Följ oss på sociala medier

Bästa tipsen för ett framgångsrikt ledarskap när nätverket unga ledare träffades

Artikeln publicerades 13 mars, 2018

Vad är en bra ledare? Hur blir man en bra ledare? Och hur skapar man sig förutsättningar för att bli en bra ledare? Det är frågor som diskuteras i nätverket ”Unga Ledare”. Nätverket består av 10 ledare från det gotländska näringslivet vilka under ett år träffas 8 gånger. Fokus på träffarna är olika aspekter av ledarskap och dialog kring detsamma genom att ledare från olika organisationer, företag och funktioner gäster nätverket och ger sin syn, erfarenhet och tips kring hur de ser på ledarskap. Denna gång gästades nätverket av Marie Loob, vice VD på Svenska Spel.

Nätverkets andra träff ägde rum den 12 mars hos ZooMarket i Visby. Företaget har 25 anställda och driver djuraffär, restaurang och veterinärklinik och är marknadsledande på ön. Annie Hansson är med i ”Unga ledare” och beskriver anledningen till sitt deltagande i termer av att hon vill utveckla sitt eget ledarskap då företaget står inför ett kommande generationsskifte.

– Unga Ledare är ett utmärkt sätt till reflektion och utveckling om sitt eget ledarskap och utmaningar och dessutom ett utmärkt sätt att bygga nätverk med andra yngre ledare på ön som har liknande utmaningar, sa Annie.

Träffen på Zoomarket inleddes med en rundvandring på företaget och möjlighet till frågor om och kring deras verksamhet.

– Det viktigaste med nätverket är bredden, dialogen och inspelen på olika delar och aspekter av ledarskap – så att man kan reflektera själv och tillsammans med andra, sa Magnus Larsson på Almi Företagspartner, Gotland.

Marie Loob, vice VD på Svenska Spel var kvällens externa gäst och delade med sig av och reflekterade kring det viktigaste för att bli en bra ledare: 

Efter Maries tips blev det middag samt övningar och case vilka löses i smågrupper och sedan talas om i större grupp.

TILL INLÄGGSARKIVET