Östsvenska Handelskammaren

Århundradets tillväxtchans - Ostlänken

Ostlänken är Sveriges största infrastrukturprojekt i modern tid och ska byggas vid sidan om nuvarande södra stambanan. Huvudsyftet är att avlasta nuvarande spår och persontrafik med överfulla tåg. Den befintliga stambanan är redan överbelastad och för att resandet och transporter med tåg ska kunna öka och utvecklas behövs mer kapacitet. In- och utpendlingen från de större arbetsmarknadsorterna ökar för varje år.

Med närheten till Stockholm blir vår region också en del av huvudstadens arbets- och bostadsmarknad. Det ska infratrutkuren möjliggöra – inte sätta stopp för. Tåg är det transportmedel på regional nivå med högst potential gällande såväl volym, snabbhet, smidighet som klimat- och miljönytta. Nya snabbspår från Linköping till Stockholm är århundradets tillväxtchans för näringslivet med stora affärsmöjligheter inom byggnation, stadsutveckling och servicenäring som växer när ett stort antal människor lockas till vår region. Ostlänken behövs för vår regions framtida tillväxt.

Kontakt

maria300

Maria Björk Hummelgren

Vice vd och näringspolitisk chef

Relaterat innehåll

Kontakt på Östsvenska Handelskammaren

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...

VES Almedalen 2023

Vision East Sweden

Ett tjugotal av regionens största och mest engagerade företag i en tillväxtinriktad...