont hallbarhet

Stjärna på hållbarhet? Dags att nominera till prestigefullt pris

Hållbarhet

Har ditt företag gjort en resa inom hållbarhet? Nu öppnar vi nomineringen till årets hållbarhetspris.