Östsvenska Handelskammaren

Framåt tillsammans för tillväxt och lyskraft

Vår region East Sweden har potential att vara Sveriges mest attraktiva tillväxtregion med internationell lyskraft. Hit lockas företagare, investerare, talanger, studenter och besökare för att arbeta, göra affärer, driva företag eller uppleva naturen, stadsmiljöer och utflyktsmål. Därför utgår Östsvenska Handelskammarens arbete inom näringspolitik och påverkan alltid från den regionala attraktiviteten och de bästa förutsättningarna för näringslivet.

Östsvenska Handelskammarens region består av Östergötland, Sörmland och Gotland. Vår östsvenska region har ett oslagbart geografiskt läge som inom en cirka 30 mils radie når 80 procent av befolkningen, 80 procent av företagen och 80 procent av BNP. Här finns två av landets tio största kommuner, systerstäderna Linköping och Norrköping, och ett mångfacetterat näringsliv med spets inom forskning, miljöteknik, tech, logistik och visualisering.

Här finns stora och internationellt kända bolag, såväl som mindre och växande företag. Allt omgivet av ett erbjudande av natur, skog och sjöar, öppna fält och skärgård, ett brett kulturutbud inom gastronomi, film, teater, musik och besöksmål. Här finns alla möjligheter till en aktiv fritid för hela familjen, en tillvaro i balans och goda förutsättningar för hållbar tillväxt, utveckling och ett gott liv.

Handelskammaren driver påverkansarbete och opinionsbildning i våra medlemsföretags och det regionala näringslivets intresse.

Våra fokusområden är:

Kontakt

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef

Relaterat innehåll

Om Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren är regionens största affärsnätverk med cirka 850 medlemsföretag som har...

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...

Vision East Sweden

Ett tjugotal av regionens största och mest engagerade företag i en tillväxtinriktad...