Östsvenska Handelskammaren

Bygg Ostlänken nu!

I Sverige planeras det för fullt för den nya nationella höghastighetsjärnvägen som ska knyta samman tillväxtregionerna och skapa en ny tillförlitlig stambana. Ostlänken utgör den första etappen, en järnväg som är viktig för vår regions fortsatt starka utveckling och för näringslivets konkurrenskraft. I region East Sweden är näringslivet tydliga med behovet av satsningen, nedan kan du ta del av starka röster från näringslivet som förklarar varför. Här är Länsförsäkringar Östgöta genom Pia Carlgren.

Varför är behovet av tillförlitlig infrastruktur mellan tillväxtregionen East Sweden och Stockholm viktigt? 
Infrastruktur är en bärande faktor för näringslivets fortsatt starka utveckling i vår region. Vi är ett regionalt bolag med starka rötter där den lokala och regionala marknaden är vårt huvudfokus. Med tillförlitlig infrastruktur kan näringslivet växa lokalt, regionalt och nationellt vilket spiller över på oss som tjänsteleverantör där vi kan agera som en stark och trygg partner för tillväxt. Om regionens företag mår bra, då mår vi bra och kan ge mervärde till våra ägare och kunder.

Hur påverkas er organisation av dagens och morgondagens infrastruktur?
Närheten till huvudstadsregionen och tillförlitliga transporter är avgörande för bland annat den långsiktiga kompetensförsörjningen. Vi är ett renodlat tjänsteföretag där vi är ytterst beroende av tillgång till rätt kompetens. Även om vår region har ett bra grundunderlag kan vi med tydliga och mer tillförlitliga kopplingar till huvudstadsregionen säkerställa möjligheten till att attrahera kunskap och samarbeten.  

Vad ser ni som risker om inte satsningen görs? 
Näringslivets konkurrenskraft är kopplat till att transportsystemen följer utvecklingen och är konkurrenskraftiga. Fungerar inte denna fråga väljer företagen andra platser. Vi ägs av våra kunder i regionen och verkar för en attraktiv regionutveckling. Att människor och varor kan flöda på ett tillförlitligt sätt till och från vår region gör oss konkurrenskraftiga. Dagens system innehåller flaskhalsar som behöver lösas i närtid.

Pia Carlgren gra

Pia Carlgren
Marknadschef, Länsförsäkringar Östgöta

Relaterade #Nyheter

Sveriges flyghuvudstad gör steget ut i världen litet

Nyheter

Linköping City Airport är en internationell cityflygplats nära Linköpings centrum. Många företag som gör affärer utanför landets gränser nyttjar den...

Exklusiv intervju: Innovation i fokus när Ebba Busch besökte Linköping

Nyheter

Innovation, konkurrenskraft och EU. Det var huvudämnena när energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch (KD) besökte Linköping en...

Handelskammarens egen minister

Nyheter

Statsrådet Johan Forssell (M) är den första svenska minister som ansvarar för både bistånds- och utrikeshandelsfrågorna. Det unika ligger inte...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet
Skeppningsnatverket tema infrastruktur

Sveriges flyghuvudstad gör steget ut i världen litet

Nyheter

Linköping City Airport är en internationell cityflygplats nära Linköpings centrum. Många företag som gör affärer utanför landets gränser nyttjar den...

Nyhet
ebba2

Exklusiv intervju: Innovation i fokus när Ebba Busch besökte Linköping

Näringspolitik

Innovation, konkurrenskraft och EU. Det var huvudämnena när energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch (KD) besökte Linköping en...

Nyhet
Skeppningsnatverket tema infrastruktur

Sveriges flyghuvudstad gör steget ut i världen litet

Nyheter

Linköping City Airport är en internationell cityflygplats nära Linköpings centrum. Många företag som gör affärer utanför landets gränser nyttjar den...

Nyhet
ebba2

Exklusiv intervju: Innovation i fokus när Ebba Busch besökte Linköping

Näringspolitik

Innovation, konkurrenskraft och EU. Det var huvudämnena när energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch (KD) besökte Linköping en...

Nyhet
forssell

Handelskammarens egen minister

Nyheter

Statsrådet Johan Forssell (M) är den första svenska minister som ansvarar för både bistånds- och utrikeshandelsfrågorna. Det unika ligger inte...