Östsvenska Handelskammaren

Bygg Ostlänken nu!

I Sverige planeras det för fullt för den nya nationella höghastighetsjärnvägen som ska knyta samman tillväxtregionerna och skapa en ny tillförlitlig stambana. Ostlänken utgör den första etappen, en järnväg som är viktig för vår regions fortsatt starka utveckling och för näringslivets konkurrenskraft. I region East Sweden är näringslivet tydliga med behovet av satsningen, nedan kan du ta del av starka röster från näringslivet som förklarar varför. Här är Länsförsäkringar Östgöta genom Pia Carlgren.

Varför är behovet av tillförlitlig infrastruktur mellan tillväxtregionen East Sweden och Stockholm viktigt? 
Infrastruktur är en bärande faktor för näringslivets fortsatt starka utveckling i vår region. Vi är ett regionalt bolag med starka rötter där den lokala och regionala marknaden är vårt huvudfokus. Med tillförlitlig infrastruktur kan näringslivet växa lokalt, regionalt och nationellt vilket spiller över på oss som tjänsteleverantör där vi kan agera som en stark och trygg partner för tillväxt. Om regionens företag mår bra, då mår vi bra och kan ge mervärde till våra ägare och kunder.

Hur påverkas er organisation av dagens och morgondagens infrastruktur?
Närheten till huvudstadsregionen och tillförlitliga transporter är avgörande för bland annat den långsiktiga kompetensförsörjningen. Vi är ett renodlat tjänsteföretag där vi är ytterst beroende av tillgång till rätt kompetens. Även om vår region har ett bra grundunderlag kan vi med tydliga och mer tillförlitliga kopplingar till huvudstadsregionen säkerställa möjligheten till att attrahera kunskap och samarbeten.  

Vad ser ni som risker om inte satsningen görs? 
Näringslivets konkurrenskraft är kopplat till att transportsystemen följer utvecklingen och är konkurrenskraftiga. Fungerar inte denna fråga väljer företagen andra platser. Vi ägs av våra kunder i regionen och verkar för en attraktiv regionutveckling. Att människor och varor kan flöda på ett tillförlitligt sätt till och från vår region gör oss konkurrenskraftiga. Dagens system innehåller flaskhalsar som behöver lösas i närtid.

Pia Carlgren gra

Pia Carlgren
Marknadschef, Länsförsäkringar Östgöta

Relaterade #Nyheter

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

Nyheter

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Sara Hillbom: så ser attraktiva företag ut i framtiden

Nyheter

Onsdagen den 26 oktober arrangerades Besöksnäringsdagen i Linköping - ett initiativ av Visit Linköping & Co och en av Handelskammarens...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

27 januari, 2023

Nätverksfrukost

På frukosten nätverkar du med andra företagare och får också veta mer om Handelskammarens utbud...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...