Östsvenska Handelskammaren

Tillsammans skapar vi vår attraktiva region

En plats där det är enkelt att starta, driva och utveckla företag och dit entreprenörer, investerare, kompetens och besökare lockas – det är vår definition av en attraktiv region. Här finns goda förutsättningar för tillväxt. Östsvenska Handelskammaren menar att den region vi verkar i, med pulsådern från Linköping till Stockholm, har potential att bli Sveriges mest attraktiva region – med internationell lyskraft. Därför utgår vi alltid från den regionala attraktiviteten i vårt arbete inom näringspolitik och påverkan.

Vår region består av Östergötland, Sörmland och Gotland. Den östsvenska regionen har ett oslagbart geografiskt läge där vi inom en ungefärlig 30 milsradie når 80 procent av befolkningen, 80 procent av företagen och 80 procent av BNP. Här ligger två av landets tio största kommuner, systerstäderna Linköping och Norrköping, några medelstora och flera mindre kommuner. Näringslivet i regionen är mångfacetterat inom industri, logistik, lärande och gröna näringar, och vi har en sylvass spets inom forskning och visualisering. Här finns stora såväl som medelstora och små företag. Detta i en omgivning som erbjuder skog och sjöar, öppna fält och skärgård, det breda kulturutbudet inom film, teater och musik liksom restaurang- och nöjesutbud. I vår region finns alla möjligheter till en aktiv fritid och ett liv i balans och därmed goda utsikter för hållbar tillväxt, utveckling och internationell lyskraft.

Företagsklimat

Näringslivet har fundamental betydelse för regionsutveckling och tillväxt. Det bör vara en självklar insikt hos varje politiker och tjänsteman på samtliga nivåer varifrån lejonparten av skatteunderlaget för finansiering av offentlig verksamhet kommer.  För att uppnå ett gott näringslivsklimat i en kommun och region är det mest centrala positiv attityd till företagande och god service och bemötande, strävan efter minskat regelkrångel och sunda villkor vid offentlig upphandling. Därigenom visar myndigheterna förståelse och respekt för det lokala och regionala näringslivet, och fruktbar samverkan kan uppstå.

Kontakt

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef

Relaterat innehåll

Om Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren är regionens största affärsnätverk med cirka 850 medlemsföretag som har...

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...

Vision East Sweden

Ett tjugotal av de största och mest engagerade företagen i Östergötland, Sörmland...